updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

2010

ORDIN nr. 16 din 26 martie 2010

Ordinul 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate si Norma sanitara Veterinara. 

Ordinul 40 din 30 aprilie 2010

Ordinul 40/2010 privind aprobarea normei sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor si norma cu modificarile si completarile ulterioare. 

ORDIN nr. 125 din 22 octombrie 2010


ORDIN nr. 125 din 22 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export, tranzit si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2007

ORDIN nr. 124 din 18 octombrie 2010

ORDIN nr. 124 din 18 octombrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2010

ORDIN nr. 123 din 18 octombrie 2010

ORDIN nr. 123 din 18 octombrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare si autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2008

ORDIN nr. 122 din 18 octombrie 2010

ORDIN nr. 122 din 18 octombrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008

ORDIN nr. 121 din 18 octombrie 2010

ORDIN nr. 121 din 18 octombrie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 si 10 la Norma sanitara veterinara privind procedura de introducere pe piata si de utilizare a reagentilor si a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 81/2008

ORDIN nr. 119 din 15 octombrie 2010

ORDIN nr. 119 din 15 octombrie 2010 pentru completarea anexei nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008

ORDIN nr. 115 din 13 octombrie 2010

ORDIN nr. 115 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

ORDIN nr. 112 din 29 septembrie 2010

ORDIN nr. 112 din 29 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010

ORDIN nr. 110 din 10 septembrie 2010

ORDIN nr. 110 din 10 septembrie 2010 privind aprobarea modelului de legitimatii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu si al unitatilor subordonate ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

ORDIN nr. 105 din 5 august 2010

ORDIN nr. 105 din 5 august 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

ORDIN nr. 104 din 5 august 2010

ORDIN nr. 104 din 5 august 2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007