Conditii de comercializare si utilizare pentru produsele medicinale veterinare, furaje complementare si furaje destinate unor scopuri nutritionale speciale

In Romania, pot fi comercializate doar produsele medicinale veterinare autorizate pentru comercializare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare si de abrogare a Directivei 2001/82/CE.


Toate produsele medicinale veterinare autorizate pentru comercializare si utilizare in Romania, inclusiv prospectele acestora, sunt inscrise in Nomenclatorul produselor medicinale veterinare postat pe site-ul Institutului National de Referintain acest domeniu, respectiv Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar, si poate fi consultat accesand link-ul: http://www.icbmv.ro/ro/nomenclator-produse.Produsele medicinale veterinare autorizate prin procedura centralizata pentru comercializare in toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) sunt publicate pe site-ul Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA).

Produsele medicinale veterinare trebuie sa fie utilizate conform indicatiilor mentionate in  prospect si pe eticheta. De asemenea, modul de eliberare a produselor medicinale veterinare este prevazut in specificatiile aprobate ale produselor (prospect si eticheta).
Dupa achizitionarea produselor medicinale veterinare prescrise de catre un medic veterinar cu drept de libera practica, proprietarii sau detinatorii de animale pot administra animalelor doar capsule, comprimate si ovule sau le pot efectua inhalatii, instilatii sau aplicatii locale, in situatia in care nu este necesara administrarea acestor produse exclusiv de catre medicul veterinar.
In situatia achizitionarii altor produse medicinale veterinare decat cele prevazute mai sus, prescrise de catre un medic veterinar cu drept de libera practica, proprietarii sau detinatorii de animale sunt obligati sa se adreseze medicului veterinar sau personalului de specialitate, in vederea administrarii acestor produse la animalele bolnave.

In prezent, in legislatia UE din domeniul nutritiei animale nu se utilizeaza sintagma “supliment nutritiv de uz veterinar”, iar produsele astfel denumite pot fi incadrate, dupa caz, in categoria furajelor complementare sau furajelor destinate unor scopuri nutritionale speciale (furaje dietetice). Furajele complementare sau furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale pot fi introduse si comercializate pe teritoriul Uniunii Europene (inclusiv in Romania) doar daca aditivii furajeri continuti sunt autorizati in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului privind aditivii din hrana animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare si se regasesc in Registrul Comunitar al Aditivilor Furajeri.

Toti aditivii furajeri autorizati sunt inclusi in Registrul comunitar al aditivilor furajeri, intocmit si actualizat de catre Comisia Europeana, ce poate fi consultat accesand linkul EU Register (europa.eu).
Furajele complementare si furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale nu au indicatii privind prevenirea, tratarea sau vindecarea unei boli (cu exceptia coccidiostaticelor si a histomonostaticelor autorizate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003). Furajele complementare si furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale sunt destinate administrarii pe cale orala la animale.
Introducerea pe piata a furajelor complementare/furajelor destinate unor scopuri nutritionale speciale se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Normele referitoare la introducerea pe piatasi la utilizarea furajelor pentru animalele de la care se obtin si cele de la care nu se obtin produse alimentare in cadrul Comunitatii, inclusiv cerintele privind etichetarea, ambalarea si prezentarea acestora sunt stabilite de catre Regulamentul (CE) nr. 767/2009 privind introducerea pe piatasi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE si 96/25/CE ale Consiliului si a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul

Articole înrudite