updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Date de identificare modificate ale salariatului. Act aditional

Intrebare: Daca un salariat isi schimba buletinul, dar nu si adresa, se face modificare la CIM prin act aditional? sau este suficienta noua copie dupa cartea de identitate? Aceeasi intrebare si pentru cazul in care isi schimba si domiciliul.

Raspuns: Partile raportului de munca sunt angajatorul si salariatul, iar identitatea partilor este element constitutiv al CIM in conformitate cu art. 17 alin. (4) coroborat cu alin. (3) lit. a) din Codul muncii , republicat.

Art. 17 alin. (5) din Codul muncii , republicat, prevede ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Practic, datele de identitate ca urmare a schimbarii cartii de identitate nu se modifica prin vointa partilor, angajat si angajator, caci, sa presupunem ca nu se realizeaza acordul de vointa, aceasta inseamna ca nu vor opera in privinta partilor noile date de identificare ale acestora?

Art. 41 alin. (3) din Codul muncii , republicat, mentioneaza ca modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:
a)durata contractului;
b)locul muncii;
c)felul muncii;
d)conditiile de munca;
e)salariul;
f)timpul de munca si timpul de odihna.
Asadar, prin act aditional se poate modifica oricare dintre aceste elemente.

Observam astfel ca identitatea partilor nu este inclusa in art. 41 alin. (3) ca element al CIM care sa fie modificat prin vointa partilor.

Din aceste considerente apreciez ca viziunea Codului muncii nu a avut in vedere modificarea datelor de identificare ale partilor raportului de munca prin act aditional.

In practica, pe baza documentelor doveditoare ale modificarilor intervenite in starea civila a salariatului, a schimbarii cartii de identitate etc. (copii certificate dupa certificate de castatorie, carti de identitate etc.) se operau modificarile corespunzatoare in documentele emise de angajator ce il vizau pe salariat si in registrul de evidenta al salariatilor si se instiinta inspectoratul teritorial de munca print-o notificare la care se anexau copii ale documentelor doveditoare. Tot astfel, se proceda si in cazul schimbarii sediului angajatorului.

HG 500/2011 face o serie de mentiuni in ceea ce priveste datele de identificare ale salariatului care au suferit modificari ce trebuie sa fie inregistrate in registrul electronic si transmis apoi catre ITM.

Astfel, art. 3 alin. (2) lit. a) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal), registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE.

Potrivit art. 4 alin. (2) din HG 500/2011, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 , republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Observam astfel ca HG 500/2011 specifica faptul ca orice modificare a elementelor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 , republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Or, termenul de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 , republicata, vizeaza situatia incheierii actului aditional la contract, asa incat, pe cale de consecinta, se poate deduce ca potrivit HG 500/2011, nu va fi nevoie pentru modificarea elementelor privind numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE de incheierea unui act aditional doar daca modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ. Asadar, avand in vedere aceste prevederi legale, pentru a nu risca sanctionarea in eventualitatea unui control, este recomandabila incheierea actelor aditionale la CIM.

Sursa:e-juridic.manager.ro

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul