updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

DIRECTIVA 2008/38/CE

DIRECTIVA 2008/38/CE din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizarilor prevazute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale
(Text cu relevanta pentru SEE)
(versiune codificata)
COMISIA COMUNITatILOR EUROPENE,
avnd in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,
avnd in vedere Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale (1), in special articolul 6 litera (a),
intruct:
(1)Directiva 94/39/CE a Comisiei din 25 iulie 1994 de stabilire a listei utilizarilor prevazute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale (2) a fost modificata de mai multe ori (3) si in mod substantial. Este necesar, din motive de claritate si de rationalizare, sa se codifice directiva mentionata.
(2)Directiva 93/74/CEE prevede stabilirea unei liste cuprinzatoare cu utilizarile prevazute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale. Lista in cauza trebuie sa indice utilizarea exacta, adica scopul nutritional special, caracteristicile nutritionale esentiale, mentiunile pentru etichetare si, daca este cazul, cerintele speciale de etichetare.
(3)Anumite scopuri nutritionale nu pot fi incluse in prezent pe lista utilizarilor prevazute din cauza absentei metodelor comunitare de control privind valoarea energetica a hranei animalelor de companie si a fibrelor dietetice din furaje. Aceasta lista trebuie finalizata de indata ce au fost finalizate aceste masuri.
(4)Lista stabilita poate fi modificata, unde este cazul, ca urmare a evolutiei cunostintelor stiintifice si tehnice.
(5)Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lantul alimentar si sanatatea animala.
(6)Prezenta directiva nu trebuie sa aduca atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in dreptul national a directivelor mentionate in anexa II partea B,

_____
(1)JO L 237, 22.9.1993, p. 23. Directiva modificata ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).
(2)JO L 207, 10.8.1994, p. 20. Directiva modificata ultima data prin Directiva 2008/4/CE (JO L 6, 10.1.2008, p. 4).
(3)A se vedea anexa II partea A.
ADOPTa PREZENTA DIRECTIVa:
-****-
Art. 1

Statele membre dispun ca furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, in sensul Directivei 93/74/CEE sa fie comercializate numai in cazul in care utilizarile prevazute sunt incluse in partea B din anexa I la prezenta directiva si sunt in conformitate cu celelalte dispozitii stabilite in partea respectiva din anexa I.
in plus, statele membre asigura respectarea dispozitiilor de la "Dispozitii generale" din partea A din anexa I.
Art. 2

Directiva 94/39/CE, astfel cum a fost modificata prin directivele enumerate in anexa II partea A, se abroga fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre cu privire termenele de transpunere in dreptul intern a directivelor mentionate in anexa II partea B.
Trimiterile la directiva abrogata se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa III.
Art. 3

Prezenta directiva intra in vigoare la 31 iulie 2008.
Art. 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
-****-
Adoptata la Bruxelles, 5 martie 2008.
Pentru Comisie
Presedintele
JosîÉ Manuel BARROSO
ANEXA I:

PARTEA A: Dispozitii generale

1.in cazul in care exista mai mult de o grupa de caracteristici nutritionale indicate in coloana 2 din partea B, desemnate prin "si/sau", pentru acelasi scop nutritional, producatorul are optiunea de a folosi una sau ambele grupe de caracteristici esentiale pentru a indeplini obiectivul nutritional definit in coloana 1. Pentru fiecare optiune, mentiunile pentru etichetare corespunzatoare sunt prevazute alaturat, in coloana 4.
2.in cazul in care se mentioneaza un grup de aditivi in coloana 2 sau in coloana 4 din partea B, aditivii folositi trebuie sa fie autorizati in Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului (1) ca fiind in conformitate cu caracteristicile esentiale mentionate.
3.in cazul in care in coloana 4 din partea B se cere mentionarea sursei sau surselor ingredientelor sau compusilor analitici, producatorul trebuie sa faca o mentiune precisa (de exemplu, denumirea specifica a ingredientelor, a speciei animalului sau a partii animalului) care sa permita evaluarea conformitatii hranei cu caracteristicile nutritionale esentiale corespunzatoare.
4.in cazul in care se cere mentionarea unei substante, autorizate si ca aditiv, in coloana 4 din partea B si este insotita de expresia "total", continutul declarat trebuie sa se refere, in functie de caz, la cantitatea prezenta in mod natural atunci cnd nu se adauga nimic sau, prin derogare de la Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2), cantitatea totala de substanta prezenta in mod natural si cantitatea adaugata ca aditiv.
5.Mentiunile cerute in coloana 4 din partea B, cu trimiterea "daca se adauga", sunt obligatorii atunci cnd ingredientul sau aditivul a fost incorporat ori prevazut in cantitate mai mare tocmai pentru a permite atingerea obiectivului nutritional special.
6.Mentiunile ce urmeaza a fi prevazute in conformitate cu coloana 4 din partea B cu privire la compusii analitici si la aditivi trebuie sa fie cantitative.
7.Perioada de utilizare recomandata indicata in coloana 5 din partea B arata intervalul in care trebuie atins in mod normal scopul nutritional. Producatorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, in limitele stabilite.
8.in cazul in care se prevede ca furajele sa corespunda mai multor obiective nutritionale speciale, ele trebuie sa fie conforme cu mentiunile corespunzatoare din partea B.
9.in cazul furajelor complementare destinate unor scopuri nutritionale speciale, trebuie sa se prevada recomandari in instructiunile de pe eticheta cu privire la echilibrarea ratiei zilnice.

______
(1)JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2)JO L 270, 14.12.1970, p. 1.
PARTEA B: Lista utilizarilor prevazute

Scopuri nutritionale speciale
Caracteristici nutritionale esentiale
Specii sau categorii de animale
Mentiuni pentru etichetare
Perioada de utilizare recomandata
Alte dispozitii
a)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice (1)
Nivel scazut de fosfor si nivel restrictionat de proteine, dar de calitate superioara
Cini si pisici
- surse de proteine
Initial pna la 6 luni (2)
Se va mentiona pe ambalaj, container sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Se va mentiona in instructiunile de utilizare:
"Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta"
- calciu
- fosfor
- potasiu
- sodiu
- continut de acizi grasi esentiali (daca se adauga)
Dizolvarea calculilor de natura struvitica (3)
- Proprietati de acidifiere a urinei, nivel scazut de magneziu si nivel restrictionat de proteine, dar de calitate superioara
Cini
- surse de proteine
5-12 saptamni
Se va mentiona in instructiunile de utilizare:
"Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta"
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
- calciu
- fosfor
- sodiu
- magneziu
- potasiu
- cloruri
- sulfuri
- substante de acidifiere a urinei
- Proprietati de acidifiere a urinei si nivel scazut de magneziu
Pisici
- calciu

- fosfor
- sodiu
- magneziu
- potasiu
- cloruri
- sulfuri
- taurina totala
- substante de acidifiere a urinei
Reducerea reaparitiei caloriilor de natura struvitica (3)
Proprietati de acidifiere a urinei si nivel moderat de magneziu
Cini si pisici
- calciu
Pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
- fosfor
- sodiu
- magneziu
- potasiu
- cloruri
- sulfuri
- substante de acidifiere a urinei
Reducerea formarii calculilor de urat
Nivel redus de purine, nivel redus de proteine, dar de calitate superioara
Cini si pisici
Surse de proteine
Pna la sase luni, dar se foloseste pe durata vietii in cazurile tulburarii ireversibile a metabolismului acidului uric
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
Reducerea formarii calculilor de oxalat
Nivel redus de calciu, nivel redus de vitamina D si proprietati de alcalinizare a urinei
Cini si pisici
- fosfor
Pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
- calciu
- sodiu
- magneziu
- potasiu
- cloruri
- sulfuri
- vitamina D totala
- hidroxiprolina
- substante de alcalinizare a urinei
Reducerea formarii calculilor de cistina
Nivel redus de proteine, nivel moderat de aminoacizi sulfurici si proprietati de alcalinizare a urinei
Cini si pisici
- aminoacizi sulfurici totali
Initial pna la un an
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungire a perioadei de utilizare"
- sodiu
- potasiu
- cloruri
- sulfuri
- substante de alcalinizare a urinei
Reducerea intolerantelor la ingredient si nutrient (4)
- surse de proteine selectate
Cini si pisici
- surse de proteine
- continut de acizi grasi esentiali (daca se adauga)
3-8 saptamni: aceasta hrana poate fi folosita nelimitat in cazul in care semnele de intoleranta dispar

si/sau

- surse de carbohidrat selectate
- surse de carbohidrati
- continut de acizi grasi esentiali (daca se adauga
Reducerea tulburarilor de absorbtie intestinala acuta
Nivel ridicat de electroliti si de ingrediente cu grad ridicat de digerare
Cini si pisici
- ingrediente cu grad ridicat de digerare si tratarea lor, daca este cazul
- sodiu - potasiu
- surse de substante mucilaginoase (daca se adauga)
1-2 saptamni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
- "in perioadele de diaree acuta si de refacere"
- "Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
Compensatie pentru indigestie (5)
Ingrediente cu grad ridicat de digerare si un nivel redus de grasime
Cini si pisici
Ingrediente cu grad ridicat de digerare si tratarea lor, daca este cazul
3-12 saptamni, pe durata vietii in cazul insuficientei pancreatice cronice
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
Sustinerea functiei cardiace in cazul insuficientei cardiace cronice
Nivel scazut de sodiu si proportie ridicata de K/Na
Cini si pisici
- sodiu - potasiu - magneziu
Initial pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Reglarea aportului de glucoza (Diabetes mellitus)
Nivel scazut de carbohidrati cu eliberare rapida de glucoza
Cini si pisici
- surse de carbohidrati
- tratarea carbohidratilor, daca este cazul
- amidon - zahar total - fructoza (daca se adauga)
- continut de acizi grasi esentiali (daca se adauga)
- surse de lanturi scurte sau medii de acizi grasi (daca se adauga)
Initial pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Sustinerea functiei hepatice in caz de insuficienta hepatica cronica
- proteine de inalta calitate, nivel mediu de proteine, nivel ridicat de acizi grasi esentiali si nivel ridicat de hidrati de carbon usor digerabili
Cini
- sursa/surse de proteine - continut de acizi grasi esentiali
- carbohidrati usor digerabili, inclusiv tratamentul lor, dupa caz
- sodiu - cupru total
Initial pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Se va mentiona in instructiunile de folosire:
"A se asigura apa in permanenta"
- proteine de inalta calitate, nivel mediu de proteine si nivel ridicat de acizi grasi esentiali
Pisici
- sursa/surse de proteine - continut de acizi grasi esentiali - sodiu - cupru total
Initial pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Se va mentiona in instructiunile de folosire:
"A se asigura apa in permanenta"
Reglarea metabolismului lipidic in cazul hiperlipidemiei
Nivel scazut de grasimi si nivel ridicat de acizi grasi esentiali
Cini si pisici
- continut de acizi grasi esentiali
- continut de acizi grasi n-3 (daca se adauga)
Initial pna la 2 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Reducerea cuprului din ficat
Nivel scazut de cupru
Cini
Cupru total
Initial pna la 6 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare"
Reducerea greutatii corporale excesive
Densitate energetica scazuta
Cini si pisici
Valoarea energetica
Pna la atingerea greutatii corporale stabilite drept obiectiv
in instructiunile de utilizare trebuie sa se indice doza zilnica recomandata
Refacerea nutritionala, convalescenta (6)
Densitate energetica ridicata, concentratie mare de elemente nutritionale esentiale si ingrediente cu nivel de digerare ridicat
Cini si pisici
- ingrediente cu nivel de digerare ridicat, inclusiv tratarea acestora, daca este cazul
- valoarea energetica
- continutul de acizi grasi n-3 si n-6 (daca se adauga)
Pna la refacere
in cazul alimentelor special prezentate pentru administrare prin intubare, pe ambalaj, recipient sau eticheta se va indica:
"A se administra sub supraveghere veterinara"
Sprijinire a functiei dermice in cazul dermatozei si al pierderii excesive a parului
Nivel ridicat de acizi grasi esentiali
Cini si pisici
Continut de acizi grasi esentiali
Pna la 2 luni
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare"
Reducerea riscului febrei laptelui
- nivel scazut de calciu
Vaci de lapte
- calciu - fosfor - magneziu
1-4 saptamni inainte de fatare
A se preciza in modul de utilizare: "Se opreste administrarea dupa fatare"
si/sau- raport scazut cationi/anioni
- calciu - fosfor - sodiu - potasiu - cloruri - sulfura
1-4 saptamni inainte de fatare
A se preciza in modul de utilizare: "Se opreste administrarea dupa fatare"
sau- nivel ridicat de zeolit (silicat alumino-sodic sintetic)
Continut de silicat de alumino-sodic sintetic
Cele doua saptamni inainte de fatare
A se preciza in modul de utilizare:
- "Cantitatea de furaje va fi limitata pentru a asigura ca nu se depaseste doza zilnica de 500 g de silicat de sodiu si aluminiu per animal"
- "Se opreste administrarea dupa fatare"
sau- nivel ridicat de calciu sub forma sarurilor de calciu cu disponibilitate ridicata
Continut total de calciu, surse si cantitate corespunzatoare de calciu
Se incepe de la primele semne de fatare pna la doua zile dupa fatare
Se indica pe ambalaj, recipient sau eticheta:
- Instructiunile de utilizare, adica numarul de aplicatii si perioada de timp inainte si dupa fatare.
- Textul "inainte de utilizare, se recomanda solicitarea avizului unui expert in probleme de nutritie"
Reducerea riscului de ketoza (7) (8)
Ingrediente care furnizeaza surse de energie glucogenica
Vaci de lapte si oi
- ingrediente care furnizeaza surse de energie glucogenica
- propan-1,2-diol (daca este adaugat ca precursor al glucozei)
- glicerol (daca este adaugat ca precursor al glucozei)
3-6 saptamni dupa fatarea viteilor (9)
Ultimele 6 saptamni inainte si primele 3 saptamni dupa fatarea mieilor (10)

Reducerea riscului de tetanie (hipomagnezemie)
Nivel ridicat de magneziu, carbohidrati usor disponibili, nivel moderat de proteine si nivel scazut de potasiu
Rumegatoare
- amidon - zaharuri totale - magneziu - sodiu - potasiu
3-10 saptamni in perioadele de crestere rapida a ierbii
in instructiunile de utilizare se prevad recomandari privind echilibrarea ratiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor si a surselor de energie usor accesibile
in cazul hranei pentru ovine, se mentioneaza pe ambalaj, pe container sau eticheta:
"Special pentru oile de lapte"
Reducerea riscului de acidoza
Nivel scazut de carbohidrati usor fermentabili si cu capacitate ridicata de neutralizare
Rumegatoare
- amidon - amidon
Maximum 2 luni (11)
in instructiunile de utilizare se prevad recomandari privind echilibrarea ratiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor si a surselor de hidrocarbonati usor fermentabili
in cazul hranei pentru vacile de lapte se mentioneaza pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Special pentru vacile de productie"
in cazul hranei pentru rumegatoarele pentru ingrasare se mentioneaza pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Special pentru hranirea intensiva" (12)
Stabilizarea echilibrului apei si electrolitilor
Electroliti predominanti si carbohidrati usor absorbabili
ViteiPurceiMieiIeziMnji
- surse de carbohidrati - sodiu - potasiu - cloruri
1-7 zile (1-3 zile, daca se hraneste exclusiv)
Se mentioneaza pe ambalaj, recipient sau eticheta:
- "In cazul in care exista riscul aparitiei tulburarilor digestive, in timpul tulburarilor digestive sau in perioada de refacere dupa tulburari digestive (diaree)"
- "Se recomanda avizul veterinarului inainte de utilizare"
Reducerea riscului de calculi urinari
Nivel scazut de fosfor, de magneziu si proprietati de acidifiere a urinei
Rumegatoare
- calciu - fosfor - sodiu - magneziu - potasiu - cloruri - sulfuri - substante de acidifiere a urinei
Pna la 6 saptamni
Se mentioneaza pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"Special pentru hranirea intensiva a animalelor tinere"
Se mentioneaza in instructiunile de utilizare:
"Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta"
Reducerea reactiilor de stres
- nivel ridicat de magneziu si/sau
- ingrediente cu grad ridicat de digerare
Porci
- magneziu
- ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, daca este cazul
- continut de acizi grasi n-3 (daca se adauga)
1-7 zile
Se prevad recomandari cu privire la situatia in care este indicata utilizarea acestui tip de hrana
Stabilizarea digestiei fiziologice
- ingrediente cu capacitate scazuta de neutralizare si grad ridicat de digerare
Purcei
- ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, daca este cazul
- capacitate de neutralizare
- surse de substante astringente (daca se adauga)
- surse de substante mucilaginoase (daca se adauga)
2-4 saptamni
Se mentioneaza pe ambalaj, recipient sau eticheta:
"in cazul in care exista riscul aparitiei tulburarilor digestive, in timpul tulburarilor digestive sau in perioada de refacere dupa tulburari digestive"
- Ingrediente cu grad ridicat de digerare
Porci
- ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, daca este cazul
- surse de substante astringente (daca se adauga)
- surse de substante mucilaginoase (daca se adauga)
Reducerea riscului de constipatie
Ingrediente de stimulare a tranzitului intestinal
Scroafe
Ingrediente de stimulare a tranzitului intestinal
10-14 zile inainte de fatare si 10 14 zile dupa fatare

Reducerea riscului sindromului de ficat gras
Energie scazuta si proportie mare de energie metabolizabila din lipide cu nivel ridicat de acizi grasi polinesaturati
Gaini ouatoare
- valoare energetica (se calculeaza conform metodei CE)
- procente de energie metabolizabila din lipide
- continut de acizi grasi polinesaturati
Pna la 12 saptamni

Compensarea pentru malabsorbtie
Nivel scazut de acizi grasi saturati si nivel ridicat de vitamine solubile grase
Pasari de curte, excluznd gstele si porumbeii
- procent de acizi grasi saturati raportati la acizii grasi totali
- vitamina A total - vitamina D total - vitamina E total - vitamina K total
Primele 2 saptamni dupa incubatie

Compensarea insuficientei cronice a functiei
Carbohidrati, proteine si grasimi cu nivel ridicat de digerare precacica
Cabaline (13)
- sursa sau surse de carbohidrati, proteine si grasimi cu nivel ridicat de digerare, inclusiv tratarea acestora, daca este cazul
Initial pna la sase luni
Este recomandabil sa se ofere indrumare cu privire la situatiile in care se indica folosirea alimentului si cu privire la modul de administrare a acestuia, inclusiv necesitatea ratiilor zilnice mici si dese
Pe ambalaj, recipient sau eticheta se va mentiona:
"Se recomanda consultarea veterinarului inaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare"
Compensarea tulburarilor digestive cronice ale intestinului gros
Fibre cu nivel ridicat de digerare
Cabaline
- sursa sau surse de fibre
- continutul de acizi grasi n-3 (daca se adauga)
Initial pna la sase luni
Este recomandabil sa se ofere indrumare cu privire la situatiile in care se indica folosirea alimentului si cu privire la modul de administrare, inclusiv necesitatea meselor zilnice mici si dese
Pe ambalaj, recipient sau eticheta se va mentiona:
"Se recomanda consultarea veterinarului inaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare"
Reducerea reactiilor la stres
Ingrediente cu nivel ridicat de digerare
Cabaline
- magneziu
- ingrediente cu nivel ridicat de digerare, inclusiv tratarea acestora, daca este cazul
- continutul de acizi grasi n-3 (daca se adauga)
Doua pna la patru saptamni
Este necesar sa se ofere indrumare cu privire la situatiile in care se indica folosirea alimentului
Compensarea pierderii electrolitice in cazul transpiratiilor abundente
Cu preponderenta electroliti si carbohidrati usor absorbabili
Cabaline
- calciu - sodiu - magneziu - potasiu - clorati - glucoza
Una pna la trei zile
Este necesar sa se ofere indrumare cu privire la situatiile in care se indica folosirea alimentului
Daca alimentul reprezinta o parte semnificativa a ratiei zilnice, este recomandabil sa se ofere indrumare pentru a preveni riscul schimbarilor bruste in natura hranei
in instructiunile de utilizare se va indica:
"Apa ar trebui sa fie disponibila in permanenta"
Recuperare nutritionala, convalescenta
Concentratie mare a elementelor nutritionale esentiale si ingrediente cu nivel ridicat de digerare
Cabaline
- ingrediente usor digerabile, inclusiv tratarea acestora, daca este cazul
- continutul de acizi grasi n-3 si n-6 (daca se adauga)
Pna la realizarea recuperarii
Este necesar sa se ofere indrumare cu privire la situatiile in care se indica folosirea alimentului
in cazul alimentelor prezentate special pentru a fi administrate prin intubare, pe ambalaj, recipient sau eticheta se va indica:
"A se administra sub supraveghere veterinara"
Sustinerea functiei hepatice in cazul insuficientei hepatice cronice
Nivel scazut de proteine, dar de calitate ridicata si carbohidrati cu nivel ridicat de digerare
Cabaline
- proteine si surse de fibre
- ingrediente usor digerabile, inclusiv tratarea acestora, daca este cazul
- metionina - colina
- continutul de acizi grasi n-3 (daca se adauga)
Initial pna la sase luni
Este recomandabil sa se ofere indrumare cu privire la modul de administrare a alimentului, inclusiv necesitatea ratiilor zilnice mici si dese
Pe ambalaj, recipient sau eticheta se va indica:
"Se recomanda consultarea veterinarului inaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare"
Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice
Nivel scazut de proteine, dar de calitate ridicata si nivel scazut de fosfor
Cabaline
- surse de proteine - calciu - fosfor - potasiu - magneziu - sodiu
Initial pna la sase luni
Pe ambalaj, recipient sau eticheta se va indica:
"Se recomanda consultarea veterinarului inaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare"
in instructiunile de utilizare se va indica:
"Apa ar trebui sa fie disponibila in permanenta"
(1) Daca este cazul, producatorul poate recomanda utilizarea si pentru insuficienta renala temporara.
(2) in cazul in care hrana este recomandata pentru insuficienta renala temporara, perioada de utilizare recomandata este de doua-patru saptamni.
(3) in cazul hranei pentru pisici, "afectiunea tractului urinar inferior al felinelor" sau "sindromul urologic al felinelor - S.U.F." pot finaliza scopul nutritional specific.
(4) in cazul hranei pentru o anumita intoleranta, trimiterea la intoleranta specifica poate inlocui "ingredient si nutrient".
(5) Producatorul poate completa scopul nutritional specific cu trimiterea: "insuficienta pancreatica exocrina".
(6) in cazul hranei pentru pisici, producatorul poate completa scopul nutritional special cu referirea la "lipidoza hepatica a felinelor".
(7) Termenul "ketoza" poate fi inlocuit cu "acetonemie".
(8) Producatorii pot recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea ketozei.
(9) in cazul hranei pentru vacile de lapte.
(10) in cazul hranei pentru oi.
(11) in cazul hranei pentru vacile de lapte: "maximum doua luni de la inceperea lactatiei".
(12) Precizeaza categoria de rumegatoare.
(13) in cazul hranei preparate special pentru a indeplini cerintele specifice ale animalelor foarte batrne (ingrediente usor digerabile), indicarea speciei sau a categoriei de animale va fi completata cu referirea la "animale batrne".
ANEXA II:

PARTEA A: Directiva abrogata si lista cu modificarile sale ulterioare

(mentionate la articolul 2)
Directiva 94/39/CE a Comisiei
(JO L 207, 10.8.1994, p. 20)
Directiva 95/9/CE a Comisiei
(JO L 91, 22.4.1995, p. 35)
Directiva 2002/1/CE a Comisiei
(JO L 5, 9.1.2002, p. 8)
Directiva 2008/4/CE a Comisiei
(JO L 6, 10.1.2008, p. 4)
PARTEA B: Termene de transpunere in dreptul intern

(mentionate la articolul 2)
Directiva
Data-limita de transpunere
94/39/CE
30 iunie 1995
95/9/CE
30 iunie 1995
2002/1/CE
20 noiembrie 2002
2008/4/CE
30 iulie 2008
ANEXA III: Tabel de corespondenta

Directiva 94/39/CE
Prezenta directiva
Articolul 1
Articolul 1
Articolul 2
-
-
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 3
-
Articolul 4
Anexa
Anexa I
-
Anexa II
-
Anexa III
Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu numarul 62L din data de 6 martie 2008
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul
Mai multe din această categorie: DIRECTIVA 2008/76/CE »