updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

DIRECTIVA 2008/76/CE

DIRECTIVA 2008/76/CE din 25 iulie 2008 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind substantele nedorite din furaje
(Text cu relevanta pentru SEE)
COMISIA COMUNITatILOR EUROPENE,
avnd in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,
avnd in vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 mai 2002 privind substantele nedorite din furaje (1), in special articolul 8 alineatul (1),
(1)JO L 140, 30.5.2002, p. 10. Directiva modificata ultima data prin Directiva 2006/77/CE a Comisiei (JO L 271, 30.9.2006, p. 53).
intruct:
(1)Directiva 2002/32/CE interzice utilizarea de produse destinate furajelor al caror continut in substante nedorite depaseste continutul maxim stabilit in anexa I la aceasta.
(2)Necesitatea unei revizuiri a continutului maxim de fluor in hrana pentru pesti este indicata de ultimele progrese inregistrate in domeniul cunostintelor tehnice privind formularea hranei pentru pesti cu o tot mai mare utilizare a crustaceelor marine cum ar fi krillul ca materii prime furajere in hrana pentru pesti. Din avizul Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) din 22 septembrie 2004 (2), rezulta ca o crestere a continutului maxim de fluor care poate fi permis in hrana pentru pesti nu ar prezenta riscuri inacceptabile pentru sanatatea animala si publica. in ceea ce priveste Lolium temulentum si Lolium remotum, prin avizul sau din 25 ianuarie 2007 (3), EFSA recomanda eliminarea rubricilor separate pentru aceste doua specii de plante si aplicarea continutului maxim general de seminte de buruieni si fructe nemacinate si nezdrobite care contin alcaloizi, glucozide sau alte substante toxice separate, in conformitate cu rndul 14 din anexa I la Directiva 2002/32/CE.

(2)Aviz al Grupului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) privind fluorul in calitate de substanta nedorita in furaje, adoptat la 22 septembrie 2004, ca urmare a solicitarii Comisiei. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_ contam08_ej 100_fluorine_en1,0.pdf
(3)Aviz al Grupului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) privind alcaloizii de pirolizidina in calitate de substante nedorite in furaje, adoptat la 25 ianuarie 2007, ca urmare a solicitarii Comisiei. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ ej447_op_pyrrolizidine%20alkaloids%20in%20feed_en.pdf
(3)in ceea ce priveste DDT, denumirea DDD ar trebui sa fie inclusa in rndul referitor la substanta respectiva din anexa I la Directiva 2002/32/CE, deoarece aceasta denumire este utilizata mai frecvent pentru metabolitul diclorodifenil-dicloroetan dect cea de TDE (4).

(4)Aviz al Grupului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) privind DDT in calitate de substanta nedorita in furaje, adoptat la 22 noiembrie 2006, ca urmare a solicitarii Comisiei. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ ej433_DDT_en,2.pdf
(4)in ceea ce priveste caisele (Prunus armeniaca L.) si migdala amara (Prunus dulcis var. amara sau Prunus amygdalus Batsch var. amara), se poate concluziona, din avizul EFSA din 23 noiembrie 2006 (5), ca nu este necesara conditia pentru absenta unor cantitati determinabile cantitativ de caise si de migdale pentru protectia sanatatii animale si publice si este suficient sa se aplice continuturile maxime generale pentru acid cianhidric, in conformitate cu dispozitiile rndului 8 din anexa I la Directiva 2002/32/CE. Prin urmare, se impune eliminarea cerintelor specifice pentru caise si migdala amara.

(5)Aviz al Grupului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) privind compusii cianogenici in calitate de substante nedorite in furaje, adoptat la 23 noiembrie 2006, ca urmare a solicitarii Comisiei. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/CONTAM_ ej434_op_cyanogenic_compounds_in_feed_en,1.pdf
(5)Camelina (Camelina sativa) este inclusa in anexa la Directiva 2002/32/CE si semintele si fructele acestor specii de plante, precum si produsele derivate din acestea prin prelucrare pot fi prezente in furaje numai in cantitati nedeterminabile cantitativ.
(6)Exista un interes reinnoit in ceea ce priveste culturile oleaginoase de Camelina sativa, datorita unei cereri tot mai mari de culturi oleaginoase alternative cu inputuri reduse care permit utilizarea subproduselor din productia de oleaginoase in hrana pentru animale. Din avizul EFSA din 27 noiembrie 2007 (1), se poate concluziona ca cerinta privind absenta unor cantitati determinabile cantitativ de Camelina sativa si produsele derivate din acestea nu este necesara pentru protectia sanatatii animale si publice cu conditia ca cantitatea totala de glucosinolati din dieta sa nu puna in pericol sanatatea publica si animala. Protectia sanatatii animale si publice impotriva efectelor toxice ale glucosinolatilor este asigurata prin prevederea uleiului de mustar volatil in furajele complete pentru care continutul maxim este exprimat ca izotiocianat de alil, deoarece, conform avizului EFSA, toxicitatea glucosinolatilor este atribuita in general (izo)tiocianatilor. Asadar, se impune eliminarea cerintei privind absenta unor cantitati determinabile cantitativ de Camelina sativa din anexa I la Directiva 2002/32/CE.

(1)Aviz al Grupului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar al Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara (EFSA) privind glucosinolati in calitate de substante nedorite in furaje, adoptat la 27 noiembrie 2007, ca urmare a solicitarii Comisiei. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/ contam_op_ej 5 90_glucosinolates_en.pdf
(7)Prin urmare, Directiva 2002/32/CE ar trebui modificata in consecinta.
(8)Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lantul alimentar si sanatatea animala,

ADOPTa PREZENTA DIRECTIVa:
-****-
Art. 1

- Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifica in conformitate cu anexa la prezenta directiva.
Art. 2

Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel mai trziu pna la 1 aprilie 2009. Statele membre comunica de indata Comisiei textele acestor acte, precum si un tabel de corespondenta intre respectivele acte si prezenta directiva. Atunci cnd statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Art. 3

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
-****-
Adoptata la Bruxelles, 25 iulie 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU
Membru al Comisiei
ANEXa:

- Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifica dupa cum urmeaza:
1.Punctul 3, fluor, se inlocuieste cu urmatorul text:

Substante nedorite
Produse destinate obtinerii de furaje
Continut maxim in mg/kg (ppm) de furaje cu un continut de umiditate de 12 %
(1)
(2)
(3)
"3. Fluor (*)
Materii prime furajere, cu exceptia:
150
- furajelor de origine animala, cu exceptia crustaceelor marine, cum ar fi krillul
500
- crustaceelor marine, cum ar fi krillul
3 000
- fosfatilor
2 000
- carbonatului de calciu
350
- oxidului de magneziu
600
- algelor marine calcaroase
1000
Vermiculita (E 561)
3 000 H
Furaje complementare

- continnd <= 4 % fosfor
500
- continnd > 4 % fosfor
125 pentru 1 % fosfor
Furaje complete, cu exceptia:
150
- furajelor complete pentru bovine, ovine si caprine

- in lactatie
30
- altele
50
- furajelor complete pentru porci
100
- furajelor complete pentru pasari
350
- furajelor complete pentru pui de gaina
250
- hranei complete pentru pesti
350
(*)Continuturile maxime conduc la o determinare analitica a fluorului, extractia efectundu-se cu acid clorhidric 1 N, timp de douazeci de minute, la temperatura camerei. Se pot utiliza metode de extractie echivalente, in cazul in care se demonstreaza ca au o eficienta egala de extractie.
(**)Continuturile sunt revizuite pna la 31 decembrie 2008 in vederea reducerii continuturilor maxime."
2.Rndul 14, Seminte de buruieni si fructe nemacinate si nezdrobite care contin alcaloizi, glucozide sau alte substante toxice, se inlocuieste cu urmatorul text:

Substante nedorite
Produse destinate obtinerii de furaje
Continut maxim in mg/kg (ppm) de furaje cu un continut de umiditate de 12 %
(1)
(2)
(3)
"14. Seminte de buruieni si fructe nemacinate si nezdrobite care contin alcaloizi, glucozide sau alte substante toxice separate sau in combinatii, continnd
Toate furajele
3 000
Datura stramonium L.

1 000"
3.Rndul 21, DDT, se inlocuieste cu urmatorul text:

Substante nedorite
Produse destinate obtinerii de furaje
Continut maxim in mg/kg (ppm) de furaje cu un continut de umiditate de 12%
(1)
(2)
(3)
"DDT [suma izomerilor DDT-, DDD- (sau TDE-) si DDE- exprimati ca DDT]
Toate furajele, cu exceptia:
- grasimilor si uleiurilor
0,05
0,5"
4.Rndul 28, caisele - Prunus armeniaca L., rndul 29, migdala amara - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], si rndul 31, Camelina - Camelina sativa (L.) Crantz, sunt eliminate.
Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 198L din data de 26 iulie 2008
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul
Mai multe din această categorie: « DIRECTIVA 2008/38/CE DIRECTIVA 2008/82/CE »