updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea 36 CMVRO privind procedura de gestionare a prescriptiilor medicale veterinare cu regim special

Hotararea 36 cu privire la aprobarea procedurii pentru gestionarea prescriptiilor medicale veterinare cu regim special a fost discutata in cadrul Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania pe 1 decembrie. Hotararea intra in vigoare de la 1 decembrie 2012, astfel ca prevederile ei sunt obligatoriu a fi respectate. 

In anexa este prezentata procedura pentru gestionarea prescriptiilor medicale veterinare cu regim special. Astfel, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Ordinului Presedintelui ANSVSA nr 64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescriptie medicala cu regim special si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, 

Colegiul Medicilor Veterinari gestioneaza tiparirea, inserierea si distribuirea prescriptiilor medicale cu regim special.

Pentru aplicarea unitara a actului normativ, trebuie sa se respecte urmatoarele: 

1. Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari aloca fiecarei filiale judetene a CMV, respectiv a Mun. Bucuresti, seriile si numerele alocate pentru tiparirea prescriptiilor medicale cu regim special. Seriile si numerele alocate pentru fiecare filiala judeteana, respectiv a Mun. Bucuresti ale CMV au fost transmise Consiliilor Judetene, respectiv Consiliului Mun. Bucuresti ale CMV, prin adresa 925/11.09.2006 si ulterior, fiind postate de catre Biroul Executiv al Consiliului National al CMV si pe intranetul CMV, la modulul Documente - Informari. 

2. Dupa epuizarea seriilor si numerelor mentionate la punctul 1, fiecare filiala judeteana, respectiv a Mun. Bucuresti, va solicita, in scris, la Biroul Executiv al Consiliului National al CMV o noua alocare de serii si numere. 

3. Prin hotarare a Consiliului Judetean al CMV, respectiv a Consiliului Mun. Bucuresti, se stabileste o persoana care are in responsabilitate tiparirea si gestionarea prescriptiilor medicale veterinare cu regim special, precum si verificarea unitatilor medicale veterinare de asistenta care solicita prescriptii medicale cu regim special. 

4. Prescriptiile medicale veterinare cu regim special se tiparesc prin grija persoanei responsabile, stabilite de catre Consiliul Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti. 

5. Prescriptiile medicale cu regim special trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 

a) se tiparesc respectand precizarile Ordinului nr 64/2012, iar modelele sunt prevazute in Anexele nr 1. si 2;

b) formularul de prescriptie medicala cu regim special va avea urmatoarele dimensiuni: 210/100 mm, iar in partea din stanga sus, se va imprima sigla CMV;

c) fontul si dimensiunile folosite vor fi ARIAL 8, cu exceptia notelor de subsol pentru care se folosesc fontul si dimensiunile ARIAL 6;

d) se prezinta doar in carnete de cate 50 de file bicolore - roz si verde (total 100 de file)

e) se imprima cu seriile si numerele alocate unitar de catre Colegiul Medicilor Veterinari.

6. Persoana responsabila, nominalizata prin hotararea Consiliului Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti distribuie carnetele inseriate si numerotate unitatilor medicale veterinare de asistenta, inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica, precum si universitatilor/facultatilor de medicina veterinara care detin clinici veterinare universitare, la cerere si contra cost. 

7. Persoana responsabila, nominalizata prin hotararea Consiliului Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti distribuie carnetele de prescriptie medicala cu timbru sec, numai dupa stantarea siglei CMV pe fiecare fila in parte. 

8. Pentru procurarea prescriptiilor medicale cu regim special, medicul veterinar titular al unitatii medicale veterinare de asistenta sau, dupa caz, reprezentantul legal al universitatilor/facultatilor de medicina veterinara care detin clinici veterinare universitare, depune la Consiliul Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti o cerere, conform modelului din Anexa 3, prin care solicita eliberarea acestora. 

9. Cererea se depune la Biroul Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti si se aproba de catre presedinte, daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:

a) Unitatea medicala veterinara de asistenta trebuie sa fie inregistrata in registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica;

b) Unitatea medicala veterinara de asistenta trebuie sa detina viza anuala pentru anul anterior, daca este cazul, precum si viza anuala pentru anul i curs;

10. Persoana responsabila cu gestionarea prescriptiilor cu regim special are in responsabilitate completarea la zi a registrelor care cuprind intrarile prescriptiilor medicale veterinare, de la tipografie sau redistribuite in carnete intregi, dupa caz, alocarea seriilor si numerelor fiecarei unitati medicale veterinare de asistenta sau universitati/facultati de medicina veterinara care detine clinica veterinara universitara. Modelul registrelor de evidenta privind alocarea seriilor si numerelor fiecarei unitati medicale veterinare de asistenta sau universitati/facultati de medicina veterinara care detine clinica veterinara universitara sunt prevazute in Anxa 4 si Anexa 5. 

11. Filialele judetene, respectiv a Mun. Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari trebuie sa pastreze evidentele privind alocarile seriilor si numerelor unitatilor medicale veterinare de asistenta, precum si universitatilor/facultatilor de medicina veterinara care detin clinici veterinare universitare, pentru o perioada de minim 5 ani. 

12. In cazul pierderii, furtului sau distrugerii carnetelor care contin prescriptii cu regim special, titularul unitatii medicale veterinare de asistenta sau reprezentantul legal al universitatilor/facultatilor de medicina veterinara care detin clinici veterinare universitare, va informa de urgenta Biroul Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Mun. Bucuresti, pentru luarea in evidenta si anularea seriilor si numerelor alocate acestora. 

13. In cazul pierderii, furtului sau distrugerii carnetelor care contin prescriptii cu regim special, precum si in cazul incetarii activitatii unitatii medicale veterinare de asistenta se incheie un proces verbal, semnat de catre titularul unitatii medicale veterinare si de catre responsabilul pentru gestionarea prescriptiilor medicale veterinare si de catre responsabilul pentru gestionarea prescriptiilor medicale cu regim special, in care se consemneaza seriile si numerele acestora. 

14. La incetarea activitatii unitatii medicale veterinare de asistenta, din orice motive, persoana responsabila cu gestionarea prescriptiilor medicale cu regim special trebuie sa anuleze in evidenta privind alocarile seriilor si numerelor, carnetele utilizate partial si sa solicite titularului unitatii medicale veterinare de asistenta radiata/suspendata din registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica, sa le predea. 

15. In cazul in care, la incetarea activitatii medicale veterinare de asistenta din orice motive, titularul unitatii preda responsabilului cu gestionarea prescriptiilor medicale cu regim special carnete neutilizate, responsabilul trebuie sa le inregistreze ca intrari in registrul de evidenta, sa solicite titularului unitatii medicale veterinare de asistenta factura fiscala si sa ii restituie contravaloarea carnetelor neutilizate. 

Hotararea nr. 36 CMVRO Page 01

 

Hotararea nr. 36 CMVRO Page 02

Hotararea nr. 36 Page 03

Hotararea nr. 36 Page 04

Hotararea nr. 36 Page 05 CMVRO

Hotararea nr. 36 Page 06

Hotararea nr. 36 Page 07

Hotararea nr. 36 Page 08

Hotararea nr. 36 Page 09

Hotararea nr. 36 Page 10

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul