updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 12/03.12.2010

Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2011 se stabilesc urmatoarele taxe:
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE╝TI
Telefon / Fax 021.319.45.04; 021.319.45.05    www.cmvro.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

n temeiul:
-    Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea ╝╞Æi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile ╝╞Æi completarile ulterioare,
-    Regulamentului de Organizare ╝╞Æi Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. h) si r).

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTARAREA NR. 12/03.12.2010

Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2011 se stabilesc urmatoarele taxe:
1.    Taxa inscriere in Colegiul Medicilor Veterinari  - 100 lei/ persoana;
2.    Taxa eliberare Atestat de libera practica  - 20 lei/persoana;
3.    Taxa reinscriere (suspendare in conditiile prev de art. 22 lit. c) din Legea nr. 160/1998, republicata) in Colegiul Medicilor Veterinari 300 lei/persoana;
4.    Taxa reinscriere (renuntare la calitatea de membru) in Colegiul Medicilor Veterinari 500 lei/persoana;
5.    Taxa eliberare Certificat de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fara personalitate juridica:
a)    cabinet medical veterinar  - 150 lei/loc de exercitare;
b)    clinica veterinara - 250 lei/loc de exercitare;
c)    spital veterinar - 350 lei/loc de exercitare;
6.    Taxa eliberare certificat de inregistrare a unitatilor farmaceutice veterinare
a)    farmacie veterinara  - 250 lei/loc de exercitare;
b)    punct farmaceutic veterinar - 150 lei/loc de exercitare;
c)    depozit (optional) 350 lei/loc de exercitare;
7.    Cotizatie lunara 20 lei/ luna/ persoana.
8.    Taxa viza anuala pentru unitate medical-veterinara 100 lei/unitate.
9.    Taxa eliberare certificat de conformitate  - 100 lei/persoana.
Art. 2. Taxele prevazute la art. 1 punctele 1 6 si 8, precum si  cotizatia lunara prevazuta la punctul 7 se incaseaza de catre Birourile Executive ale Consiliilor Judetene, respectiv Biroul Executiv al Consiliului Municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari.
Art. 3. Taxa prevazuta la art. 1 punctul 9 se incaseaza de catre Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.
Art. 4. Taxa prevazuta la punctul 8 se achita pentru fiecare unitate medical - veterinara inregistrata in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare cu sau fara personalitate juridica, pana la data de 30 martie, pentru anul  in curs.
Art. 5. La solicitare, medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari, care au calitatea de pensionari si nu detin atestat de libera practica vor achita jumatate din cuantumul cotizatiei stabilit la punctul 7 din prezenta hotarare.
Art. 6. Consiliile Judetene si al Municipiului Bucuresti vireaza lunar Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari o cota de 50% din cotizatiile incasate.
Art. 7. Incepand cu data de 01.01.2011 toate mentiunile anterioare prezentei hotarari, referitoare la stabilirea taxelor si cotizatiei lunare prevazute la art. 1 si percepute medicilor veterinari de catre Colegiul Medicilor Veterinari, se abroga.
Art. 8. Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de voturi, azi  03.12.2010.

CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro