updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 13/03.12.2010

In cadrul Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, medicii veterinari care detin functiile de vicepresedinte si secretar au urmatoarele atributii:

Comisia de Libera Practica din cadrul Consiliului National are urmatoarele atributii

Comisia pentru Cercetare, Stiinta si Invatamant are urmatoarele atributii

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE╝TI
Telefon / Fax 021.319.45.04; 021.319.45.05    www.cmvro.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

n temeiul:
-    Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea ╝╞Æi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile ╝╞Æi completarile ulterioare,
-    Regulamentului de Organizare ╝╞Æi Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. r)

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 13/03.12.2010

Art. 1. In cadrul Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, medicii veterinari care detin functiile de vicepresedinte si secretar au urmatoarele atributii:
a)    pentru functia de prim vicepresedinte:
1.  preia prerogativele functiei de presedinte al CMV, in lipsa acestuia;
2.  reprezinta CMV pe langa organismele internationale din domeniul veterinar;
3.  participa la adunari, conferinte, reuniuni, workshop-uri internationale;
4.  organizeaza reuniuni internationale;
5. la solicitarea presedintelui, reprezinta interesele CMV, alaturi de presedinte si/sau alti membri ai Birouui Executiv;
b)    - pentru functia de vicepresedinte domeniul pregatire profesionala:
1. la solicitarea presedintelui, reprezinta interesele CMV, alaturi de presedinte si/sau alti membri ai Biroului Executiv;
2.  raspunde de organizarea si realizarea SNEC
3. verifica documentatia aferenta eliberarii certificatului de conformitate si a certificatului de statut profesional prezent si le semneaza;
4.
- pentru functia de vicepresedinte domeniul administrativ-executiv:
1.la solicitarea presedintelui, reprezinta interesele CMV, alaturi de presedinte si/sau alti membri ai Biroului Executiv;
2. gestioneaza activitatea comisiilor Consiliului National;
3. identifica problemele curente ale medicilor veterinari si le prezinta Biroului Executiv.
c)    pentru functia de secretar:
1. la solicitarea presedintelui, reprezinta interesele CMV, alaturi de presedinte si/sau alti membri ai Biroului Executiv;
2.  identifica solutii pentru sediile consiliilor judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti;
3.  urmareste respectarea organizarii trimestriale a sedintelor Consiliilor judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti;
4.  solicita informari/raportari privind suspendarea calitatii de membru al CMV, al medicilor veterinari care se regasesc in situatiile prevazute de art. 22 din Legea nr. 160/1998, republicata;
5.  solicita informari/raportari privind suspendarea/retragerea atestului de libera practica, in situatiile prevazute de art. 42 din Statutul medicului veterinar.
d)    Responsabil comunicare:
1.    editeaza comunicate de presa pentru evenimentele importante ale CMV;
2.    identifica posibilitati de promovare a CMV pe diferite canale mass-media;
3.    participa la evenimente cu tematica profesionala.

Art. 2. Comisia de Libera Practica din cadrul Consiliului National are urmatoarele atributii:
1.  Elaboreaza standarde minime de cost pentru actiunile sanitar veterinare contractate de  catre medicii veterinari cu statul;
2.  Elaboreaza instructiuni, ghiduri, standarde, proceduri pentru activitatile sanitar veterinare de libera practica;
3. Analizeaza proiectele de acte normative ce vizeaza practica medical veterinara, trimise de ANSVSA spre consultare;
4. Elaboreaza propuneri pentru proiecte de acte normative care vizeaza practica mdical-veterinara;
5. Negociaza cu ANSVSA, prin membrii desemnati de catre Biroul Executiv al Consiliului National, tarifele aferente actiunilor sanitare veterinare contractate cu statul.

Art. 3. Comisia pentru Cercetare, Stiinta si Invatamant are urmatoarele atributii:
1.    Propune prioritatile de cercetare stiintifica in domeniul medicinii veterinare cu scopul introducerii acestora ca obiective in programe nationale de cercetare-dezvoltare;
2.    Documenteaza stiintific oportunitatea sau inoportunitatea unor actiuni sanitare veterinare cuprinse in programul strategic al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
3.    Face propuneri privind organizarea si desfasurarea din punct de vedere stiintific a programului de pregatire profesionala continua a medicilor veterinari; avizeaza tematica si continutul acesteia;
4.    Propune actiuni concrete pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii sanitare veterinare;
5.    Face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale conform legislatiei in vigoare;
6.    Aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului care atesta gradul profesional de medic primar veterinar, precum si tematica aferenta;
7.    Stabileste criteriile de acreditare a publicatiilor din domeniul sanitar veterinar;
8.    Stabileste criteriile de acordare a burselor de studiu in strainatate pentru medicii veterinari;
9.    Stabileste criteriile de acordare a titlului de medic veterinar al anului;
10.    Fundamenteaza cifra de scolarizare pentru domeniul medicina veterinara;

11.    Documenteaza stiintific hotararile Consiliului National si deciziile Biroului Executiv in actiunile legate de competentele acestora;

12.    Indeplineste orice alte atributii stabilite in Biroul Executiv si aprobate in cadrul Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.


Art. 4 Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 03.12.2010.

Art. 5 Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de voturi, azi  03.12.2010.


CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro