updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 14 /03.12.2010

Pentru anul 2011, medicii veterinari, posesori ai atestatului de libera practica, trebuie sa intruneasca un numar de 90 de puncte, pna la 31.12.2011.


COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE╝TI
Telefon / Fax 021.319.45.04; 021.319.45.05    www.cmvro.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

n temeiul:
-    Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea ╝╞Æi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile ╝╞Æi completarile ulterioare,
-    Regulamentului de Organizare ╝╞Æi Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. r) si v).

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 14 /03.12.2010

Art. 1 (1) Pentru anul 2011, medicii veterinari, posesori ai atestatului de libera practica, trebuie sa intruneasca un numar de 90 de puncte, pna la 31.12.2011.
(2) Prevederile art. 1 alin 1, nu se aplica medicilor veterinari de libera practica imputerniciti, posesori ai atestatului de libera practica,  care trebuie sa intruneasca, pentru anul 2011, pana la 31.12.2011, un numar de 60 de puncte.

Art. 2 (1) Medicii veterinari, posesori ai atestatului de libera practica, eliberat incepnd cu 1 iulie 2011 trebuie sa intruneasca un numar de 45 de puncte pna la sfr╝╞Æitul anului 2011.
(2) Prevederile art. 2 alin (1), nu se aplica medicilor veterinari de libera practica imputerniciti, posesori ai atestatului de libera practica eliberat si imputerniciti incepnd cu 1 iulie 2011, care trebuie sa intruneasca un numar de 30 de puncte pna la sfr╝╞Æitul anului 2011.

Art. 3 (1) Medicii veterinari posesori ai atestatului de libera practica, care isi desfasoara activitatea in invatamant, precum si medicii veterinari posesori ai atestatului de libera practica, care isi desfasoara activitatea ca cercetatori, in cadrul Institutelor de Cercetare si Dezvoltare sunt exceptati de la prevederile art. 1 si art. 2 ale prezentei hotarari.
(2) Medicii veterinari care detin atestat de libera practica si care fac dovada ca si-au desfasurat activitatea in invatamant sau /si cercetare sunt exceptati de la prevederile art. 1 si art. 2 ale prezentei hotarari.

Art. 4 Raportul de autoevaluare pentru anul 2011 prevazut in Anexa 1, face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile art. 4 din Hotararea nr. 5/28.03.2009, precum si Hotararea nr. 9/16.10.2009.

Art. 6 Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 01.01.2011.

Art. 7 Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cu majoritate de voturi, azi  03.12.2010.

CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI


Anexa nr.1
RAPORT AUTOEVALUARE PREGÇ⌐TIRE CONTINUA 2011

Subsemnatul,     Dr.    ______________________, CNP________________________,
posesor al atestatului de libera practica________, eliberat la data de ___________,
angajat la__________________________,cunoscnd prevederile Codului Penal privind
falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca am participat la urmÇatoarele activitati de pregÇatire profesionala.
Nr. Crt.    Specificul activitatilor    Punctaj aferent    Nr. activitati /participari    Punctaj efectuat
1    1.1. Carti publicate la edituri din tara
1.1.1. - singur    100        

1.1.2. - prim autor    75        

1.1.3. - coautor    50        
1.2. Carti publicate la edituri straine
1.2.1. - singur    200        

1.2.2. - prim autor    160        

1.2.3. - coautor    100        
1.3. Articole ╝╞Ætiintifice publicate in reviste nationale de profil
1.3.1. - singur    20        

1.3.2. - prim autor    15        

1.3.3. - coautor    10        
1.4. Articole ╝╞Ætiintifice publicate in reviste straine de profil
1.4.1. - singur    40        

1.4.2. - prim autor    30        

1.4.3. - coautor    20        
1.5. Articole, informatii, sinteze ╝╞Æi traduceri in alte publicatii de specialitate    20        
1.6. Comunicari ╝╞Ætiintifice (nepublicate) consemnate in programele unor manifestari ╝╞Ætiintifice    15        
1.7. Participare la contracte de cercetare, in calitate de:
1.7.1. - conducÇator de contract    50        

1.7.2. - membru in echipa    20        

1.7.3. - membru in echipe internationale    50        
2    2.1. Congres international

2.1.1. - cu sustinere de lucrari    60        


2.1.2. - in scop de documentare/zi de congres    25        

2.2. Congres national

2.2.1. - cu sustinere de lucrari    50        


2.2.2. - in scop de documentare/zi de congres    15        

2.3. Conferinta, simpozion, sesiune ╝╞Ætiintifica, seminar, workshop

2.3.1. - moderator, conferentiar    25        


2.3.2. - participant    15        
3    Abonamente anuale la publicatii acreditate de C.M.V.    15        
4    Sustinerea tezei de doctorat    60        
5    Cursuri postuniversitare/masterat/an de studiu    30        
6    Obtinerea titlului de medic primar veterinar    40        
TOTAL PUNCTE EFECTUATE
1.7.1. - conducÇator de contract    50        

1.7.2. - membru in echipa    20        

1.7.3. - membru in echipe internationale    50        

Ata╝╞Æez alÇaturat documentele care dovedesc efectuarea activitatilor din cadrul Sistemului National de Educatie Continua, pentru punctajul declarat.
Numele si prenumele                                                                                                              Data
SemnÇatura

[readon2 url="http://www.cmvro.ro/wp-content/uploads/2010/12/hotarare-snec-2010.doc"]Textul original .......[/readon2]

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro