updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

HOTARAREA NR. 18/01.07.2011

Stabilire taxa pentru Laborator sanitar veterinar.

Hotarare

n temeiul:

- Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

- Regulamentului de Organizare si Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. h) si q).

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 18/01.07.2011

Art. 1. Incepand cu data de 01.07.2011 se stabileste taxa pentru eliberare Certificat de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fara personalitate juridica pentru forma de exercitare (unitate medicala veterinara) laborator medical veterinar.

Art. 2. Cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului unitatii medicale veterinare prevazute la art. 1 este de 350 lei/loc de exercitare.

Art. 3. Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cuunanimitate de voturi, azi 01.07.2011.

CONSILIUL NA╝IONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro