updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

HOTARAREA NR. 20/01.07.2011

Organizarea filialelor CMVRO in judete.

 

Hotarare  

n temeiul:

- Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

- Regulamentului de Organizare si Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. q)  

Avand in vedere art. 8 (3) din Legea nr. 160/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ╬ôçOrganizarea si functionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizeaza pe principiul teritorial al eligibilitatii si ierarhiei.╬ôç  

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:  

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 20/01.07.2011  

Art. 1. La nivel teritorial, Colegiul Medicilor Veterinari din Romania se organizeaza ca filiale, cu personalitate juridica si organizare economico-financiara proprie, subordonate ierarhic Colegiului Medicilor Veterinari din Romania.

Art. 2. Filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari din Romania gestioneaza patrimoniul propriu, veniturile si cheltuielile, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al CMVR.

Art. 3. Filialele judetene, respectiv a municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari din Romania au obligatia inregistrarii ca filiale la Administratiile Financiare din raza teritoriala unde isi au sediile, precum si obligatia depunerii situatiilor financiare, in termenele prevazute de lege.

Art. 4. Consiliile Judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti ale CMVR au obligatia, ca in termen de 30 de zile de la depunerea situatiilor financiare la Administratiile Financiare, sa comunice in copie la Biroul Executiv al Consiliului National al CMVR bilantul anual, precum si ultima balanta analitica pentru anul raportat.

Art. 5 Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 01.07.2011

Art. 6 Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania cu unanimitate de voturi, azi 01.07.2011.  

CONSILIUL NA╝IONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI 

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro