updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 37 CMVRO privind inregistrarea unitatilor medicale veterinare

Prin hotararea 37 s-a aprobat procedura de inregistrare a unitatilor medicale veterinare cu personalitate juridica, in care se desfasoara activitati de asistenta medicala veterinara, in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fara personalitate juridica. 

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala si independenta, cu organizare autonoma reglementata. Este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. 

Conform procedurii, scopul acesteia este stabilirea unui cadru reglementat pentru inregistrarea unitatilor medicale veterinare cu personalitate juridica, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica. 

Domeniul de aplicare al procedurii: 

Prezenta procedura se aplica in cazul inregistrarii urmatoarelor unitati medicale veterinare cu personalitate juridica: cabinete medicale veterinare, clinici veterinare, spitale veterinare.

Unitatile medical veterinare cu personalitate juridica se infiinteaza potrivit Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completatrile ulterioare si pot functiona doar daca indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de art. 28 si art. 31 din Legea nr. 160/1998 privind organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- societatea are ca obiect principal de activitate Cod CAEN 7500 - activitati veterinare.  

- medicul veterinar titular al unitatii medicale veterinare este asociat in cadrul societatii

- unitatea medicala veterinara este inregistrata in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica. 

Descrierea procedurii:

Prevederi generale: 

In cadrul unitatii medicale veterinare isi exercita activitatea medicul veterinar titular, care poate avea, ca salariati ori colaboratori, medici veterinari sau orice alta categorie de personal. 

In cadrul cabinetului medical veterinar/clinicii veterinare/spitalului veterinar se pot desfasura una sau mai multe dintre activitatile medicale veterinare prevazute in Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 3/31.01.2009 a Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, respectiv:

- Consultanta tehnica de specialitate

- Consultatii clinice

- Tratamente (cu exceptia celor locale, orale, aerosoli, inhalatii, instilatii aplicate de catre proprietarii de animale dupa prescriptia medicala eliberata de catre medicul veterinar.

- Vaccinari

- Interventii chirurgicale si obstetricale

- Aplicarea de microcipuri

- Recoltari probe sange sau alte materiale biologice pentru examene de laborator

- Biopsie si punctie

- Radiografii, radioscopiicu sau fara substante de contrast 

- Examene de laborator

- Artroscopie

- Tuberculinari, maleinari 

- Electrocardiografie

- Autopsie

- Eutanasie

- Fibroendiscopie

- Teste rapide in scop de diagnostic

- Ecografie

- Examen trichineloscopic

- Ambulanta veterinara

- Insamantari artificiale (activitate care nu este a medicului veterinar)

Documente solicitate:

1). cerere - formular tip (Anexa nr. 4 la Statutul medicului veterinar) completata in doua exemplare originale, semnate, parafate si stampilate de catre medicul veterinar reprezentant legal al societatii comerciale conform actului constitutiv sau imputernicit prin hotararea AGA sa reprezinte societatea comerciala in relatia cu Colegiul Medicilor Veterinari. Cererile trebuie sa aiba toate rubricile completate integral, lizibil, corect, fara modificari sau stersaturi si sa poarte stampila societatii.

2). copie de pe actul de identitate (BI sau CI)

3). copie de pe cartea de identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari;

4). copie de pe atestatul de libera practica;

5). actul constitutiv al societatii comerciale (cu toate modificarile la zi);

6).  hotararea AGA care sa dovedeasca faptul ca medicul veterinar care semneaza cererea de inregistrare in RU, in calitate de reprezentant al unitatii medicale veterinare, a fost imputernicit sa reprezinte societatea in relatia cu Colegiul Medicilor Veterinari (daca este cazul).

7). dovada detinerii unui sediu pentru cabinetul medical veterinar/spitalul veterinar/clinica veterinara/ la adresa mentionata in cerere si dovada inregistrarii acestuia ca punct de lucru la Registrul Comertului;

8). documentatia cu privire la amplasarea, construirea si dotarea minima stabilita de Colegiul medicilor Veterinari (nu se solicita in cazul cabinetelor veterinare pentru consultanta de specialitate);

9). raportul de autoevaluare intocmit conform Hotararii nr. 3/2009 al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari (nu se solicita in cazul cabinetelor veterinare pentru consultanta de specialitate);

10. dovada achitarii taxei de eliberare a certificatului de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica. Taxa se poate achita in numerar la sediul CMV judetean/al mun. Bucuresti. 

Pe copiile documentelor mentionate trebuie sa existe mentiunea ”conform cu originalul” si semnatura olografa a solicitantului. 

Cererea avand anexate documentele solicitate (prevazute la pct. 1- 10), se inregistreaza la Biroul Executiv al Consiliului judetean/mun. Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari. 

Cererea va fi depusa si prin sistemul PCU (Punct Unic de Contact) in momentul in care sistemul va fi functional pentru prezenta procedura. In cazul in care va fi transmisa prin PCU, cererea va trebui sa poarte semnatura originala a solicitantului, iar documentele atasate cererii vor fi transmise in forma scanata. Documentele vor fi scanate doar dupa ce vor avea inscrisa mentiunea ”conform cu originalul” si semnatura olografa  a solicitantului. 

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene se accepta documentele emsie in statul membru de origine si recunoscute in conditiile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 160/1998, republicata , cu modificarile si completarile uletrioare. 

 Hotarareanr.37 Page 01

 Hotarareanr.37 Page 02

 

Hotarareanr.37 Page 03Hotarareanr.37 Page 04

Hotarareanr.37 Page 05

Hotarareanr.37 Page 06

Hotarareanr.37 Page 07

Hotarareanr.37 Page 08

Hotarareanr.37 Page 09

Hotarareanr.37 Page 10

Hotarareanr.37 Page 11

Hotarareanr.37 Page 12

Hotarareanr.37 Page 13

Hotarareanr.37 Page 14

Hotarareanr.37 Page 15

Hotarareanr.37 Page 16

Hotarareanr.37 Page 17

Hotarareanr.37 Page 18

Hotarareanr.37 Page 19

Hotarareanr.37 Page 20

 

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul