updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 6

PRIVIND SUSPENDAREA CALITATII DE MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE MEDICULUI VETERINAR

COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
B I R O U L  E X E C U T I V
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE╝TI
Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05    www.cmvro.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

Avnd in vedere prevederile Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea ╝╞Æi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile ╝╞Æi completarile ulterioare,

Avnd in vedere prevederile art. 17, lit. r) din Regulamentul de Organizare ╝╞Æi Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari,

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 6
PRIVIND SUSPENDAREA CALITÇ⌐╝II DE MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI PENTRU MOTIVE NEIMPUTABILE MEDICULUI VETERINAR

Art. 1 Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari pentru motive neimputabile medicului veterinar se suspenda pentru unul din urmÇatoarele motive:
a)    femei-medic veterinar care se afla in concediu prenatal/postnatal;
b)    medicul veterinar (femeie, barbat) care se afla in concediu de ingrijire copil, pe perioada ct face dovada suspendarii raportului de serviciu/munca;
c)    medicul veterinar care se afla in afara granitelor tarii ╝╞Æi care face dovada ca nu exercita profesia de medic veterinar;
d)    medicul veterinar care i╝╞Æi suspenda raportul de serviciu/raportul de munca din motive personale, temeinic justificate;
e)    medicul veterinar care beneficiaza de ╝╞Æomaj.

Art. 2  (1) Medicul veterinar poate solicita suspendarea pentru unul din motivele prevazute la Art. 1 din prezenta Hotarare printr-o cerere (modelul anexat) adresata Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.
(2) Cererea trebuie sa fie insotita de documente, in copie legalizata care sa cuprinda motivul ╝╞Æi perioada suspendata.
(3) La depunerea cererii de suspendare pentru unul dintre motivele prevazute la art. 1, medicul veterinar trebuie sa faca dovada achitarii cotizatiei de membru, la zi. Lipsa dovezii achitarii cotizatiei la zi va duce la respingerea de drept a cererii.

Art. 3 Dupa verificare, cererea va putea fi aprobata de cÇatre Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, care are obligatia de a efectua modificarea in evidenta nominala a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 4.  La incetarea motivului pentru care s-a solicitat suspendarea, medicul veterinar va fi inscris de drept in tabloul anual al medicilor veterinari, cu drepturile ╝╞Æi obligatiile care deriva din calitatea de membru.

Art. 5 (1) Pe perioada suspendata pentru unul dintre motivele mentionate expres la art. 1 din prezenta Hotarare, medicul veterinar nu va avea drepturile prevazute la art. 62 (1) lit. b, c, e, f, g, alineatele (2) ╝╞Æi (3).
(2) Pe perioada suspendata nu se va achita cotizatia lunara.

Art. 6 Pe perioada suspendarii calitatii de membru se suspenda de drept ╝╞Æi Atestatul de libera practica.


Prezenta Hotarare a fost aprobata in ╝╞Æedinta Consiliului National din data de 16.10.2009
Prezenta Hotarare va intra in vigoare incepnd cu data de 16.10.2009 data de la care va produce efecte juridice.

(cererea se depune la Biroul Executiv al Consiliului National al C.M.V.)

CERERESubsemnatul(a) Dr.............................................................................., identificat cu B.I. /C.I. seria ....... nr...................... eliberat de ............................................. la data de ................................., C.N.P........................................................., membru al Colegiului Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucure╝╞Æti ........................................., posesor al C.I. seria...... nr....................eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucure╝╞Æti................................................, solicit suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, conform Hotararii Consiliului National nr.............. din data de 16.10.2009 pentru motivul prevazut la art. 1 lit. ........ (se inscrie o singura litera).
Perioada pentru care solicit suspendarea calitatii de membru este de la ..................................la.................................. .
Ata╝╞Æez prezentei cereri urmÇatoarele documente:
-    carte identitate eliberata de Colegiul Medicilor Veterinari - copie;
-    documente care sa ateste motivul suspendarii copie legalizata.
Mentionez ca am achitat cotizatia la zi, conform adeverintei eliberate de Colegiului Medicilor Veterinari Judetul/ al Municipiului Bucure╝╞Æti............................................, pe care o ata╝╞Æez in original.
Data                                                                                   Nume ╝╞Æi prenume
SemnÇatura
Domnului Pre╝╞Æedinte al Colegiului Medicilor Veterinari
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro
Mai multe din această categorie: « Hotararea NR. 4 din 28.03.2009 Hotararea nr. 7 »