updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Hotararea nr. 7

PRIVIND PRINCIPIILE SI ETAPELE CERTIFICÇ⌐RII ANIMALELOR VII
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
B I R O U L  E X E C U T I V
Splaiul Independentei 105, sector 5, Cod 050097, BUCURE╝TI
Telefon / Fax 319.45.04; 319.45.05    www.cmvro.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    

Avnd in vedere prevederile Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea ╝╞Æi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile ╝╞Æi completarile ulterioare,

Avnd in vedere prevederile art. 17, lit. f) ╝╞Æi r) din Regulamentul de Organizare ╝╞Æi Functionare al Colegiului Medicilor Veterinari,

Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:


HOTÇ⌐RÇ⌐REA NR. 7
PRIVIND PRINCIPIILE ╝I ETAPELE CERTIFICÇ⌐RII ANIMALELOR VIIArt. 1  (1) Medicul veterinar trebuie sa certifice numai acele date despre care are cuno╝╞Ætinta direct ╝╞Æi personal, care pot fi confirmate de el personal sau care fac obiectul unui alt certificat din partea unui alt medic veterinar, care are cuno╝╞Ætinta personala despre datele in cauza ╝╞Æi este autorizat sa furnizeze un astfel de document.

(2) Datele care nu sunt in aria de competenta a medicului veterinar ╝╞Æi care nu fac subiectul unui asemenea certificat, ci sunt cunoscute de alte persoane, de ex. fermier, crescÇator, ╝╞Æoferul de camion etc. trebuie sa faca obiectul unei declaratii din partea persoanelor respective.

Art. 2 Nici medicului veterinar, nici vreuneia dintre persoanele descrise la Art.1 nu trebuie sa li se ceara sa semneze nimic in legÇatura cu datele care nu pot fi confirmate de semnatar.

Art. 3 Medicii veterinari nu vor elibera nici un certificat daca sunt intr-un posibil conflict de interese ( de ex. pentru animale proprii sau gradul I de rudenie sau afini).

Art. 4 Toate certificatele trebuie sa fie scrise in termeni care sunt ct se poate de simpli ╝╞Æi de u╝╞Æor de inteles.

Art. 5  (1) La intocmirea certificatelor nu se vor folosi cuvinte sau expresii care sa dea posibilitatea la mai mult dect unei singure interpretari.
(2)  Certificatele trebuie sa fie:

a)    tiparite pe o singura coala de hrtie sau, in cazurile in care este nevoie de mai mult dect o singura pagina, intr-o asemenea forma inct oricare doua sau mai multe pagini sa faca parte dintr-un document intreg ╝╞Æi indivizibil;
b)    prevazute cu un numar unic, cu inregistrare facuta de autoritatea emitenta asupra persoanelor carora le-au fost furnizate certificate care poarta anumite numere.

Art. 6 Certificatele trebuie sa fie redactate in limba romna de cÇatre medicul veterinar care le semneaza ╝╞Æi trebuie sa fie insotite de o traducere oficiala a certificatului intr-una dintre limbile tarii care este destinatia lui finala.

Art. 7 Certificatele trebuie sa identifice fiecare animal in parte, cu exceptia cazurilor in care a╝╞Æa ceva este practic imposibil, de ex. la puii de o zi.

Art. 8 Textul certificatului nu trebuie sa contina o prevedere de conformare cu legislatia Comunitatii Europene sau a unei terte tari cu exceptia situatiei in care prevederile legale sunt mentionate explicit pe certificat (ex. numarul actului).
Art. 9 n cazul unor interpretari suplimentare, medicului veterinar i se vor pune la dispozitie din partea autoritatilor emitente instructiuni clare privind extinderea investigatiilor, examinarile suplimentare, detalii clarificative.

Art. 10 Certificatele trebuie sa fie eliberate ╝╞Æi prezentate intotdeauna in original. Fotocopiile nu sunt acceptabile, cu exceptia urmÇatoarelor situatii:
a)    o copie a acestui certificat (marcat clar cu mentiunea COPIE) trebuie furnizata totdeauna autoritatii emitente
b)    in cazurile in care, pentru orice motiv justificat ╝╞Æi suficient (cum ar fi deteriorarea in tranzit), un duplicat al certificatului care este autorizat ╝╞Æi furnizat de autoritatea emitenta; acesta trebuie prevazut clar cu mentiunea duplicat inainte de a fi eliberat.

Art. 11 Atunci cnd semneaza un certificat, medicul veterinar trebuie sa tina cont de urmÇatoarele:

a)    sa semneze ╝╞Æi sa completeze toate rubricile solicitate cu o culoare de cerneala care nu este u╝╞Æor de fotocopiat, ╝╞Æi diferita de culoarea in care este tiparit certificatul;
b)    certificatul trebuie sa nu contina ╝╞ÆtersÇaturi sau modificari, altele dect cele care sunt indicate ca fiind permise pe fata certificatului, in cazul existentei modificarilor, acestea trebuie sa fie contrasemnate ╝╞Æi ╝╞Ætampilate de medicul veterinar care a semnat ╝╞Æi eliberat certificatul;
c)    certificatul va purta doar semnÇatura medicului veterinar care l-a emis, numele in clar, calificarea, parafa ╝╞Æi ╝╞Ætampila cabinetului, adresa sa ╝╞Æi (acolo unde este cazul) ╝╞Ætampila oficiala;
d)    certificatul va contine data la care a fost semnat ╝╞Æi eliberat ╝╞Æi (acolo unde este cazul) intervalul pentru care va ramne valabil;
e)    toate rubricile din certificat vor trebui completate in a╝╞Æa fel inct nici o alta persoana sa nu il poata completa ulterior.

Art. 12 Etapele certificarii sunt urmÇatoarele:
(1)    Deplasarea la locul de imbarcare/exploatatie expeditoare
(2)    Verificarea mijlocului de transport (in cazul certificatelor de transport) cu privire la:
a)    aspecte legate de igiena ╝╞Æi bunastare;
b)    planul de ruta;
c)    autorizatia de transport;
d)    certificatul de competenta al transportatorului.

(3)    Examen clinic individual concomitent cu verificarea identificarii animalului
(4)    Deplasarea la cabinet
a)    verificarea in RNE a animalelor identificate;
b)    verificarea statusului de sanÇatate in registrul de actiuni sanitar veterinare;
c)    intocmirea formularului de mi╝╞Æcare (scriptic ╝╞Æi RNE).

(5)    Deplasarea la locul de imbarcare/exploatatie expeditoare care necesita urmÇatoarele:
a)    asistenta la imbarcare;
b)    intocmirea certificatului sanitar veterinar;
c)    intocmirea facturii ╝╞Æi chitantei (contravaloarea examenului clinic in vederea certificarii).

Prezenta Hotarare va intra in vigoare de la data de 16.10.2009
Prevederile prezentei Hotarari au fost aprobate in ╝╞Æedinta Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari din data de 16.10.2009 ╝╞Æi sunt obligatorii pentru medicii veterinari care efectueaza activitatea de examinare in vederea certificarii.
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Colegiul Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari - funcţionează în baza Legii nr. 160/1998 republicată pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 289 din 6 august 1998, modificată şi completată de Legea 592/2003 publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7 ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit. Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei. Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. Medicina veterinară este ştiinţa medicală care asigură confortul şi protecţia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului. Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic

Website cmvro.ro
Mai multe din această categorie: « Hotararea nr. 6 Hotararea nr. 8 »