updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Instruirea componenta esentiala a activitatii de prevenire

In cadrul responsabilitatilor sale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia de a asigura instruirea lucratorilor sai.

Cum se realizeaza instruirea lucratorilor

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Fiecare lucrator trebuie sa fie instruit in domeniul securitatii si sanatatii in munca in urmatoarele situatii:
- la angajare;
- la schimbarea locului de munca sau la transfer;
- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
- la executarea unor lucrari speciale.

SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Pentru ca un lucrator sa fie instruit corespunzator in domeniul securitatii si sanatatii in munca, activitatea de instruire trebuie derulata de-a lungul a trei faze:
- instruirea introductiv-generala;
- instruirea la locul de munca;
- instruirea periodica.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpul programului de lucru, iar perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi instruiti, de asemenea, in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprinderii si/sau unitatii.

In vederea asigurarii condtiilor legale de desfasurare a instruirii, angajatorul are urmatoarele obligatii:

Sa asigure elaborarea programului de instruire-testare la nivelul organizatiei;

Sa asigure elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii;

Sa asigure intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Sa asigure elaborarea si sa aprobe instructiunile proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor specifice organizatiei;

SANCTIUNE
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei incalcarea obligatiilor legale referitoare la elaborarea instructiunilor proprii, potrivit art. 39 alin. (4) din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

Sa dispuna de programe de instruire si testare la nivelul organizatiei pentru:
- conducatorii locurilor de munca;
- lucratori, pe meserii si activitati.

Sa stabileasca, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si regulile privind instruirea persoanelor aflate in unitate cu permisiunea sa, cu exceptia altor participanti la procesul de munca;

INFO
Potrivit legii, alti participanti la procesul de munca sunt:
- persoanele aflate in unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii;
- persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat;
- somerii pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si
- persoanele care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

In cazul in care este beneficiar al serviciilor lucratorilor din alte unitati, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, va asigura instruirea acestora privind activitatile specifice organizatiei sale, riscurile pentru securitatea si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul organizatiei, in general;

Sa asigure verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a informatiilor primite.

Cum se inregistreaza rezultatele instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii. Fisa de instruire individuala se pastreaza in organizatie, de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca.

Instruirea vizitatorilor aflati in unitate cu permisiunea angajatorului si a lucratorilor din alte unitati, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, se consemneaza in fisa de instruire colectiva.

Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre cel care a efectuat instruirea, respectiv angajatorul, lucratorul desemnat sau serviciul intern de prevenire si protectie, si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.


Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul