Autentificare

Indemnizatia administratorului - Impozit. Contributii. Declaratii

Intrebare:
O persoana ocupa functia de administrator la S.C "X" S.A si are incheiat contract de administrare si management. Ce obligatii declarative si de plata are la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor sociale de sanatate? Dar societatea comerciala "X" S.A ce obligatii are pentru acest administrator?

Raspuns:
Conform art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 2963 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:

j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

Conform pct. 8 din Normele metodologice date in aplicarea art. 296 indice 4 din Codul fiscal, veniturile care se includ in castigul brut realizat din activitati dependente, care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296.3 lit. a) si b) din Codul fiscal sunt cele prevazute la art. 296.4 din Codul Fiscal si la pct. 68 din normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date in aplicarea art. 55 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, cu exceptia veniturilor asupra carora nu exista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale.

Astfel, indemnizatia administratorului intra in baza de calcul a contributiilor sociale, cu exceptia contributiilor sociale pentru care sunt prevazute exceptii specifice.

Codul fiscal excepteaza indemnizatia administratorului de la plata contributiei individuale de asigurari sociale, contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat si contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat reglementate de Codul fiscal (art. 296 indice 16 alin. (5) lit.c).

Acest lucru inseamna ca societatea comerciala platitoare a indemnizatiei nu retine contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de stat si nu datoreaza contributia angajatorului la sistemul asigurarilor sociale de stat.

Ca atare, societatea comerciala nu are niciun fel de obligatii cu privire la contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat de stat in ceea ce priveste indemnizatia administratorului.

Dar acest lucru nu inseamna ca administratorul nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de stat. El datoreaza contributia la sistemul asigurarilor sociale de stat in conditiile stabilite de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, conform art. 6 alin. (1) pct. IV lit. a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu toti administratorii sunt obligati sa se asigure, ci numai cei care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.022 lei in anul 2011.

Venitul lunar asigurat este cel inscris in declaratia de asigurare cu respectarea limitei minime si maxime.

Limita minima - 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - 708 lei

Limita maxima - valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut - 10.110 lei

Administratorul datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege de 31,3%.

Administratorii sunt exceptati de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat daca:
- Desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
- Sunt functionarii publici;
- Sunt cadre militare in activitate, soldati, gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
- Realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil;
- Isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile Legii 263/2010 cu cele ale salariatilor;
- Beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj;
Sunt cadre militare trecute in rezerva, politisti, functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
- Beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de Legea 263/2010.

De asemenea, conform art. 11 alin. (1) din Legea 263/2010, persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare, iar conform alin. (2) al aceluiasi articol, declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la alin. (1) la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Asadar, administratorul care are obligatia sa se asigure conform celor mai sus expuse trebuie sa depuna la casa teritoriala de pensii in circumscriptia careia isi are domiciliul sau resedinta declaratia individuala de asigurare.

Conform art. 33 alin. (3) din acelasi act normativ, plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), asigurati printre care regasim si administratorul care a incheiat contract de administrare, se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.

Indemnizatia administratorului nu intra in baza de calcul a contributiilor la sistemul asigurarilor pentru somaj in baza art. 296 indice 16 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal. De asemenea, indemnizatia administratorului nu intra in baza de calcul a contributiei la Fondul de garantare a creantelor salariale, intrucat aceasta contributie se calculeaza numai pentru veniturile obtinute in baza contractelor individuale de munca.

In consecinta, pentru indemnizatia administratorului se datoreaza urmatoarele contributii sociale:
- contributia la sistemul asigurarilor sociale de stat, in conditiile Legii nr. 263/2010.
- contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate individuala si cea datorata de angajator;
- contributia pentru concedii si indemnizatii.

Contributiile la sistemul asigurarilor sociale de sanatate individuala si cea datorata angajator, precum si contributia pentru concedii si indemnizatii se vireaza si se declara de angajator prin formularul 112.

In temeiul art. 55 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si indemnizatiei cuvenite administratorului potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Indemnizatia administratorului este impozabila in mod similar veniturilor de natura salariala, iar societatea comerciala, platitoare a indemnizatiei, are obligatia retinerii si platii impozitului pe salarii in cota de 16%, aplicabila asupra bazei de calcul determinate in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul