banner abonamente

Autentificare
updated 2:14 PM UTC, Apr 19, 2019

Protejati-va angajatii de riscurile legate de prezenta agentilor chimici

Cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei activitati profesionale care implica agenti chimici au fost stabilite prin H.G. nr. 1.218/2006 publicata in M.Of. nr. 485 din 13 octombrie 2006.

Sanctiune
Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei, potrivit art. 39 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 319/2006.
---

In calitate de angajator, aveti obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor dvs. in toate aspectele legate de munca. Nimic nu poate aduce atingere acestui principiu al responsabilitatii dvs.: nici desemnarea unui lucrator care sa se ocupe de activitatile de prevenire si protectie, nici folosirea unui serviciu extern in acest domeniu.

De aceea, un prim si decisiv pas in respectarea obligatiilor legale pe care le aveti pe linie de securitate si sanatate in munca il constituie cunoasterea acestora.

Pentru a va proteja angajatii de riscurile legate de prezenta agentilor chimici aveti urmatoarele obligatii stabilite prin lege:

Trebuie sa determinati existenta oricarui agent chimic periculos la locul de munca.

In cazul in care la locul de munca se constata prezenta agentilor chimici periculosi, trebuie sa evaluati orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor dvs., care decurge din prezenta acestor agenti chimici, tinand cont de:
- proprietatile lor periculoase;
- informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele tehnice de securitate;
- nivelul, tipul si durata expunerii;
- conditiile in care se desfasoara lucrul in prezenta unor astfel de agenti, inclusiv cantitatile acestora;
- valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice nationale;
- efectul masurilor preventive luate sau care urmeaza sa fie luate;
- concluziile care rezulta in urma supravegherii starii de sanatate deja efectuate, atunci cand sunt disponibile.

Definitii
Activitate care implica agenti chimici este orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza sa se utilizeze agenti chimici, in orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea si tratarea, sau orice asemenea proces de munca din care rezulta agenti chimici.

Pericolul este proprietatea intrinseca, cu potential de a dauna, a unui agent chimic.
Riscul este probabilitatea ca potentialul de a dauna sa produca efecte in conditiile utilizarii si/sau expunerii.
---

Trebuie sa va aflati in posesia unei evaluari a riscului. Aceasta se va actualiza periodic, in special, daca s-au produs schimbari semnificative sau cand rezultatele supravegherii starii de sanatate fac necesar acest lucru.

Definitie
Supravegherea sanatatii reprezinta evaluarea medicala a unui lucrator pentru a se determina starea sanatatii acelui individ, in relatie cu expunerea la agenti chimici specifici in munca.
---

Trebuie sa va asigurati ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Acest lucru se poate realiza in special prin:
- proiectarea si organizarea sistemelor de lucru la locul de munca;
- dotarea cu echipament corespunzator pentru lucrul cu agentii chimici, elaborarea si implementarea - procedurilor de intretinere, care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca;
- reducerea la minimum a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;
- reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;
- masuri corespunzatoare de igiena;
- reducerea cantitatii de agenti chimici prezenti la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva;
- proceduri adecvate de lucru care includ reglementari tehnice privind manipularea, depozitarea si transportul in conditii de siguranta la locul de munca ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimici.

Info
Trebuie respectate valorile limita de expunere profesionala la agenti chimici in mediul de munca, prevazute in Anexa nr. 1 si valorile limita biologice tolerabile de lucratori, prevazute in Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.218/2006, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scazut nivel posibil. Valorile limita din aceste anexe reprezinta valori maxime admise.
---

Definitii
Valoare limita de expunere profesionala reprezinta, daca nu se specifica altfel, limita mediei ponderate in functie de timp a concentratiei unui agent chimic in aerul zonei in care respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificata, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute.

Valoare limita biologica reprezinta limita concentratiei, in mediul sau biologic de referinta, a unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului.

Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul