Autentificare

DIRECTIVA 2008/82/CE

DIRECTIVA 2008/82/CE din 30 iulie 2008 de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate sustinerii functiei renale in cazul insuficientei renale cronice
(Text cu relevanta pentru SEE)
COMISIA COMUNITatILOR EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,
avand in vedere Directiva 93/74/CEE a Consiliului din 13 septembrie 1993 privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale (1), in special articolul 6 litera (c),
(1)JO L 237, 22.9.1993, p. 23. Directiva modificata ultima data prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 JO L 122, 16.5.2003, p. 1).
intrucat:
(1)Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizarilor prevazute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale (2) include, ca scop nutritional special, "sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice".

(2)JO L 62, 6.3.2008, p. 9.
(2)Prin Regulamentul (CE) nr. 163/2008 (3), Comisia a autorizat preparatul carbonat de lantan octahidrat ca aditiv zootehnic pentru hrana pisicilor. Aceasta autorizatie se baza pe un aviz emis de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara la 18 septembrie 2007 (4). in avizul emis, autoritatea respectiva a apreciat ca suplimentarea dietei cu preparatul in cauza determina diminuarea excretiei de fosfor prin urina ╝╞Æi cre╝╞Æterea excretiei sale prin fecale, corelate cu o diminuare evidenta a digestibilitatii fosforului. Autoritatea a concluzionat ca preparatul poate determina reducerea absorbtiei de fosfor la pisicile adulte.

(3)JO L 50, 23.2.2008, p. 3.
(4)The EFSA Journal (2007) 542, 1-15.
(3)Directiva 2008/38/CE mentioneaza deja hrana cu un nivel scazut de fosfor in randul "Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice". Acela╝╞Æi efect pozitiv poate fi obtinut prin reducerea absorbtiei fosforului pe care il contine hrana. Prin urmare, preparatul carbonat de lantan octahidrat ar trebui sa fie inclus in randul "Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice" in lista utilizarilor prevazute in partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE.
(4)Prin urmare, Directiva 2008/38/CE ar trebui modificata in consecinta.
(5)Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lantul alimentar ╝╞Æi sanatatea animala,

ADOPTa PREZENTA DIRECTIVa:
-****-
Art. 1

- Anexa I la Directiva 2008/38/CE se modifica in conformitate cu anexa la prezenta directiva.
Art. 2

Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege ╝╞Æi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel tarziu pana la 20 februarie 2009. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor acte.
Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Art. 3

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
-****-
Adoptata la Bruxelles, 30 iulie 2008.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU
Membru al Comisiei
ANEXa:

in partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE, randul referitor la scopul nutritional special "Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice" se inlocuie╝╞Æte dupa cum urmeaza:
Scopuri nutritionale speciale
Caracteristici nutritionale esentiale
Specii sau categorii de animale
Mentiuni pentru etichetare
Perioada de utilizare recomandata
Alte dispozitii
Sustinerea functiei renale in cazul insuficientei renale cronice (*)
Nivel scazut de fosfor ╝╞Æi nivel restrictionat de proteine, dar de calitate superioara;
Caini ╝╞Æi pisici
- sursa (surse) de proteine
- calciu
- fosfor
- potasiu
- sodiu
- continut de acizi gra╝╞Æi esentiali (daca se adauga)
Initial pana la 6 luni (**)
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta: ¼┬╜Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.¼òù
Se va mentiona in instructiunile de utilizare: ¼┬╜Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta.¼òù
sau
Absorbtie redusa a fosforului prin incorporarea preparatului carbonat de lantan octahidrat
Pisici adulte
- sursa (surse) de proteine calciu
- fosfor
- potasiu
- sodiu
- carbonat de lantan octahidrat
- continut de acizi gra╝╞Æi esentiali (daca se adauga)
Initial pana la 6 luni (**)
Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau eticheta: ¼┬╜Se recomanda consultarea veterinarului inainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.¼òù
Se va mentiona in instructiunile de utilizare: ¼┬╜Apa trebuie sa fie disponibila in permanenta.¼òù
(*)Daca este cazul, producatorul poate recomanda utilizarea ╝╞Æi pentru insuficienta renala temporara.
(**)in cazul in care hrana este recomandata pentru insuficienta renala temporara, se recomanda o perioada de utilizare de 2-4 saptamani."
Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 202L din data de 31 iulie 2008
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul
Mai multe din această categorie: « DIRECTIVA 2008/76/CE DIRECTIVA 2009/8/CE »