Autentificare

DIRECTIVA 2009/8/CE

DIRECTIVA 2009/8/CE din 10 februarie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice in furajele nevizate
(Text cu relevanta pentru SEE)
COMISIA COMUNITatILOR EUROPENE,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene,
avand in vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 mai 2002 privind substantele nedorite din furaje (1), in special articolul 8 alineatul (1),
(1)JO L140, 30.5.2002, p. 10.
intrucat:
(1)Coccidiostaticele si histomonostaticele sunt substante destinate distrugerii sau inhibarii protozoarelor, care pot fi autorizate, inter alia, pentru utilizare ca aditivi pentru furaje in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2). Autorizatiile pentru coccidiostatice si histomonostatice ca aditivi pentru furaje stabilesc conditii specifice de utilizare, in functie de speciile sau categoriile de animale vizate pentru care sunt destinati aditivii.

(2)JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
(2)Operatorii economici din domeniul furajer pot fabrica intr-o intreprindere o gama larga de furaje, iar in cadrul aceleasi linii de productie pot fi fabricate unul dupa altul diferite tipuri de produse. Este posibil ca reziduuri inevitabile ale unui produs sa ramana in linia de productie si sa ajunga la inceputul productiei unui alt furaj. Acest transfer de la un lot de productie la altul este denumit "transfer" sau "contaminare incrucisata" si poate aparea, de exemplu, atunci cand coccidiostaticele sau histomonostaticele sunt utilizate ca aditivi autorizati pentru hrana animalelor. Acest lucru poate determina contaminarea furajelor produse ulterior, prin prezenta inevitabila din punct de vedere tehnic a reziduurilor acelor substante in "furajele nevizate", adica in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea coccidiostaticelor sau histomonostaticelor, cum ar fi furajele destinate speciilor sau categoriilor de animale care nu sunt prevazute in autorizatia pentru aditivii respectivi. Aceasta contaminare incrucisata inevitabila poate aparea in toate etapele productiei si prelucrarii furajelor, insa si in timpul depozitarii si al transportului furajelor.
(3)Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerintelor privind igiena furajelor (3) prevede cerinte specifice pentru intreprinderile din sectorul furajelor care utilizeaza coccidiostatice si histomonostatice in productia de furaje. in special, operatorii in cauza trebuie sa adopte toate masurile necesare cu privire la instalatii si echipamente, productie, depozitare si transport pentru a evita contaminarea incrucisata, iar acest lucru trebuie sa fie efectuat in conformitate cu obligatiile prevazute la articolele 4 si 5 din regulamentul sus-mentionat. Stabilirea limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice si histomonostatice in furajele nevizate in conformitate cu Directiva 2002/32/CE nu trebuie sa afecteze obligatia primara a operatorilor de a aplica bune practici de productie, menite sa evite aceasta contaminare incrucisata. Prin urmare, este inca necesar un efort continuu din partea operatorilor in cauza pentru a evita prezenta unor astfel de substante nedorite in furaje.

(3)JO L 35, 8.2.2005, p. 1.
(4)Luand in considerare aplicarea bunelor practici de productie, limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice in furajele nevizate trebuie sa fie stabilite pe baza principiului ALARA (As Low as Reasonably Achievable - nivelul cel mai scazut ce poate fi atins in mod rezonabil). Pentru a permite producatorului de furaje sa gestioneze transferul inevitabil susmentionat, pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate mai putin sensibile trebuie sa se ia in considerare o rata de transfer de aproximativ 3 % fata de continutul maxim autorizat, in timp ce pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate sensibile si pentru "furajele de retragere", insemnand furajele utilizate in perioada premergatoare sacrificarii, trebuie sa se mentina o rata de transfer de aproximativ 1 % fata de continutul maxim autorizat. Rata de transfer de 1 % trebuie sa fie luata in considerare, de asemenea, pentru contaminarea incrucisata a altor furaje pentru specii vizate in care nu sunt adaugate coccidiostatice sau histomonostatice si pentru furajele nevizate destinate "animalelor de la care se obtin in mod continuu produse alimentare", precum vacile de lapte sau gainile ouatoare, in cazul in care exista dovezi ale transferului de la furaj la alimentul de origine animala. in cazul in care materiile prime furajere se administreaza direct animalelor sau in cazul in care se utilizeaza furaje complementare, utilizarea acestora in ratia zilnica nu trebuie sa determine expunerea animalelor la niveluri de coccidiostatice sau histomonostatice mai mari decat limitele maxime corespunzatore de expunere in cazul in care se utilizeaza doar furaje complete in ratia zilnica.
(5)Pentru a impiedica adoptarea de catre statele membre a unor reguli nationale privind transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate in furaje nevizate si prezenta acestora in produse alimentare derivate, care ar obstructiona functionarea pietei interne, este necesara adoptarea unor norme comunitare armonizate in domeniu.
(6)Transferul inevitabil in furajele nevizate al substantelor active continute in coccidiostaticele si histomonostaticele autorizate trebuie sa fie luat in considerare ca transfer de substante nedorite in furaje in sensul Directivei 2002/32/CE, iar prezenta acestora nu trebuie sa puna in pericol sanatatea animala, sanatatea umana sau mediul. Prin urmare, limitele maxime pentru aceste substante in furaje trebuie sa fie stabilite in anexa I la directiva sus-mentionata pentru a se preveni efectele nedorite si nocive.
(7)in cazurile in care s-au stabilit limite maxime de reziduuri (LMR) in temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare in alimentele de origine animala (4) sau in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, trebuie sa se asigure respectarea acestor dispozitii in momentul stabilirii limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice in furajele nevizate.

(4)JO L 224, 18.8.1990, p. 1.
(8)Transferul inevitabil de coccidiostatice si histomonostatice in furajele nevizate, chiar si sub limitele maxime care trebuie sa fie stabilite in conformitate cu Directiva 2002/32/CE, poate avea ca rezultat prezenta reziduurilor acestor substante in produsele alimentare de origine animala. Prin urmare, in vederea protejarii sanatatii publice si in masura in care nu s-a stabilit inca o limita maxima a reziduurilor (LMR) pentru alimentul specific vizat, au fost stabilite tolerante maxime pentru prezenta substantelor active continute in coccidiostatice si histomonostatice prin Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezenta coccidiostaticelor sau a histo-monostaticelor in alimente rezultand in urma transferului inevitabil al acestor substante in furajele nevizate (5), in contextul Regulamentului (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminantii din alimente (6).

(5)A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial.
(6)JO L 37, 13.2.1993, p. 1.
(9)La solicitarea Comisiei, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara ("Autoritatea") a adoptat mai multe avize (7) privind riscurile pentru sanatatea animalelor si sanatatea publica implicate de transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate ca aditivi pentru furaje in furajele nevizate. Pentru fiecare coccidiostatic sau histomonostatic autorizat ca aditiv pentru furaje, evaluarea efectuata de catre Autoritate a luat in considerare rate ipotetice de transfer de 2%, 5 % si 10 % din furajele produse cu cea mai mare doza autorizata de coccidiostatice sau histomonostatice in furajele nevizate produse ulterior.

(7)Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu lasalocid autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 553, 1-46. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true
Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu narazin autorizata pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 552, 1-35.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true
Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu maduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 594, 1-30.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu semduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 593, 1-27.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu salinomicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 591, 1-38.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Op inion/contam_op_ej 5 9 1_salinomycin_en.pdf? ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu monensin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 592, 1-40.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu bromhidrat de halofuginona autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 657, 1-31.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu decochinat autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 656, 1-26.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu robenidina autorizata pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 655, 1-29.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu nicarbazin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 690, 1-34.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true Avizul Comitetului stiintific pentru contaminantii din lantul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea incrucisata a furajelor nevizate cu diclazuril autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 716, 1-31. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true
(10)Avand in vedere concluziile avizelor stiintifice individuale, se poate afirma ca, in general, Autoritatea a ajuns la concluzia ca este improbabil ca prezenta coccidiostaticelor sau histomonostaticelor autorizate ca aditivi pentru furaje in furajele nevizate, la niveluri care rezulta dintr-un transfer inevitabil si tinand cont de toate masurile de prevenire, sa duca la efecte adverse pentru sanatatea animalelor si ca riscul pentru sanatatea consumatorilor in urma ingerarii reziduurilor din produse provenind de la animale expuse la furajele contaminate incrucisat este neglijabil.
(11)tinand seama de avizele Autoritatii si de diferitele abordari curente aplicate in statele membre pentru a solutiona contaminarea incrucisata inevitabila, se propune stabilirea unor limite maxime pentru hrana in conformitate cu anexele la prezenta directiva, pentru a asigura o functionare corespunzatoare a pietei interne si pentru a proteja sanatatea animalelor si sanatatea publica.
(12)Stabilirea limitelor maxime de substante nedorite in furaje trebuie sa aiba loc printr-o adaptare a anexei I la Directiva 2002/32/CE, in conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din aceasta directiva. in momentul adaptarii dispozitiilor tehnice din anexa I la Directiva 2002/32/CE, s-au luat in considerare evolutiile stiintifice si tehnice prin analiza avizelor stiintifice ale Autoritatii si a dezvoltarii metodelor analitice in domeniul furajelor. Dispozitiile prevazute in anexa trebuie sa fie revizuite pana cel tarziu la 1 iulie 2011 pentru a tine seama de evolutia cunostintelor stiintifice si tehnice.
(13)Limitele maxime stabilite in anexa la prezenta directiva trebuie sa fie adaptate in mod continuu la conditiile de utilizare stabilite in autorizatiile coccidiostaticelor si histomonostaticelor ca aditivi pentru furaje. Avand in vedere aparitia unei posibile perioade intermediare intre autorizarea - sau modificarea, suspendarea sau revocarea autorizatiei - unui coccidiostatic sau histomonostatic ca aditiv pentru furaje si modificarea ulterioara a limitelor maxime stabilite in anexele la prezenta directiva, cea din urma trebuie sa fie avuta in vedere fara a aduce atingere nivelurilor de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate ca aditivi pentru furaje in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.
(14)Avand in vedere faptul ca transferul inevitabil de cocci-diostatice sau histomonostatice in furajele nevizate poate avea drept rezultat prezenta acestor substante drept contaminanti in alimentele derivate, este necesara o abordare cuprinzatoare si integrata pentru solutionarea situatiei prin adoptarea si aplicarea simultana a prezentei directive de stabilire a limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice in hrana nevizata si a Regulamentului Comisiei de stabilire a limitelor maxime pentru prezenta acestor substante in alimente.
(15)Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lantul alimentar si sanatatea animala,

ADOPTa PREZENTA DIRECTIVa:
-****-
Art. 1

- Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifica in conformitate cu anexa la prezenta directiva.
Art. 2

Statele membre adopta si pun in aplicare actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 1 iulie 2009. Statele membre comunica imediat Comisiei textele acestor acte, precum si un tabel de corespondenta intre aceste dispozitii si prezenta directiva. Aceste dispozitii adoptate de catre statele membre trebuie sa cuprinda o trimitere la prezenta directiva sau sa fie insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Art. 3

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art. 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.
-****-
Adoptata la Bruxelles, 10 februarie 2009.
Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU
Membru al Comisiei
ANEXa:

in anexa I la Directiva 2002/32/CE se adauga urmatoarele puncte:
Substante nedorite
Produse destinate hranei animalelor (*)
Continut maxim in mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un continut de umiditate de 12%
1. Lasalocid sodiu
Materii prime furajere
1,25
Furaje combinate pentru

- caini, vitei, iepuri, ecvine, animale de lapte, pasari ouatoare, curcani (mai mare decat 12 saptamani) si puicute pentru ouat (mai mare decat 16 saptamani);
1,25
- pui pentru ingrasare, puicute pentru ouat (mai mic decat 16 saptamani) si curcani (mai mic decat 12 saptamani) pentru perioada inainte de sacrificare in care se interzice utilizarea de lasalocid sodiu (furaje de retragere);
1,25
- alte specii de animale.
3,75
Preamestecuri pentru utilizarea in cadrul hranii pentru care nu este autorizata utilizarea de lasalocid sodiu.
(**)
2. Narazin
Materii prime furajere
0,7
Furaje combinate pentru

- curcani, iepuri, ecvine, pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat 16 saptamani);
0,7
- pui pentru ingrasare pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea de narazin (furaj de retragere);
0,7
- alte specii de animale.
2,1
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de narazin.
(**)
3. Salinomicin sodiu
Materii prime furajere
0,7
Furaje combinate pentru

- ecvine, curcani, pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat 12 saptamani);
0,7
- pui pentru ingrasare, puicute pentru ouat (mai mic decat 12 saptamani) si iepuri pentru ingrasare pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu (furaje de retragere);
0,7
- alte specii de animale.
2,1
Preamestecuri pentru utilizare furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de salinomicin sodiu.
(**)
4. Monensin sodiu
Materii prime furajere
1,25
Furaje combinate pentru

- ecvine, caini, rumegatoare mici (oi si capre), rate, bovine, vaci de lapte, pasari ouatoare, puicute pentru ouat (mai mare decat 16 saptamani) si curcani (mai mare decat 16 saptamani);
1,25
- pui pentru ingrasare, puicute pentru ouat (mai mic decat 16 saptamani) si curcani (mai mic decat 16 saptamani) pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea de monensin sodiu (furaje de retragere);
1,25
- alte specii de animale.
3,75
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de monensin sodiu.
(**)
5. Semduramicin sodiu
Materii prime furajere
0,25
Furaje combinate pentru

- pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat16 saptamani);
0,25
- pui pentru ingrasare pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu (furaje de retragere);
0,25
- alte specii de animale.
0,75
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de semduramicin sodiu.
(**)
6. Maduramicin amoniu alfa
Materii prime pentru furaje
Furaje combinate pentru
0,05
- ecvine, iepuri, curcani (mai mare decat 16 saptamani), pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat 16 saptamani);
0,05
- pui pentru ingrasare si curcani (mai mic decat16 saptamani) pe perioada dinaintea sacrificarii, in care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa (furaje de retragere);
0,05
- alte specii de animale.
0,15
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de maduramicin amoniu alfa.
(**)
7. Clorhidrat de robenudina
Materii prime furajere
0,7
Furaje combinate pentru

- pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat16 saptamani);
0,7
- pui pentru ingrasare, iepuri pentru ingrasare si reproducere si curcani pe perioada dinaintea sacrificarii, in care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidina (furaje de retragere);
0,7
- alte specii de animale.
2,1
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea clorhidratului de robenidina.
(**)
8. Decochinat
Materii prime furajere
0,4
Furaje combinate pentru

- pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat16 saptamani);
0,4
- pui pentru ingrasare pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea decochinatului (furaje de retragere);
0,4
- alte specii de animale.
1,2
Preamestecuri pentru utilizarea in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea decochinatului.
(**)
9. Bromhidrat de halofuginona
Materii prime pentru furaje
Furaje combinate pentru
0,03
- pasari ouatoare, puicute pentru ouat (mai mare decat16 saptamani) si curcani (mai mare decat12 saptamani);
0,03
- pui pentru ingrasare si curcani ( mai mic decat12 saptamani) pe perioada dinaintea sacrificarii, in care se interzice utilizarea bromhi-dratului de halofuginona (furaje de retragere);
0,03
- alte specii de animale, altele decat puicute pentru ouat (mai mic decat 16 saptamani).
0,09
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea bromhidratului de halofuginona.
(**)
10. Nicarbazin
Materii prime furajere
0,5
Furaje combinate pentru

- ecvine, pasari ouatoare si puicute pentru ouat (mai mare decat 16 saptamani);
0,5
- pui pentru ingrasare pe perioada dinaintea sacrificarii, in care se interzice utilizarea de nicarbazin (in combinatie cu narazin) (furaje de retragere);
0,5
- alte specii de animale.
1,5
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea de nicarbazin (in combinatie cu narazin).
(**)
11. Diclazuril
Materii prime furajere
0,01
Furaje combinate pentru

- pasari ouatoare, puicute pentru ouat (mai mare decat16 saptamani) si curcani pentru ingrasare (mai mare decat12 saptamani);
0,01
- iepuri pentru ingrasare si reproducere pe perioada dinaintea sacrificarii in care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);
0,01
- alte specii de animale, altele decat puicute pentru ouat (mai mic decat 16 saptamani), pui pentru ingrasare si curcani pentru ingrasare (mai mic decat 12 saptamani).
0,03
Preamestecuri pentru utilizare in furajele pentru care nu este autorizata utilizarea diclazurilului.
(**)
(*)Fara a aduce atingere nivelurilor autorizate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor.
(**)Limita maxima a substantei in premix este concentratia care nu determina un nivel de substanta mai mare de 50 % fata de limitele maxime stabilite in furaje atunci cand sunt respectate instructiunile pentru utilizarea premixului."
Publicat in Jurnalul Oficial cu numarul 40L din data de 11 februarie 2009
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul