Autentificare

Decizia Comisiei Europene privind masurile de diminuare a riscurilor, masurile consolidate de biosecuritate si sistemele de depistare timpurie in legatura cu riscurile pe care le prezinta pasarile salbatice de transmitere a virusurilor gripei aviare

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1136 A COMISIEI din 10 august 2018 privind masurile de diminuare a riscurilor, masurile consolidate de biosecuritate si sistemele de depistare timpurie in legatura cu riscurile pe care le prezinta pasarile salbatice de transmitere a virusurilor gripei aviare inalt patogene la pasarile de curte

14.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/48


DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1136 A COMISIEI

din 10 august 2018

privind masurile de diminuare a riscurilor, masurile consolidate de biosecuritate si sistemele de depistare timpurie in legatura cu riscurile pe care le prezinta pasarile salbatice de transmitere a virusurilor gripei aviare inalt patogene la pasarile de curte

[notificata cu numarul C(2018) 5243]

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind masurile comunitare de combatere a influentei aviare si de abrogare a Directivei 92/40/CEE (1), in special articolul 3 si articolul 63 alineatul (3),

intrucat:

(1)

Gripa aviara este o boala infectioasa virala a pasarilor, inclusiv a pasarilor de curte. Infectiile cu virusurile gripei aviare la pasarile de curte cauzeaza doua forme principale ale acestei boli, care se deosebesc prin virulenta virusului. Forma slab patogena cauzeaza, in general, doar simptome usoare, in timp ce forma inalt patogena determina rate foarte mari ale mortalitatii la majoritatea speciilor de pasari de curte. Boala in cauza poate avea un impact major asupra starii de sanatate a pasarilor domestice si a pasarilor salbatice, precum si asupra profitabilitatii aviculturii.

(2)

Directiva 2005/94/CE stabileste masurile minime de combatere care trebuie aplicate in cazul aparitiei unui focar al acestei boli la pasarile de curte sau la alte pasari tinute in captivitate si prevede, de asemenea, anumite masuri preventive referitoare la supravegherea si depistarea timpurie a gripei aviare.

(3)

Pasarile salbatice, in special pasarile migratoare de apa sunt cunoscute drept gazda naturala pentru virusurile gripei aviare slab patogene, pe care le poarta fara a prezenta simptome ale bolii respective in cursul deplasarilor lor migratoare sezoniere. Cu toate acestea, incepand din 2005, virusurile gripei aviare inalt patogene (HPAI) de subtipul H5 au reusit sa infecteze pasarile migratoare, care pot apoi sa raspandeasca aceste virusuri pe distante lungi intre continente.

(4)

Prezenta virusurilor gripei aviare si in special a virusurilor HPAI la pasarile salbatice reprezinta o amenintare permanenta de introducere directa si indirecta a acestor virusuri in exploatatiile unde se afla pasari de curte sau alte pasari tinute in captivitate, in special in timpul deplasarilor sezoniere ale pasarilor migratoare, cu riscul raspandirii ulterioare a virusului de la o exploatatie infectata la alte exploatatii, ceea ce poate cauza pierderi economice semnificative.

(5)

Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a adoptat la 14 septembrie 2017 un aviz stiintific cuprinzator privind gripa aviara (2), care confirma ca punerea stricta in aplicare a masurilor de biosecuritate joaca un rol esential in prevenirea raspandirii virusurilor HPAI de la pasarile salbatice la pasarile de curte si la alte pasari tinute in captivitate (avizul EFSA din 2017).

(6)

Avizul EFSA din 2017 enumera cele mai relevante masuri de biosecuritate care trebuie aplicate in permanenta in diferite sisteme de crestere a pasarilor de curte, inclusiv in exploatatii de dimensiuni reduse. Acesta precizeaza, de asemenea, ca anumite principii generale de biosecuritate sunt universal aplicabile exploatatiilor avicole, dar in vederea unei protectii optimizate pe baza avizului expertilor, ar trebui sa fie luate in considerare caracteristici unice pentru fiecare exploatatie.

(7)

Avizul EFSA din 2017 a evaluat si identificat riscurile pentru introducerea virusului HPAI in exploatatiile avicole, cum ar fi cresterea ratelor si gastelor domestice impreuna cu alte specii de pasari de curte, precum si riscurile legate de anumite activitati, cum ar fi eliberarea de pasari de curte pentru repopularea efectivelor de vanat cu pene, si a propus masuri de atenuare a acestor riscuri.

(8)

Avizul EFSA din 2017 a concluzionat ca supravegherea pasiva a pasarilor salbatice constituie mijlocul cel mai eficace pentru depistarea timpurie a prezentei virusurilor HPAI la pasarile salbatice, de infectie cu virusul HPAI, in cazurile in care infectiile cu virusul HPAI sunt asociate cu mortalitate si a recomandat prelevarea de probe si teste de laborator in cazul speciilor tinta de pasari salbatice. Ulterior, EFSA a publicat o lista de specii tinta de pasari salbatice in raportul sau stiintific privind gripa aviara aprobat la 18 decembrie 2017 (3).

(9)

Intr-un raport stiintific privind gripa aviara aprobat la 22 martie 2018 (4), EFSA a precizat faptul ca nu au existat cazuri raportate de infectii la oameni cauzate de A(H5N8) sau de virusurile nou aparute A(H5N5) si A(H5N6),care reprezinta o rearanjare a virusurilor inrudite A (H5) 2.3.4.4 cu virusurile europene locale care doneaza genele N5 sau N6. Virusurile A(H5N8), A(H5N5) si A(H5N6) sunt considerate a fi in principal adaptate la speciile aviare.

(10)

Avizul din 2017 al EFSA a concluzionat, de asemenea, ca in anumite situatii epidemiologice poate fi oportun ca statele membre sa intensifice anumite masuri preventive in jurul locului in care s-a confirmat infectia cu virusul HPAI la o pasare salbatica sau in fecalele acesteia, in special pentru a evalua daca s-a raspandit la exploatatiile avicole si daca masurile de biosecuritate sunt aplicate efectiv pentru a impiedica introducerea virusului.

(11)

Pentru a viza populatiile de pasari care sunt cele mai expuse riscului de infectare cu gripa aviara si pentru a se asigura eficacitatea masurilor stabilite in decizia respectiva, anumite masuri preventive ar trebui axate pe exploatatiile de crestere a pasarilor de curte.

(12)

Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/263 a Comisiei (5) prevedea masuri de diminuare a riscurilor si masuri consolidate de biosecuritate pentru a reduce riscul de transmitere a virusurilor HPAI de la pasarile salbatice la pasarile de curte, prin prevenirea contactelor directe si indirecte intre aceste populatii si solicita statelor membre sa identifice zonele de pe teritoriul lor care sunt expuse unui risc ridicat de introducere a virusurilor HPAI in exploatatii unde se afla pasari de curte sau alte pasari tinute in captivitate (denumite in continuare „zone cu risc ridicat”), tinand seama, printre altele, de situatia epidemiologica si de factorii de risc specifici. Respectiva decizie de punere in aplicare s-a aplicat pana la 30 iunie 2018.

(13)

Masurile prevazute in Decizia (UE) 2017/263 ar trebui, prin urmare, sa fie reexaminate tinand seama de situatia epidemiologica actuala la pasarile de curte, la alte pasari tinute in captivitate si la pasarile salbatice din Uniune si in tarile terte relevante, de avizul EFSA din 2017 si de rapoartele stiintifice ulterioare privind gripa aviara, precum si de experienta dobandita de statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare a masurilor prevazute in decizia de punere in aplicare respectiva.

(14)

In consecinta, avand in vedere amenintarea continua a transmiterii virusului HPAI de catre pasarile salbatice infectate, precum si riscul aparitiei unor focare in exploatatiile unde se afla pasari de curte sau alte pasari tinute in captivitate, prin prezenta decizie ar trebui stabilite masuri actualizate, tinand seama de rezultatele revizuirii Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/263.

(15)

Experienta dobandita in urma punerii in aplicare a masurilor stabilite in Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/263 arata ca sunt necesare anumite derogari de la masurile de diminuare a riscurilor si de la masurile consolidate de biosecuritate pentru ca statele membre individuale sa fie in masura sa adapteze aceste masuri la situatia epidemiologica in continua schimbare.

(16)

Masurile prevazute in prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare si hrana pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect si domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabileste masuri de diminuare a riscurilor, anumite masuri consolidate de biosecuritate si sisteme de depistare timpurie in ceea ce priveste riscurile prezentate de pasarile salbatice pentru introducerea virusurilor gripei aviare inalt patogene (HPAI) in exploatatii, precum si masurile menite sa-i sensibilizeze pe proprietari si pe alte persoane active in sectorul pasarilor de curte in privinta unor astfel de riscuri si a necesitatii de a pune in aplicare sau de a consolida masurile de biosecuritate in exploatatiile lor.

Articolul 2

Definitii

In sensul prezentei decizii, se aplica definitiile prevazute la articolul 2 din Directiva 2005/94/CE.

Articolul 3

Identificarea zonelor cu risc ridicat de introducere si raspandire a virusurilor HPAI

(1)   Statele membre identifica zonele de pe teritoriul lor care sunt expuse unui risc ridicat de introducere a virusurilor HPAI in exploatatii (denumite in continuare „zone cu risc ridicat”), tinand seama de:

(a)

factorii de risc pentru introducerea virusurilor HPAI in exploatatii, in special in ceea ce priveste:

(i)

localizarea lor geografica in zone ale statelor membre prin care trec pasari migratoare sau unde aceste pasari se odihnesc in timpul miscarilor migratorii, dupa ce au intrat in Uniune, in special prin intermediul rutelor de migratie din nord-est si cele estice;

(ii)

apropierea de zonele umede, iazuri, mlastini, lacuri, rauri sau mari, unde pasarile migratoare, in special cele din ordinele Anseriformes si Charadriiformes, se pot aduna si unde au zone de popas;

(iii)

localizarea lor geografica in zone cu o densitate ridicata a pasarilor migratoare, in special a celor de apa;

(iv)

tinerea pasarilor de curte in exploatatii in aer liber, unde contactul intre pasarile salbatice si pasarile de curte nu poate fi impiedicat si nici combatut suficient;

(v)

depistarile actuale si din trecut ale virusurilor HPAI la pasarile de curte, la celelalte pasari tinute in captivitate si la pasarile salbatice;

(b)

factorii de risc de raspandire a virusului HPAI in exploatatii si intre exploatatii, in special in cazul in care:

(i)

localizarea geografica a exploatatiei este intr-o zona cu o densitate mare de exploatatii, in special exploatatii in care sunt crescute rate si gaste si orice pasari de curte cu acces la zone in aer liber;

(ii)

intensitatea circulatiei vehiculelor care transporta pasari de curte si persoane in cadrul unei exploatatii si de la o exploatatie la alta, precum si a contactelor directe si indirecte intre exploatatii, este ridicata;

(c)

evaluarile riscurilor si recomandarile stiintifice in ceea ce priveste relevanta raspandirii virusurilor HPAI de catre pasarile salbatice efectuate de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) si de catre organismele nationale si internationale de evaluare a riscurilor;

(d)

rezultatele programelor de supraveghere efectuate in conformitate cu articolul 4 din Directiva 2005/94/CE.

(2)   Statele membre se asigura ca partile interesate active in sectorul pasarilor de curte, inclusiv exploatatiile de mici dimensiuni, sunt informate prin mijloacele cele mai adecvate cu privire la delimitarea domeniilor cu risc ridicat identificate in conformitate cu alineatul (1).

(3)   Statele membre reexamineaza in mod constant extinderea delimitarii zonelor cu risc ridicat.

Articolul 4

Masurile de diminuare a riscurilor si masurile consolidate de biosecuritate

(1)   Statele membre monitorizeaza in permanenta situatia epidemiologica specifica de pe teritoriul lor, tinand seama, de asemenea, de amenintarile reprezentate de depistarea HPAI la pasarile de curte, la alte pasari tinute in captivitate si la pasarile salbatice in alte state membre si tari terte invecinate, precum si de evaluarile riscurilor mentionate la articolul 3 alineatul (1) litera (c).

(2)   Statele membre iau masuri corespunzatoare si a caror aplicare este rezonabila in zonele cu risc ridicat, pentru a reduce riscul de transmitere a virusurilor HPAI de la pasarile salbatice la pasarile de curte.

(3)   Masurile de diminuare a riscurilor si masurile consolidate de biosecuritate sunt menite sa impiedice pasarile salbatice si, cu precadere, pasarile salbatice migratoare de apa sa vina in contact direct sau indirect cu pasarile de curte, in special cu ratele si cu gastele.

(4)   In functie de evaluarea situatiei epidemiologice mentionate la alineatul (1), statele membre interzic urmatoarele activitati in zonele cu risc ridicat:

(a)

tinerea impreuna a ratelor si gastelor cu alte specii de pasari de curte, cu exceptia cazului in care:

(i)

riscul introducerii virusului este considerat nesemnificativ, avand in vedere caracteristicile exploatatiei si masurile de reducere a riscurilor care sunt considerate suficiente de catre autoritatea competenta; sau

(ii)

speciile de pasari de curte, altele decat ratele si gastele, sunt utilizate ca pasari santinela in conformitate cu dispozitiile autoritatii competente;

(b)

tinerea pasarilor de curte in aer liber, cu exceptia cazului in care:

(i)

pasarile de curte sunt protejate impotriva contactului cu pasarile salbatice cu plase, acoperisuri, tesuturi orizontale sau prin mijloace corespunzatoare pentru impiedicarea contactului; sau

(ii)

pasarile de curte sunt hranite si adapate in spatii inchise sau intr-un adapost suficient de eficace pentru a impiedica pasarile salbatice sa se aseze pe el si a evita contactul acestora cu hrana si apa destinate pasarilor de curte;

(c)

utilizarea rezervoarelor de apa situate in aer liber pentru pasari de curte; cu exceptia cazului in care este necesar pentru bunastarea anumitor pasari de curte si sunt suficient de protejate impotriva pasarilor salbatice;

(d)

adaparea pasarilor de curte cu apa din rezervoare de apa de suprafata care pot fi accesibile pasarilor salbatice; cu exceptia cazurilor in care apa este supusa unui tratament care garanteaza inactivarea virusurilor de gripa aviara;

(e)

aducerea pasarilor de curte si a altor pasari tinute in captivitate in piete, la prezentari de animale, la expozitii si la manifestari culturale; cu exceptia cazului in care astfel de evenimente sunt organizate si gestionate astfel incat riscul de raspandire a virusului de catre pasarile care ar putea fi infectate la alte pasari este redus la minimum;

(f)

utilizarea pasarilor-momeala din ordinele Anseriformes si Charadriiformes; cu exceptia cazului in care acestea sunt utilizate in cadrul unui program de supraveghere pentru gripa aviara desfasurat in conformitate cu articolul 4 din Directiva 2005/94/CE; al unor proiecte de cercetare, al unor studii ornitologice sau al unei oricarei alte activitati autorizate de autoritatea competenta;

(g)

eliberarea pasarilor de curte pentru repopularea efectivelor de vanat cu pene; cu exceptia cazului in care este autorizata de catre autoritatile competente, cu conditia ca:

(i)

aceste activitati sa fie separate de alte ferme; si

(ii)

pasarile de curte pentru repopulare au fost supuse testelor virologice, in conformitate cu punctul 4 litera (a) din capitolul IV din manualul de diagnosticare a gripei aviare stabilit in anexa la Decizia 2006/437/CE a Comisiei (6), cu rezultate negative pentru gripa aviara, pe esantioane prelevate din fiecare unitate de productie cu maximum 48 de ore inaintea eliberarii.

(5)   Statele membre pot, pe baza revizuirii periodice a masurilor in conformitate cu articolul 5, sa extinda sau sa limiteze domeniul de aplicare si perioada de aplicare a masurilor de atenuare a riscurilor si a masurilor masurile consolidate de biosecuritate mentionate la alineatul (4).

(6)   Statele membre incurajeaza sectorul avicol sa sprijine actiunile de formare privind masurile de atenuare a riscurilor si masurile consolidate de biosecuritate pentru proprietarii exploatatiilor avicole, sa elaboreze planuri de biosecuritate specifice fiecarei exploatatii si sa monitorizeze aplicarea masurilor de biosecuritate.

Articolul 5

Mentinerea si reexaminarea masurilor de atenuare a riscurilor si a masurilor masurile consolidate de biosecuritate aplicate in zonele cu risc ridicat

(1)   Statele membre mentin in vigoare masurile aplicate in temeiul articolului 4 alineatul (4) in zonele cu risc ridicat pentru perioada de timp in care persista pe teritoriul lor riscul sporit pentru introducerea si raspandirea virusului HPAI.

(2)   Statele membre reexamineaza periodic masurile pe care le-au adoptat in conformitate cu articolul 4 alineatul (4) in vederea ajustarii si adaptarii acestora la situatia epidemiologica predominanta, inclusiv in ceea ce priveste riscurile prezentate de pasarile salbatice.

(3)   Statele membre isi bazeaza evaluarea mentionata la alineatul (2) pe evaluarea urmatorilor factori:

(a)

evolutia situatiei epidemiologice in ceea ce priveste pasarile salbatice, curba epidemiologica, si anume numarul de noi infectari pe unitate de timp, cartografierea depistarilor pozitive si negative si dinamica infectiei;

(b)

prezenta unor specii de pasari salbatice migratoare si sedentare, in special a celor identificate ca specii tinta pentru programele de supraveghere a gripei aviare;

(c)

aparitia focarelor de HPAI la pasarile de curte si la alte pasari tinute in captivitate, in special ca urmare a introducerii virusului primar de la pasarile salbatice;

(d)

depistarea HPAI la pasarile de curte, la alte pasari captive si la pasarile salbatice in cursul supravegherii permanente;

(e)

subtipul sau subtipurile virusului HPAI, evolutia virusului si posibila relevanta pentru sanatatea umana;

(f)

situatia epidemiologica a HPAI la pasarile salbatice, pasarile de curte si alte pasari tinute in captivitate pe teritoriul statelor membre si al tarilor terte invecinate si evaluarile de risc efectuate de catre EFSA si de organismele nationale si internationale de evaluare a riscurilor;

(g)

nivelul de punere in aplicare si eficienta masurilor prevazute in prezenta decizie.

Articolul 6

Actiuni de sensibilizare

Statele membre se asigura ca sunt instituite masurile necesare de sensibilizare a partilor interesate active in sectorul pasarilor de curte, inclusiv a exploatatiilor de mici dimensiuni, cu privire la riscurile de introducere a virusului HPAI in exploatatii si ca le pune la dispozitie informatiile cele mai adecvate referitoare la masurile de atenuare a riscurilor si la masurile consolidate de biosecuritate, astfel cum se prevede la articolul 4, in special cu privire la masurile care urmeaza sa fie aplicate in zonele cu risc ridicat, prin mijloacele cele mai potrivite pentru a le pune la dispozitie astfel de informatii.

Statele membre trebuie, de asemenea, sa sensibilizeze grupurile implicate in activitati in natura, inclusiv ornitologi, observatori de pasari si vanatori.

Articolul 7

Sisteme de depistare timpurie in efectivele de pasari de curte

(1)   Statele membre introduc sau consolideaza sistemele de depistare timpurie existente menite sa permita proprietarilor sa semnaleze rapid autoritatii competente orice semn al prezentei virusului HPAI la efectivele de pasari de curte din exploatatii situate in zonele cu risc ridicat.

(2)   Sistemele mentionate la alineatul (1) considera drept relevanti, cel putin,parametrii care indica prezenta probabila a bolii, o scadere semnificativa a consumului de alimente si de apa, precum si a productiei de oua, rata mortalitatii observate si semnele clinice sau leziunile post-mortem care indica prezenta virusului HPAI, luand in considerare variatia acestor parametri la diferite specii de pasari de curte si categorii de productie.

Articolul 8

Supraveghere sporita a pasarilor salbatice

(1)   Statele membre se asigura ca supravegherea sporita a populatiilor de pasari salbatice si monitorizarea ulterioara a pasarilor moarte sau bolnave se desfasoara in conformitate cu orientarile privind punerea in aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la pasarile salbatice stabilite in anexa II la Decizia 2010/367/UE a Comisiei (7), adoptate in conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2005/94/CE.

(2)   Statele membre pot decide sa orienteze prelevarile de probe si testele de laborator ale pasarilor salbatice spre specii si zone geografice care nu au fost afectate pana in prezent de HPAI.

Articolul 9

Masuri temporare suplimentare in cazul confirmarii unor cazuri de HPAI la pasarile salbatice

(1)   In cazul in care prezenta virusului HPAI este confirmata in probele prelevate de la una sau mai multe pasari salbatice sau din fecalele acestora si in cazul in care a fost identificat un risc sporit pentru introducerea virusului in exploatatii sau un risc potential pentru sanatatea publica, statele membre iau masuri temporare suplimentare in vecinatatea locului in care a fost depistat virusul, care includ:

(a)

punerea in aplicare a masurilor de diminuare a riscurilor si a masurilor consolidate de biosecuritate in conformitate cu articolul 4;

(b)

supravegherea sporita a pasarilor salbatice in conformitate cu articolul 8;

(c)

in cazul in care este necesar, investigatii epidemiologice si vizite la exploatatii, inclusiv, dupa caz, prelevarea de esantioane si testarea pentru depistarea HPAI;

(d)

instituirea si consolidarea unor sisteme de depistare timpurie in conformitate cu articolul 7.

(2)   Statele membre pot limita aplicarea unora dintre masurile mentionate la alineatul (1), in cazul in care riscul de introducere a virusului HPAI este considerat de autoritatea competenta a fi neglijabil pentru anumite parti din teritoriul lor sau pentru anumite tipuri de exploatatii.

Articolul 10

Obligatii de conformare si informare

(1)   Statele membre iau masuri pentru monitorizarea punerii in aplicare de catre proprietari si de catre sectorul avicol a masurilor prevazute in prezenta decizie.

(2)   Statele membre informeaza Comisia si celelalte state membre in cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare si hrana pentru animale, cu privire la masurile pe care le iau pentru a se conforma prezentei decizii.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 10 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(2)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5141.

(4)  EFSA Journal 2018;16(3):5240.

(5)  Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/263 a Comisiei din 14 februarie 2017 privind masurile de diminuare a riscurilor, masurile consolidate de biosecuritate si sistemele de depistare timpurie in legatura cu riscurile pe care le prezinta pasarile salbatice de transmitere a virusilor gripei aviare inalt patogene la pasarile de curte (JO L 39, 16.2.2017, p. 6 ).

(6)  Decizia 2006/437/CE a Comisiei din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influenta aviara in conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (JO L 237, 31.8.2006, p. 1).

(7)  Decizia 2010/367/UE a Comisiei din 25 iunie 2010 privind punerea in aplicare de catre statele membre a unor programe de supraveghere a gripei aviare la pasarile de curte si la pasarile salbatice (JO L 166, 1.7.2010, p. 22).


 
 
 
 
Ultima modificareSâmbătă, 09 Februarie 2019 17:11
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista indepententa, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu se SMS Alert;  - fiind singurii care promovam intens  medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicații acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revistei Veterinarul Stiinta si Practica - online si tipărită
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FEMĂ - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv pentru medicii veterinari

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul

Articole înrudite