updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

Model: Nota de Constatare a pagubei provocata de angajat

Potrivit dispozitiilor art. 254 alin. (3) din Codul muncii, republicat, in situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.

Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, conform art. 254 alin. (4) din acelasi act normativ.

Potrivit art. 169 alin. (2) din Codul muncii , republicat, retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Nota de constatare nu constituie titlu executoriu in baza caruia angajatorul poate face retineri din salariu. Daca salariatul nu este de acord sa repare de buna voie prejudiciul, chiar si pentru sume ce nu depatesc 5 salarii minime pe economie, este necesara hotararea judecatoreasca. Ca atare, prejudiciul poate fi acoperit de buna voie de catre salariat, prin achitarea sumei la casieria unitatii, dar nu poate fi recuperat prin retineri din salariu in absenta unei hotarari judecatoresti.
Elementele continute de nota de constatare si evaluare a prejudiciului nu sunt stabilite de legiuitor, asa incat partile raportului de munca pot stabili conditiile in care va fi recuperata paguba produsa de catre salariat angajatorului sau.

Un posibil model de nota de constare si evaluare a pagubei produse de salariat:


Antet

Nota de constatare si evaluare a pagubei
nr. ...... din data de ...................
Vazand actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de .............. intocmit de ...................................... in calitate de .....................................
Avand in vedere dispozitiile art. 154 alin. (3) si urm. din Codul muncii , republicat,
Angajatorul .................... cu sediul in ................, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. ............. C.U.I. ............., reprezentat legal prin ..................... emite urmatoarea

N O T A :

1. In perioada .............. s-a constatat producerea unei pagube in valoare de ......................... lei reprezentand ......................................................... Calculul pagubei s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare anexat prezentei.
2. Pentru producerea pagubei este vinovat salariatul/a ............... angajat/a pe functia de ............ care, in perioada analizata era responsabil cu ................................ conform fisei postului, anexa la CIM.
3. Avand in vedere ca paguba produsa de salariat este in valoare de .............. lei, fiind mai mica decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie, angajatorul este de acord ca paguba sa fie recuperata cu acordul salariatului.
5. Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre salariat a unei sume de pana la ........... lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de zile de la comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei prevazute la pct. 1.
6. Suma de plata lunara pentru recuperarea pagubei a fost calculata astfel incat ratele lunare sa nu fie mai mari de o treime din salariul lunar net si fara sa depaseasca impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariu.
Drept pentru care astazi ............ s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei produse de salariatul ...............

Angajator
..................
LS

Am luat la cunostinta astazi ..........

Nume Prenume salariat
............

Semnatura
...............


Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul