updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 104 din 5 august 2010

ORDIN nr. 104 din 5 august 2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
ministrul sanatatii, ministrul mediului si padurilor si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I

Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Dupa articolul 14 se introduce urmatorul paragraf:

"Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2009/85/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/86/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste includerea fenpropimorfului ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/89/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in vederea includerii azotului ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste includerea tetraboratului disodic ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/94/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste includerea acidului boric ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/95/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in vederea includerii fosfurii de aluminiu care elibereaza fosfina ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/96/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste includerea octaboratului de disodiu tetrahidrat ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/98/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste includerea oxidului boric ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei 2009/150/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in vederea includerii flocumafenului ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2009/151/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea tolilfluanidului ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2010/5/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in vederea includerii acroleinei ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 36 din 9 februarie 2010."
2.La anexa nr. I "Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeana, admise in componenta produselor biocide", dupa pozitia nr. 19 se introduc 11 noi pozitii, pozitiile nr. 20-25 si 27-31, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II

(1)Prevederile de la pozitia nr. 30 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 septembrie 2010.
(2)Prevederile de la pozitiile nr. 21 si 28 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 iulie 2011.
(3)Prevederile de la pozitiile nr. 20, 22, 23, 24, 25 si 27 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 septembrie 2011.
(4)Prevederile de la pozitiile nr. 29 si 31 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Art. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
p. Ministrul mediului si padurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat
p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Csutak-Nagy Laszlo
ANEXÇ⌐: LISTA pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice "Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeana, admise in componenta produselor biocide"

Pozitia
Denumirea comuna
Denumirea IUPAC/Numere de identificare
Puritatea minima a substantei active din produsul biocid, in forma in care acesta este plasat pe piata
Data includerii
Termen-limita pentru punere in conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu exceptia produselor care contin mai mult decat o substanta activa, pentru care termenul-limita de punere in conformitate cu art. 16 (3) este cel prevazut in ultima decizie de includere cu privire la substantele active ale respectivelor produse]
Data la care expira includerea
Tip de produs
Dispozitii specifice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
Fosfura de aluminiu care elibereaza fosfina
Fosfura de aluminiu Nr. CE: 244-088-0 Nr. CAS: 20859-73-8
830 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
14
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar, in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. in mod special, produsele nu pot fi autorizate pentru o utilizare in interior, cu exceptia cazului in care sunt furnizate date care sa demonstreze ca produsele vor respecta cerintele prevazute la art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, daca este necesar, prin recurgerea la masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele sunt vandute numai catre profesionisti care au beneficiat de o instruire specifica si sunt utilizate numai de catre acestia din urma.2. Avandu-se in vedere riscurile identificate pentru operatori, trebuie luate masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament individual de protectie corespunzator, folosirea de aplicatoare si prezentarea produsului intr-o forma conceputa pentru a reduce expunerea operatorului la un nivel acceptabil.3. Avandu-se in vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre nevizate, trebuie luate masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, absenta tratamentului pentru zonele in care sunt prezente mamifere de vizuina, altele decat speciile-tinta.
21
Fenpropimorf
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butil fenil)-2-metil propil]-2,6-dimetilmorfolina/ FenpropimorfNr. CE: 266-719-9 Nr. CAS: 67564-91-4
930 g/kg
1.07.2011
30.06 2013
30.06.2021
8
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar, in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior de faptul ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. in temeiul presupunerilor facute in cadrul evaluarii riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industriala trebuie sa fie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului faptul ca riscurile pentru utilizatorii industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. Avandu-se in vedere riscurile identificate pentru sol si compartimentele mediului acvatic, trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru a proteja aceste compartimente. in special, etichetele sau fisele tehnice ale produselor autorizate pentru utilizare industriala trebuie sa indice faptul ca cheresteaua proaspat tratata va fi depozitata dupa tratare, in loc acoperit si/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau in apa, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
22
Acid boric
Acid boricNr. CE: 233-139-2 Nr. CAS: 10043-35-3
990 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
8
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar, in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele autorizate pentru utilizari industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului faptul ca riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. ╝inandu-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizeaza pentru tratarea in situ a lemnului in exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului in care sunt furnizate date care sa demonstreze ca produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, daca este necesar prin intermediul unor masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. in special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie sa indice faptul ca lemnul proaspat tratat trebuie sa fie depozitat dupa tratare intr-un loc acoperit si/sau pe o suprafata dura impermeabila, in scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau in apa, si ca eventualele pierderi trebuie sa fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
23
Oxid boric
Trioxid de dibor Nr. CE: 215-125-8 Nr. CAS: 1303-86-2
975 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
8
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar, in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele autorizate pentru utilizari industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului faptul ca riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. ╝inandu-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizeaza pentru tratarea in situ a lemnului in exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului in care sunt furnizate date care sa demonstreze ca produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, daca este necesar prin intermediul unor masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. in special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie sa indice faptul ca lemnul proaspat tratat trebuie sa fie depozitat dupa tratare intr-un loc acoperit si/sau pe o suprafata dura impermeabila, in scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau in apa, si ca eventualele pierderi trebuie sa fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
24
Tetraborat de disodiu
Tetraborat de disodiuNr. CE: 215-540-4 Nr. CAS: (anhidru): 1330-43-4;Nr. CAS: (pentahidrat): 12267-73-1;Nr. CAS: (decahidrat): 1303-96-4
990 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
8
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar. in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele autorizate pentru utilizari industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului faptul ca riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. ╝inand cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizeaza pentru tratarea in situ a lemnului in exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului in care sunt furnizate date care sa demonstreze ca produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, daca este necesar prin intermediul unor masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. in special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie sa indice faptul ca lemnul proaspat tratat trebuie sa fie depozitat dupa tratare intr-un loc acoperit si/sau pe o suprafata dura impermeabila, in scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau in apa, si ca eventualele pierderi trebuie sa fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
25
Octaborat de disodiu tetrahidrat
Octaborat de disodiu tetrahidrat Nr. CE: 234-541-0 Nr. CAS: 12280-03-4
975 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
8
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar, in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele autorizate pentru utilizari industriale si profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului faptul ca riscurile pentru utilizatorii profesionali si/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. ╝inandu-se cont de riscurile identificate pentru sol si pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizeaza pentru tratarea in situ a lemnului in exterior si pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu exceptia cazului in care sunt furnizate date care sa demonstreze ca produsele vor respecta cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, daca este necesar prin intermediul unor masuri corespunzatoare de reducere a riscurilor. in special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie sa indice faptul ca lemnul proaspat tratat trebuie sa fie depozitat dupa tratare intr-un loc acoperit si/sau pe o suprafata dura impermeabila, in scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau in apa, si ca eventualele pierderi trebuie sa fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
27
Azot
AzotNr. CE: 231-783-9 Nr. CAS: 7727-37-9
999 g/kg
1.09.2011
31.08.2013
31.08.2021
18
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivel comunitar. in momentul autorizarii unui produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior ca se iau masuri adecvate sau se impun conditii specifice pentru a reduce riscurile identificate.Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Produsele sunt vandute numai catre profesionisti care au beneficiat de o instruire specifica si sunt utilizate numai de catre acestia din urma.2. Pentru reducerea la minimum a riscurilor, este necesar sa se stabileasca practici de lucru sigure si metode de lucru sigure, inclusiv punerea la dispozitie a echipamentului individual de protectie, daca este necesar.
28
Cumatetralil
CumatetralilNr. CE: 227-424-0 Nr. CAS: 5836-29-3
980 g/kg
1.07.2011
30.06.2013
30.06.2016
14
Avand in vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanta activa este supusa unei evaluari comparative a riscurilor, in conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, inainte de reinnoirea includerii sale in aceasta anexa.Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Concentratia nominala a substantei active in produse, in afara de pulberile de prafuit, nu trebuie sa depaseasca 375 mg/kg si se autorizeaza numai produsele gata de utilizare.2. Produsele trebuie sa contina un agent aversiv si, atunci cand este cazul, un colorant.3. Expunerea primara si secundara a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusa la minimum prin luarea in considerare si aplicarea tuturor masurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar in scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente la deschidere si securizate.
29
Tolilfluanid
Diclor-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluor-N-(p-tolil) metansulfen amidaNr. CE: 211-986-9 Nr. CAS: 731-27-1
960 g/kg
1.10.2011
30.09.2013
30.09.2021
8
Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului in exterior sau pentru lemn care va fi expus intemperiilor. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Avandu-se in vedere ipotezele facute in cadrul evaluarii riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industriala sau profesionala trebuie sa fie folosite cu echipament individual de protectie adecvat, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului ca riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace.2. Avandu-se in vedere riscurile identificate pentru sol si compartimentele mediului acvatic, trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru a proteja aceste compartimente. in special etichetele si/sau fisele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industriala trebuie sa indice faptul ca cheresteaua proaspat tratata va fi depozitata, dupa tratare, in loc acoperit si/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau in apa, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
30
Acroleina
Aldehida acrilica Nr. CE: 203-453-4 Nr. CAS: 107-02-8
913 g/kg
1.09.2010
Nu se aplica.
31.08.2020
12
in momentul examinarii cererii de autorizare a unui produs, in conformitate cu cerintele art. 24-27 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competenta evalueaza, atunci cand sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populatie care pot fi expuse la produs si utilizarile sau scenariile de expunere care nu au fost abordate in mod reprezentativ in evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene. in momentul acordarii unei autorizari pentru un produs, autoritatea competenta evalueaza riscurile si se asigura ulterior de faptul ca au fost luate masurile necesare sau ca sunt respectate conditiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizarile pentru produse pot fi acordate numai atunci cand solicitarile demonstreaza ca riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Apele reziduale care contin acroleina trebuie monitorizate inainte de deversare, cu exceptia cazului in care se poate demonstra ca riscurile pentru mediu pot fi reduse prin alte mijloace. in cazurile in care este necesar din punctul de vedere al riscurilor pentru mediul marin, apele reziduale trebuie fie pastrate in cisterne sau rezervoare, fie tratate corespunzator inainte de deversare.2. Produsele autorizate pentru uz industrial si/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protectie adecvat, trebuind sa se stabileasca proceduri operationale sigure, cu exceptia cazului in care se poate demonstra in cererea de autorizare a produsului ca riscurile pentru utilizatorii industriali si/sau profesionali pot fi reduse pana la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
31
Flocumafen
4-hidroxi-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS) 1,2,3,4-tetrahidro-3-[4-(4-trifluoro metilbenziloxi) fenil]-1-naftil] cumarinaNr. CE: 421-960-0 Nr. CAS: 90035-08-8
955 g/kg
1.10.2011
30.09.2013
30.09.2016
14
Deoarece caracteristicile substantei active confera acesteia caracter potential persistent, capacitate de bioacumulare sau toxicitate ori caracter foarte persistent sau capacitate semnificativa de bioacumulare, substanta activa trebuie sa faca obiectul unei evaluari comparative a riscurilor in conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, inainte de reinnoirea includerii sale in prezenta anexa. Autoritatea competenta se asigura ca autorizatiile respecta urmatoarele conditii:1. Concentratia nominala a substantei active in produse nu trebuie sa depaseasca 50 mg/kg si se autorizeaza numai produsele gata de utilizare.2. Produsele trebuie sa contina un agent aversiv si, atunci cand este cazul, un colorant.3. Produsele nu trebuie sa fie utilizate ca pulbere de prafuit.4. Expunerea primara si secundara a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusa la minimum prin luarea in considerare si aplicarea tuturor masurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar in scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente la deschidere si securizate.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 620 din data de 2 septembrie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul