updated 10:44 AM UTC, Mar 24, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 12 din 5 martie 2010

ORDIN nr. 12 din 5 martie 2010 pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare si controlul oficial al unitatilor in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2008

Vazand Referatul de aprobare nr. 363 din 26 noiembrie 2009 intocmit de Directia de coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA, farmacovigilenta si nutritie animala din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
luand in considerare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania,
avand in vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. I

Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare si controlul oficial al unitatilor in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4
Medicii veterinari din unitatile in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara exercita activitatea profesionala conform art. 2 si 17 din Legea nr. 160/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
2.La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) copia actului de identitate;"

3.La articolul 5, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, prin reprezentantii acestuia, inregistreaza cererea, verifica documentatia depusa si dotarea minima necesara functionarii unitatilor in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara si intocmeste un referat de evaluare, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(5) Certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fara personalitate juridica, al Colegiului Medicilor Veterinari, pentru unitatile care indeplinesc conditiile necesare desfasurarii activitatii de asistenta medical-veterinara, se elibereaza de catre consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, dupa aprobarea Biroului executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari, in termen de maximum 15 zile."

4.La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Pentru obtinerea certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene se accepta documentele emise in statul membru de origine si recunoscute in conditiile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 160/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
5.La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8
(1) Pentru orice modernizari sau extinderi ale unitatilor in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara, precum si in cazul incetarii activitatii unei unitati, medicul veterinar titular trebuie sa notifice in termen de maximum 15 zile consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari in a carui raza teritoriala si-a desfasurat activitatea."
6.Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu urmatorul cuprins:

"Art. 12
Nerespectarea de catre unitatile in care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara a legislatiei sanitar-veterinare cu privire la produsele medicinale veterinare si la bunastarea animalelor se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare."

Art. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 194 din data de 26 martie 2010

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul