updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 24 din 30 martie 2010

ORDIN nr. 24 din 30 martie 2010 privind aprobarea listelor cuprinzand informatiile secrete de serviciu si informatiile de interes public

Vazand Referatul de aprobare nr. 48 din 18 iunie 2009,
avand in vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind informatiile clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
luand in consideratie prevederile Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,
in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Lista cuprinzand informatiile secrete de serviciu, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2

Se aproba Lista cuprinzand informatiile de interes public comunicate din oficiu, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3

Se aproba Lista cuprinzand informatiile de interes public comunicate la cerere, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4

Proiectul raportului periodic de activitate al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III - a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza anual, pana la sfarsitul lunii februarie, de catre Serviciul comunicare, IT si relatii cu mass-media, in colaborare cu toate structurile Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5

in scopul aplicarii unitare a prevederilor art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, toate compartimentele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT si relatii cu mass-media, dupa caz:
a)raspunsul la solicitarea informatiei de interes public, in termen de:

1.5 zile de la inregistrarea la registratura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor; si
2.cel mult 25 de zile de la inregistrarea la registratura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor in cazul unor informatii complexe;
b)refuzul comunicarii informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzatoare, in termen de 3 zile de la inregistrarea cererii la registratura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 6

Monitorizarea indeplinirii dispozitiilor prezentului ordin revine secretarului general al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si sefului Serviciului comunicare, IT si relatii cu mass-media.

Art. 7

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2005 privind informatiile de interes public si secretele de serviciu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 7 martie 2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 9

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
ANEXA Nr. 1: LISTA cuprinzand informatiile secrete de serviciu

1.Informatii clasificate secrete de serviciu, primite de la autoritati si institutii publice, precum si de la alte persoane juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - 5 ani)
2.Documente elaborate pe baza integrarii, coroborarii, prelucrarii sau procesarii informatiilor clasificate secrete de serviciu, comunicate de catre institutiile sau autoritatile publice sau de catre celelalte persoane juridice de drept public sau privat, a caror divulgare este de natura sa produca prejudicii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau unitatilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)
3.Extrase din documente clasificate secrete de serviciu, a caror divulgare este de natura sa produca prejudicii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau unitatilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)
4.Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate (termen de clasificare - 5 ani)
5.Fisa de observatie - care contine informatii si date referitoare la administratorul societatii comerciale, la productia operatorului economic, precum si orice alte date economice legate de activitatea operatorului din domeniul agroalimentar (termen de clasificare - 5 ani)
6.Angajamentul de confidentialitate semnat de catre persoanele carora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces la informatii clasificate (termen de clasificare - 5 ani)
7.Suporturi de memorie externa utilizate in sistemul destinat preluarii, prelucrarii, stocarii si transmiterii de date si informatii clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)
8.Lista cu parole, coduri si chei de criptare a sistemelor electronice de prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)
ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinzand informatiile de interes public comunicate din oficiu

1.Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
2.Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice
3.Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
4.Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
5.Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
6.Programele si strategiile proprii
7.Lista cuprinzand documentele de interes public
8.Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
9.Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
ANEXA Nr. 3: LISTA cuprinzand informatiile de interes public comunicate la cerere

1.Ordine interne si instructiuni ale presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
2.Deconturi despagubiri
3.Autorizatia veterinara de functionare
4.Ordonanta de suspendare temporara a activitatii
5.Ordonanta privind anularea autorizatiei de functionare a unitatii
6.Certificate veterinare de sanatate
7.Certificate de abilitare
8.Avize de export
9.Avize de tranzit
10.Avize de import
11.Situatia efectivelor de animale
12.Situatia privind mortalitatea la animale pe cauze
13.Raport de notificare internationala a bolilor
14.Situatia focarelor de rabie
15.Situatia targurilor de animale
16.Situatia ecarisarii teritoriului
17.Situatia focarelor de TBC si LEB
18.Situatia mastitelor
19.Situatia supravegherii pestei porcine clasice la mistreti
20.Situatia privind recoltarea SRM
21.Situatia fabricilor de nutreturi combinate
22.Notele de control
23.Notele de serviciu cu caracter intern
24.Registrul de intrare-iesire a corespondentei
25.Registrul de inregistrare a autorizatiilor veterinare
26.Registrul de inventariere a bunurilor
27.inscrisurile din dosarele in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor este parte: cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri de exercitare a unor cai de atac, note de sedinta, concluzii scrise si orice alte inscrisuri depuse ca probe, documente care, potrivit prevederilor Codului de procedura civila, trebuie comunicate atat instantei de judecata, cat si partilor in proces
28.Registrul de tranzit
29.Procesul-verbal de constatare
30.Situatia epizootiilor
31.Planul cifric
32.Situatia planului cifric
33.Monitorizarea actiunilor din planul cifric
34.Datele cuprinse in buletinul de analiza
35.Catagrafii, registrul de autorizare a unitatilor
36.Registre si evidente specifice activitatii de frontiera
37.Registrul de consultatii
38.Documente sau inscrisuri referitoare la autorizarea unitatilor supravegheate sanitar veterinar
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 212 din data de 2 aprilie 2010

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul