updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 37 din 9 aprilie 2010

ORDIN nr. 37 din 9 aprilie 2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul Romaniei
Vazand Referatul de aprobare nr. 877 din 9 aprilie 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1)Miscarea ecvinelor pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie insotita de certificat sanitar-veterinar de sanatate si de pasaport.
(2)Miscarea ecvinelor diagnosticate pozitiv cu anemie infectioasa ecvina este interzisa, cu exceptia abatorizarii.

Art. 2

Se aproba modelul de certificat sanitar-veterinar de sanatate pentru circulatia ecvinelor pe teritoriul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3

Certificatul sanitar-veterinar de sanatate este eliberat de medicul veterinar de libera practica imputernicit doar pentru ecvinele care sunt identificate cu microcip, care detin pasaport si care fac obiectul comertului intern.

Art. 4

(1)Ecvinele destinate comertului intracomunitar se expediaza doar din centrele de colectare/exploatatiile de origine autorizate sanitar-veterinar si trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a)animalele indeplinesc conditiile prevazute in Directiva Consiliului 90/426/CEE din 26 iunie 1990 privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza circulatia si importul de ecvidee provenind din tari terte, cu amendamentele ulterioare;
b)au fost supuse la doua teste Coggins pentru depistarea anemiei infectioase ecvine, ale caror rezultate au fost negative si care au fost efectuate pe esantioane de sange prelevate cu cel mult 30 de zile inainte de plecare, iar minimum unul dintre teste a fost efectuat dupa intrarea in centrul de colectare; testele respective impreuna cu rezultatele sunt indicate in sectiunea a VII-a a pasaportului prevazut in Regulamentul (CE) nr. 504/2008 ai Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea in aplicare a directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, care insoteste animalul pe durata circulatiei;
c)animalele sunt insotite de un certificat de sanatate animala, in conformitate cu prevederile anexei C la Directiva Consiliului 90/426/CEE din 26 iunie 1990, cu amendamentele ulterioare;
d)prevederile lit. a) nu se aplica in cazul ecvideelor provenind din exploatatii situate in afara Romaniei, care fie se afla in tranzit pe teritoriul Romaniei, pe rutele principale sau autostrazi, fie traverseaza Romania direct, fara intrerupere, fiind transportate catre un abator in vederea sacrificarii imediate.
(2)Ovulele si embrionii proveniti de la ecvidee nu sunt exportati catre alte state membre daca acestia nu respecta urmatoarele conditii:

a)au fost colectati de la iepe donatoare care au fost supuse unui test Coggins, al carui rezultat a fost negativ si care a fost efectuat pe un esantion de sange prelevat de la fiecare iapa donatoare cu cel mult 30 de zile inaintea colectarii ovulelor si embrionilor din lot; si
b)lotul de ovule si embrioni este insotit de un certificat de sanatate animala, in conformitate cu prevederile anexei la Decizia Comisiei 95/294/CE din 24 iulie 1995 de stabilire a modelului de certificat de sanatate animala pentru schimburile cu ovule si embrioni din specia ecvina, care va include urmatoarea mentiune suplimentara:

"Ovule sau embrioni in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2007/269/CE din 23 aprilie 2007 referitoare la masurile de protectie cu privire la anemia infectioasa ecvina in Romania".
(3)Probele de sange de la ecvinele destinate comertului intracomunitar in vederea testarii pentru anemie infectioasa ecvina in centrul de colectare sau in exploatatia de origine autorizata sanitar-veterinar sunt recoltate de catre medicul veterinar oficial.
(4)Este interzis accesul ecvinelor fara microcip, pasaport si certificat de sanatate in centrele de colectare autorizate pentru comertul intracomunitar.
(5)Probele de sange provenite de la ecvinele destinate comertului intracomunitar recoltate in centrele de colectare/exploatatiile de origine autorizate sanitar-veterinar vor fi pastrate timp de 90 de zile de la recoltare de catre laboratorul care a efectuat testarea.

Art. 5

Costurile aferente certificarii sunt suportate de proprietarii ecvinelor, persoane fizice sau juridice.

Art. 6

Certificatul sanitar-veterinar de sanatate este tiparit de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiva municipiului Bucuresti conform modelului prevazut in anexa.

Art. 7

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9

Nerespectarea prezentului ordin se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
ANEXa: CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR DE SaNaTATE PENTRU CIRCULAtIA ECVINELOR PE TERITORIUL ROMaNIEI

DIRECtIA SANITAR-VETERINARa sI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR ................................
Cabinet medical veterinar/S.C. .........................................
Cod: MM 00001
- model -
1.Detinatorul animalelor ........................................ (nume, prenume/denumirea societatii comerciale, CNP, C.U.I., adresa) ...............................................................................................................
2.Judetul de unde pleaca ecvinele ........................................................
3.Codul exploatatiei.........................................................................
I.Numarul ecvinelor ..........................
II.Identificarea ecvinelor si alte actiuni:

Numar de identificare a animalului (microcip)
Nr. pasaportului
Rasa, varsta, sex
Codul exploatatiei de destinatie / Codul centrului de colectare /Codul abatorului
Actiuni veterinare (vaccinari, tratamente antiparazitare interne, externe)
Data si rezultatul ultimului test pentru anemie infectioasa ecvina
1.

2.

3.

III.Originea si destinatia ecvinelor

Ecvinele sunt expediate:
de la: ............................................................... (locul de expediere) ...................................................................
numele si adresa expeditorului: ............................................................................................................................
la: .................................................................. (locul de destinatie) .......................................................................
numele si adresa destinatarului: ...................................................................................................
IV.Transportul animalelor

Mijloc de transport................................................................................................................................................................
(Indicati nr. de autorizare/inregistrare sanitar-veterinara a mijloacelor de transport si numerele de inmatriculare, inclusiv remorca.)
V.Certificarea sanatatii animalelor

Subsemnata(ul) certific ca ecvina/ecvinele descrisa(e) mai sus corespund(e) urmatoarelor cerinte:
1.a(u) fost examinata(e) astazi si nu prezinta semne clinice de boala;
2.nu este/nu suntdestinata(e) taierii in cadrul unui program national de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;
3.nu provin(e) dintr-o exploatatie supusa unor restrictii cauzate de boli specifice ecvinelor;
4.este/sunt identificata(e), astfel incat sa se poata realiza cu promptitudine trasabilitatea animalelor;
5.nu provin(e) dintr-o exploatatie care a fost supusa unei interdictii din motive de sanatate, nici nu a(u) venit in contact cu ecvine dintr-o exploatatie care a fost supusa unei interdictii din motive de sanatate animala*);
6.nu provin(e) dintr-o exploatatie care a fost supusa unei interdictii din motive de sanatate, nici nu a(u) venit in contact cu ecvine dintr-o exploatatie care a fost supusa unei interdictii din motive de sanatate animala pentru:

a)6 luni in cazul ecvideelor suspectate ca ar fi contactat durina, de la data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav; cu toate acestea, in cazul armasarilor interdictia se aplica pana cand animalul este castrat;
b)6 luni in caz de morva sau encefalomielita ecvina, de la data sacrificarii ecvideelor infectate cu boala respectiva;
c)6 luni in cazul stomatitei veziculoase, de la ultimul caz inregistrat;
d)30 de zile in caz de rabie, de la ultimul caz inregistrat;
e)15 zile in caz de antrax, de la ultimul caz inregistrat;
f)30 de zile in cazul in care toate animalele din speciile receptive la bolile enumerate mai sus, localizate in exploatatia respectiva, au fost sacrificate si anexele dezinfectate, incepand cu data la care animalele au fost sacrificate si anexele dezinfectate, cu exceptia antraxului, caz in care perioada de interdictie este de 15 zile;
7.provin(e) dintr-o exploatatie in care nu s-au diagnosticat cazuri de anemie infectioasa ecvina in ultimele 3 luni; in cazul in care a fost diagnosticata anemia infectioasa si s-au eliminat animalele pozitive, animalele ramase in exploatatie pot parasi exploatatia dupa ce au obtinut rezultate negative la doua teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni.
VI.Toate mijloacele de transport sau containerele in care au fost incarcate animalele sunt autorizate/inregistrate sanitar-veterinar, respecta normele privind bunastarea animalelor pe timpul transportului, au fost curatate si dezinfectate in prealabil cu un dezinfectant inregistrat si omologat in Romania.

Prezentul certificat este valabil 3 zile de la data emiterii.
intocmit la .................... data ......................................

....................................................................
(semnatura si parafa medicului veterinar de libera practica imputernicit)
_____
*) Certific si semnez in calitate de detinator.
..............................
(numele, prenumele si semnatura)
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 223 din data de 9 aprilie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul