updated 10:57 AM UTC, Sep 25, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 51 din 9 iunie 2010

ORDIN nr. 51 din 9 iunie 2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010
Vazand Referatul de aprobare nr. 1.333 din 3 iunie 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuarii actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevazute in alte programe nationale, pe care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa le puna in aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,
n temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. I

Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 21 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1.La capitolul I, punctul 1.2 va avea urmatorul cuprins:

"1.2. TUBERCULOZA BOVINa
SUPRAVEGHERE
PRECIZaRI TEHNICE
PRECIZaRI EXECUtIE
1
2
3
Supravegherea pasiva
Pe tot teritoriul tarii, la toate bovinele domestice din ferme sau crescute in libertate, precum si speciile salbatice, susceptibile la infectia cu Mycobacterium bovis
Procedura de supraveghere cuprinde fermierii si muncitorii implicati zilnic in relatia cu animalele, medicii veterinari de libera practica care trebuie, conform legii, sa raporteze orice caz de imbolnavire
Supravegherea activa


A. n exploatatii calificate necontaminate, pentru mentinerea statusului turmei ca liber de TB:1. Tuberculinare intradermica prin TU de doua ori pe an la toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 6 saptamani, respectiv luna iunie si luna decembrie.2. Animalele la care TU precizat la pct. 1 a dat rezultate neconcludente sau pozitive se retesteaza la 42 de zile prin TCS.3. n situatii concrete, ANSVSA poate aproba utilizarea unor metode alternative, pentru a creste gradul de confidenta al diagnosticului in relatie cu animalele suspecte, cum ar fi ElAs-ylFN.
Animalele neconcludente la TCS se retesteaza.Animalele neconcludente la doua teste TCS si/sau pozitive ElAs-ylFN sunt considerate pozitive.Animalele pozitive la TCS si/sau ElAs-ylFN se elimina obligatoriu din exploatatie prin taiere de control in scop de diagnostic in maximum 30 de zile de la tuberculinare sau examen serologic prin ElAs-ylFN.
1. Controalele prin tuberculinare intradermica si/sau cele pentru raspuns imun mediat celular se planifica astfel incat sa se execute cu cel putin doua saptamani inaintea actiunilor imunoprofilactice.2. La executie se vor respecta precizarile tehnice ale producatorului testului de diagnostic utilizat.3. Se recomanda deparazitarea interna a animalelor supuse testarii cu doua saptamani inaintea testarii.4. Se vor tuberculina si caprinele care sunt crescute in exploatatiile de bovine de la care se livreaza lapte crud catre procesare, conform sectiunii IX a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare.5. Se utilizeaza exclusiv tuberculina testata de LNR pentru tuberculoza in conformitate cu cerintele manualului OIE pentru standarde de diagnostic si vaccinuri.6. Se interzice utilizarea pentru tuberculinare intradermica a tuberculinelor neinregistrate, netestate, alterate sau cu termen de valabilitate expirat, precum si a instrumentarului de lucru defect.7. Nu vor fi supuse testarii prin tuberculinare intradermica sau pentru raspuns imun mediat celular:a) animalele tratate anterior cu medicamente imunosupresoare, cum ar fi:(i) dexametazona;(ii) hidrocortizon;b) animalele aflate in ultima luna de gestatie si cele in primele 30 de zile dupa nastere;c) animalele bolnave, aflate in tratament sau cele in convalescenta. 8. Exploatatiile care indeplinesc conditiile de calificare conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010 privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu tuberculoza bovina si leucoza enzootica bovina, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 3 iunie 2010, vor fi atestate oficial indemne de tuberculoza bovina.9. Exploatatiile care nu indeplinesc la aceasta data conditiile de calificare conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010 vor fi atestate oficial indemne de tuberculoza dupa indeplinirea conditiilor.
B. n centrele de colectare pentru export sau pentru comert intracomunitar, pentru asigurarea cerintelor de certificare:vor fi introduse numai animale ce sosesc dintr-o exploatatie calificata ca libera de TB, iar ultima testare s-a efectuat in ultimele 30 de zile care preceda plecarea din centrul de colectare.

Costul pentru operatiunile de tuberculinare efectuate in centrul de colectare si/sau exploatatia de origine in vederea certificarii miscarilor de animale este suportat de catre detinatorii de animale.
C. n exploatatii suspecte de contaminare: in urma declararii unei suspiciuni bazate pe rezultatele testelor mentionate la lit. A, in abator sau laborator.
Se suspenda statusul de exploatatie oficial indemna de tuberculoza si se aplica prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.
Medicul veterinar oficial elaboreaza si controleaza aplicarea planului de masuri pana la clarificarea situatiei.
D. Taierea de control a animalelor pozitive la tuberculinare sau serologic
1. De la toate animalele reagente, taiate pentru precizarea diagnosticului de tuberculoza, se preleva obligatoriu probe individuale pentru examene de laborator, astfel:a) limfonodurile capului: retrofaringiene stang si drept, mandibulare stang si drept, parotidiene stang si drept;b) limfonodurile traheobronhice stang si drept, mediastinale anterior si posterior;c) limfonodurile hepatice, iliac intern si extern, retromamar superior si inferior si poplitei;d) portiuni de tesuturi si organe pleura, pulmon, ficat, splina, rinichi, organe genitale, glanda mamara.2. Prin grija medicului veterinar oficial din abator grupul de limfonoduri traheobronhice, pulmonare se ambaleaza separat si tot separat se ambaleaza grupul de limfonoduri prelevate din regiunea capului; restul limfonodurilor limfatice recoltate se ambaleaza de asemenea separat.3. Confirmarea diagnosticului de tuberculoza se face conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin izolarea Mycobacterium bovis, prin examene de laborator.4. Proprietarii animalelor reagente taiate pentru stabilirea diagnosticului se despagubesc potrivit legii, indiferent de rezultatele examenelor de laborator.5. Precizarile tehnice sunt in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 104/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri nationale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei si leucozei enzootice bovine, ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 105/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce masuri nationale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei si leucozei bovine si ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

E. n exploatatii contaminate:a) Se considera exploatatie contaminata acea exploatatie in care bovinele care au fost testate si care au reactionat pozitiv la testul alergic au fost eliminate, iar examenele de abator si laborator au confirmat tuberculoza,b) Toate bovinele in varsta de peste 6 saptamani ramase in exploatatie sunt supuse testarii oficiale pentru tuberculoza de doua ori la interval de 6 luni.c) Orice bovina nou-introdusa in efectiv inainte de finalizarea testarilor mentionate la lit. b) va fi la randul sau testata de doua ori la un interval de 6 luni.d) Masurile aplicate pentru controlul bolii in exploatatiile contaminate trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 104/2005, ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 105/2005 si ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
1. Este interzisa mentinerea animalelor pozitive in efectiv.2. Este interzisa constituirea de centre de izolare pentru tuberculoza.3. Este interzisa livrarea animalelor pozitive sau a celor din exploatatiile suspecte ori contaminate catre alte exploatatii.4. Se retrage statusul de oficial indemna de tuberculoza si se aplica prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.
1. Medicul veterinar de libera practica imputernicit are responsabilitatea efectuarii tuberculinarilor intradermice sub controlul si coordonarea medicului veterinar oficial.2. Dupa declararea bolii, medicul veterinar oficial in a carui responsabilitate este exploatatia, impreuna cu medicul veterinar de libera practica, efectueaza ancheta epidemiologica si intocmeste programul de asanare.3. Medicul veterinar oficial comunica in scris detinatorului de animale restrictiile privind circulatia, animalelor si conditiile de valorificare a produselor de origine animala provenite de la acestea.4. Medicul veterinar oficial din cadrul DSVSA are responsabilitatea pentru monitorizarea cazurilor reagente si implementarea tuturor masurilor de eradicare a bolii.5. Bovinele cu rezultat pozitiv la TU si/sau TCS se elimina pentru taiere in abator, in vederea efectuarii examenului de abator, precum si a examenului morfopatologic, metoda HEA, metoda Ziehl-Neelsen modificata, metoda PAS sau metoda AA-PAS, alte metode pentru diagnostic diferential fata de alte boli granulomatoase, dupa caz, si a examenului bacterioscopic pentru precizarea diagnosticului.6. Aceste bovine se taie in partida separata sub supraveghere sanitara veterinara si cu aplicarea masurilor de decontaminare si protectie a mediului.7. Examenele de laborator pentru precizarea diagnosticului se realizeaza la LSVSA sub coordonarea LNR din cadrul IDSA.
F. Inspectia in abator a animalelor vii


Inspectia oficiala ante-mortem si post-mortem se efectueaza in mod curent si obligatoriu, conform procedurilor, la abator.

Examinarea animalelor vii se efectueaza in unitati de taiere autorizate sanitar-veterinar, de catre medici veterinari oficiali.
G. Inspectia carnii si a organelor
1. n cazul animalelor care au reactionat pozitiv la testele alergice si/sau imunologice, la care dupa taiere prin inspectia post-mortem nu se constata leziuni, se vor recolta urmatoarele limfonoduri:a) submaxilari, retrofaringieni, bronhiei;b) mediastinale, eventual si limfocentrii mezenterici, daca sunt mariti in volum, portali si retromamari. 2. n cazul suspiciunii de tuberculoza se recolteaza probe de organe cu leziuni si limfonoduri in vederea examinarii morfopatologice si bacteriologice, conform normelor sanitare veterinare. Se recolteaza portiuni de organe cu leziuni si limfonoduri aferente. n lipsa organelor afectate se recolteaza numai limfonoduri cu leziuni.
Examinarea carcaselor si organelor se efectueaza in unitati de taiere autorizate sanitar-veterinar, de catre medici veterinari oficiali.
"
2.La capitolul I, punctul 1.3 va avea urmatorul cuprins:

"1.3. LEUCOZA ENZOOTICa BOVINa
SUPRAVEGHERE
PRECIZaRI TEHNICE
PRECIZaRI EXECUtIE
1
2
3
Supravegherea pasiva
Pe tot teritoriul tarii, la toate bovinele domestice din ferme sau crescute in libertate
Procedura de supraveghere cuprinde fermierii si muncitorii implicati zilnic in relatia cu animalele, medicii veterinari de libera practica ce trebuie, conform legii, sa raporteze orice caz de imbolnavire.
Supravegherea activa
1. Masurile aplicate pentru supravegherea activa a bolii in exploatatii trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.2. Statusul de exploatatie oficial indemna de leucoza enzootica bovina se suspenda sau se retrage conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.
1. Exploatatiile care indeplinesc conditiile de calificare conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010 vor fi atestate oficial indemne de leucoza enzootica bovina.2. Exploatatiile care nu indeplinesc la aceasta data conditiile de calificare conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010 vor fi atestate oficial indemne de leucoza enzootica bovina dupa indeplinirea conditiilor.
A. n exploatatii nonprofesionale situate in localitati in care boala nu a fost diagnosticata in ultimii 3 ani, pentru stabilirea sau mentinerea statusului exploatatiilor ca libere de LEB: Supravegherea serologica la bovine, bubaline din exploatatiile nonprofesionale se realizeaza prin ELISA, o data pe an, la:a) taurii si bivolii de reproductie autorizati;b) toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 24 de luni din efectivele libere de leucoza.
1. Testele ELISA pe probele de sange provenite din localitati in care boala nu a fost diagnosticata in ultimii 3 ani se efectueaza pe pooluri de 10 probe, conform instructiunilor trusei de diagnostic.2. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiza.3. Animalele ramase in exploatatiile contaminate dupa eliminarea celor pozitive se testeaza conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.
Probele de sange de la animalele din exploatatiile nonprofesionale sunt recoltate de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit.
B. n localitatile in care LEB a fost diagnosticata in ultimii 3 ani in exploatatiile nonprofesionale:Supravegherea serologica la bovine, bubaline din exploatatiile nonprofesionale se realizeaza prin ELISA, o data pe an, la:a) taurii si bivolii de reproductie autorizati;b) toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 24 de luni din efectivele libere de leucoza.
1. Testele ELISA se efectueaza pe probe individuale de sange provenite din localitati in care boala a fost diagnosticata in ultimii 3 ani.2. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiza.3. Animalele ramase in exploatatiile contaminate dupa eliminarea celor pozitive se testeaza conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.

C. n exploatatii comerciale cu productie de lapte inregistrate/autorizate, pentru stabilirea sau mentinerea statusului turmei ca liber de LEB:Supravegherea serologica la bovine, bubaline se realizeaza prin ELISA, o data pe an, la:a) taurii si bivolii de reproductie autorizati;b) toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 24 de luni.
1. Testele ELISA pe probele de sange provenite din exploatatii comerciale in care boala nu a fost diagnosticata in ultimii 3 ani se efectueaza individual sau pe pooluri de 10 probe, conform instructiunilor trusei de diagnostic.2. Testele ELISA se efectueaza pe probe individuale de sange provenite din exploatatii comerciale in care boala a fost diagnosticata in ultimii 3 ani.3. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiza.4. Animalele ramase in exploatatiile contaminate dupa eliminarea celor pozitive se testeaza conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.
Probele de sange de la animalele din exploatatiile comerciale sunt recoltate de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit.
D. n exploatatii suspecte de contaminare, in situatia in care se evidentiaza rezultate pozitive la testele ELISA:
1. Animalele din exploatatia cu rezultat pozitiv la testul ELISA vor fi testate pentru confirmare prin ID.2. Confirmarea si declararea bolii se fac daca un animal a reactionat pozitiv la examenul serologic prin ID. Daca exista neconcordanta intre ELISA pozitiv si ID negativ, confirmarea se face prin recoltare de sange si examen ID dupa 30 de zile de la prima recoltare.3. Probele cu rezultat neconcludent sau cazurile de litigii inregistrate la LSVSAse trimit la IDSA, pentru expertiza inclusiv prin PCR.4. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiza.5. Animalele ramase in exploatatiile contaminate dupa eliminarea celor pozitive se testeaza conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 49/2010.

E. n exploatatii contaminate supuse asanarii prin extractie:Toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 12 luni se testeaza de doua ori pe an, la un interval de timp de cel putin 4 luni si cel mult 12 luni.
1. Exploatatiile indemne, in care s-au diagnosticat cazuri de leucoza, se considera contaminate si intra in regim de asanare prin extractie. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiza.2. Viteii proveniti de la vaci care au reactionat pozitiv la examenele serologice vor parasi efectivul numai pentru sacrificare sub supravegherea autoritatilor veterinare. DSVSA poate acorda o derogare de la obligativitatea taierii vitelului unei vaci infectate, atunci cand acesta a fost separat de mama lui imediat dupa fatare si inainte de a fi supt colostru. n acest caz, vitelul trebuie ca, dupa identificare, sa ramana in exploatatie pana la varsta de 24 de luni si sa fie testat in concordanta cu prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Exploatatiile aflate in asanare prin extractie devin libere de LEB daca:a) animalul care a reactionat pozitiv paraseste efectivul numai pentru taiere, sub supravegherea autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor; la fel se vor dirija si viteii proveniti din vaci infectate, conform Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;b) toate animalele din efectiv, in varsta de peste 12 luni, au reactionat negativ la doua testari serologice, realizate conform lit. A pct. 3 cap. II din anexa nr. 4 la Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la cel putin 3 luni dupa eliminarea din efectiv a animalului pozitiv si a oricaror descendenti ai acestuia.

F. n exploatatii contaminate supuse asanarii totale:
Bovinele din exploatatiile supuse asanarii prin depopulare totala nu se mai examineaza serologic, urmand procedura de lichidare a efectivului.

G. n centrele de colectare pentru export sau pentru comert intracomunitar, pentru asigurarea cerintelor de certificare:vor fi introduse numai animale ce sosesc dintr-o exploatatie de origine calificata ca libera de LEB, ca urmare a rezultatelor negative obtinute asupra animalelor in varsta de peste 12 luni.

n cazul in care este necesara testarea animalelor in perioada in care acestea se afla in centrul de colectare, probele se recolteaza de catre medicul veterinar oficial.
H. Alte examene
1. De la animale reagente sau de la cele la care prin examenul de laborator se evidentiaza modificari cu aspect hiperplazic se recolteaza probe de miocard, pulmon, ficat, rinichi, splina, limfonoduri, alte organe cu modificari cu aspect neoplazic pentru efectuarea examenelor morfopatologice, necropsice, metoda HEA, metoda Van Gieson, metoda Romanwsky-Giemsa/Pappenheim sau metoda Lillie-Pasternack, dupa caz.2. n cazul unei tumori diagnosticate histopatologic care permite suspiciunea de LEB, se examineaza serologic la LSVSA toate animalele din exploatatia din care provine animalul respectiv, rezultatul final infirmand sau confirmand diagnosticul histopatologic prezumtiv.3. Destinatia carnii si a subproduselor comestibile rezultate de la animalele diagnosticate pozitiv se stabileste de medicul veterinar oficial de abator.4. Se aplica prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 104/2005, ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 105/2005 si ale Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Inspectia in abator a animalelor vii


Inspectia oficiala ante-mortem si post-mortem se efectueaza in mod curent si obligatoriu, conform procedurilor, la abator.
n cazul in care se depisteaza tumori la animalele sacrificate, acestea vor fi examinate in laborator.
Examinarea animalelor vii se efectueaza in unitati de taiere autorizate sanitar-veterinar, de catre medici veterinari oficiali.
"
3.La capitolul I, punctul 1.16 va avea urmatorul cuprins:

"1.16. BRUCELOZA LA BOVINE
SUPRAVEGHERE
PRECIZaRI TEHNICE
PRECIZaRI EXECUtIE
1
2
3
Supravegherea pasiva
Bruceloza bovina este o boala notificabila pe teritoriul Romaniei.Are ca scop identificarea, notificarea si raportarea precoce a oricarui avort, sindrom ce poate fi atribuit unui caz de boala si mentinerea sau schimbarea statusului de sanatate a animalului.Supravegherea pasiva este esentiala, mai ales asupra animalelor domestice sau salbatice din speciile receptive, inclusiv a celor provenite din import, incluzand controalele documentare de identitate si fizice ale fiecarui lot importat.
Dupa caz, medici veterinari de libera practica sau medici veterinari oficiali. Procedura de supraveghere cuprinde fermierii si muncitorii implicati zilnic in relatia cu animalele, medicii veterinari de libera practica ce trebuie, conform legii, sa raporteze orice caz de imbolnavire.
Examinarea clinica
Toate cazurile suspecte, precum si cele suspecte la controalele oficiale efectuate in timpul transportului sau la destinatie in cazul importului sau comertului intracomunitar, in perioada de carantina sau de asteptare/ interzicere a miscarii se investigheaza imediat epidemiologie, clinic, anatomopatologic si prin examen de laborator.

Supravegherea activa
1. Exploatatiile vor fi calificate oficial indemne de bruceloza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 41/2010 privind calificarea exploatatiilor de bovine in raport cu bruceloza bovina, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 10 mai 2010.2. Exploatatiile care din motive tehnice nu au fost calificate oficial indemne de bruceloza vor fi calificate cand vor indeplini conditiile legale.3. Testarea in vederea mentinerii statusului de exploatatie oficial indemna de bruceloza se face prin i-ELISA pe probe de lapte la exploatatii cu productie de lapte si serologic in exploatatiile cu productie de carne in conformitate cu instructiunile de implementare.

A. n exploatatii nonprofesionale, pentru stabilirea statusului exploatatiei ca liber de boala:


Supravegherea serologica la bovine si bubaline se realizeaza prin Rose Bengal la toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 12 luni, doua teste serologice la intervale de minimum 3 luni si maximum 12 luni.
Cazurile pozitive, suspecte si neconcludente se examineaza si prin RFC, iar apoi se trimit la IDSA pentru confirmare.
Probele sunt recoltate de medicii veterinari de libera practica.
De la toate animalele care au avortat se trimit la laborator avortoni, placenta, lichide fetale, precum si probe de ser sanguin la 14-21 de zile dupa avort.

Probele sunt recoltate de medicii veterinari de libera practica.
B. n exploatatii comerciale cu productie de lapte/carne autorizate, pentru stabilirea statusului exploatatiei ca liber de boala:


Supravegherea serologica la bovine si bubaline se realizeaza prin Rose Bengal la toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 12 luni, doua teste serologice la intervale de minimum 3 luni si maximum 12 luni.


De la toate animalele care au avortat se trimit la laborator avortoni, placenta, lichide fetale, precum si probe de ser sanguin la 14-21 de zile dupa avort.

Probele sunt recoltate de medicii veterinari de libera practica.
C. n exploatatii comerciale cu productie de lapte/carne autorizate, suspecte de contaminare:
Probele pozitive la testul cu Rose Bengal se confirma/infirma prin RFC.Animalele care au reactionat pozitiv la RFC se izoleaza si se reexamineaza dupa 4-6 saptamani de la prima recoltare.Animalele care au reactionat pozitiv la recontrol se sacrifica.De la animalele sacrificate cu forme clinice sau cu reactii serologice pozitive la RFC la recontrol se trimit probe din aparatul genital si limfonodurile genitale, retrofaringiene, retromamare (pentru femele), respectiv inghinale (pentru masculi), in vederea efectuarii examenului bacteriologic pentru izolarea si genotiparea Brucellei.
Probele sunt recoltate de medici veterinari de libera practica sub coordonarea si controlul medicului veterinar oficial.
D. n exploatatii contaminate:
n cazul in care o exploatatie a fost diagnosticata pozitiv, animalele diagnosticate negativ nu vor iesi din exploatatie timp de minimum 42 de zile de la eliminarea animalelor pozitive, cu exceptia celor destinate sacrificarii.Exploatatia isi recapata statutul conform prevederilor Ordinului presedintelui ANSVSA nr. 61/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Medici veterinari de libera practica si medici veterinari oficiali
E. Pentru animalele provenite din comert intracomunitar sau import din tari terte se testeaza, randomizat, un procent de 1% din efectiv, dar nu mai putin de 5 probe pe lot.

Probele sunt recoltate de medici veterinari de libera practica sub responsabilitatea medicului veterinar oficial.
F. Supraveghere bacteriologica si serologica obligatorie a speciilor susceptibile din fondul cinegetic la toate animalele vanate.


"
4.La capitolul I, punctul 1.27 va avea urmatorul cuprins:

"1.27. ANEMIA INFECtIOASa ECVINa
SUPRAVEGHERE
PRECIZaRI TEHNICE
PRECIZaRI EXECUtIE
1
2
3
1. Supravegherea serologica a ecvideelor in varsta de peste 6 luni, astfel:a) armasarii folositi in statiunile temporare de monta, la autorizare si apoi de 3 ori pe an dupa cum urmeaza:(i) cu 15 zile inainte de plecarea din depozit;(ii) cu 15 zile inainte de retragerea din statiunile de monta;(iii) dupa 15 zile de la reintoarcerea lor in depozit;b) armasarii din statiunile permanente de monta la autorizare, de 2 ori pe an, respectiv februarie-martie si octombrie-noiembrie;c) iepele de reproductie, o data pe an;d) ecvideele din herghelii, depozite de armasari, hipodromuri, asociatii hipice, ecvideele de competitii si din alte unitati specializate, de doua ori pe an, respectiv februarie-martie, octombrie-noiembrie.2. Supravegherea serologica a ecvideelor seronegative in varsta de peste 6 luni se realizeaza o data pe an.3. La animalele diagnosticate pozitiv se aplica o marca speciala cu inaltimea de 10 cm, de forma literei A, pe copita membrului anterior stang. Operatiunea se efectueaza odata cu declararea bolii.4. Animalele diagnosticate pozitiv se sacrifica in maximum 10 zile de la eliberarea buletinului de analiza.
1. Probele de ser cu rezultat neconcludent sau cazurile de litigiu inregistrate la LSVSA se trimit la IDSA pentru expertiza prin testul Coggins.2. Ecvinele care au reactionat pozitiv la testul Coggins nu se mai retesteaza, iar proprietarul este obligat sa izoleze aceste animale de alte ecvidee pana in momentul uciderii sau taierii. Animalele cu semne clinice de boala se ucid.3. Exploatatiile nonprofesionale indemne, in care s-au inregistrat unul sau mai multe cazuri de AIE, se declara contaminate si se aplica masurile sanitare veterinare prevazute de legislatia in vigoare pentru combatere.4. Se interzice circulatia ecvideelor pozitive, cu exceptia sacrificarii.5. Se interzice scoaterea de armasari sau iepe din statiuni temporare de monta, herghelii, depozite de armasari, hipodromuri, asociatii hipice sau alte unitati specializate, pentru a monta sau a se monta in localitati cu animale contaminate.6. Introducerea de armasari sau iepe de reproductie din exploatatiile si localitatile contaminate in herghelii, hipodromuri, statiuni temporare sau permanente de monta, depozite de armasari, asociatii hipice sau alte aglomerari specializate de cabaline este permisa numai dupa ce au fost supusi/supuse la doua teste Coggins la care au avut rezultat negativ, efectuate la interval de 90 de zile, inaintea acestui transfer.
Medicul veterinar de libera practica imputernicit
5. Probele se lucreaza individual sau pe pooluri de cate 5 probe prin ELISA sau alte teste validate in acest sens, precum si in baza analizelor cost-beneficiu. Probele care au avut rezultat pozitiv prin examen ELISA se retesteaza in vederea confirmarii, prin testul Coggins.
7. Se interzice folosirea la monta a armasarilor care au actionat in statiuni temporare de monta daca nu au fost examinati serologic cu 30 de zile inainte de a fi introdusi in efectivul de origine.8. Animalele care au obtinut rezultate negative la testul serologic, care provin din exploatatii contaminate, pot parasi exploatatiile daca, dupa ce animalele infectate au fost sacrificate, animalele ramase au o reactie negativa la doua teste Coggins efectuate la un interval de 3 luni.9. Animalele negative din exploatatii libere de AIE pot parasi exploatatiile in cazul in care au trecut 3 luni de la testare, numai dupa efectuarea unui nou test, la care s-au obtinut rezultate negative, inainte de miscare.

10. Pasapoartele animalelor diagnosticate pozitiv se completeaza corespunzator la sectiunile I, VII si VIII.
Medicul veterinar de libera practica imputernicitMedicul veterinar oficial
6. Supravegherea prin examene morfopatologice a ecvinelor moarte in perioada de carantina sau in cazul suspiciunii bolii
11. Efectuarea de examene morfopatologice, necropsie, metoda HEA sau metoda HEV, metoda Perls pe probe de miocard, pulmon, ficat, rinichi, splina, limfonoduri.

7. Pentru ecvinele care participa la competitii internationale, testarea se executa cu 10 zile inaintea datei de expediere, prin imunodifuzie; pentru toate ecvideele din exploatatie si pe o raza de 200 m in jurul exploatatiei autorizate se efectueaza un test Coggins la care au obtinut rezultat negativ, efectuat pe o proba de sange prelevata intre 90 si 180 de zile inainte de data preconizata a transportului intentionat.

Medicul veterinar oficial
8. Toate ecvinele introduse prin comertul intracomunitar sau import din tari terte se supun examenului serologic prin testul Coggins, in primele 15 zile de la achizitie.

Medicul veterinar oficial.
"
Art. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Corneliu Ceica
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 392 din data de 14 iunie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul