updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 52 din 9 iunie 2010

ORDIN nr. 52 din 9 iunie 2010 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei
Vazand Referatul de aprobare nr. 1.265 din 28 mai 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Planul pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de ducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare.

Art. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
ANEXa: PLAN pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei

CAPITOLUL I: Introducere

Prezentul plan stabileste conduita prin care serviciile sanitar-veterinare competente teritorial intervin in cazul eliminarii unui focar de anemie infectioasa ecvina, denumita in continuare AIE, masurile specifice sanitar-veterinare care trebuie aplicate, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri.
Principiile care stau la baza actiunii de eradicare au in vedere: supravegherea exploatatiilor prin examen serologic, identificarea, izolarea si eliminarea ecvinelor seropozitive, utilizarea acelor de unica folosinta, sterilizarea si dezinfectia instrumentarului chirurgical sau obstetrical, precum si a celui de uz zootehnic, instituirea de restrictii sanitare veterinare in exploatatiile infectate.
De asemenea, stipuleaza masurile de eliminare a riscului privind difuzarea anemiei infectioase ecvine din focarul de boala, precum si pe cele de prevenire a reaparitiei cazurilor de AIE in teritoriile indemne.
Eradicarea anemiei infectioase ecvine in Romania trebuie realizata conform prevederilor prezentului plan, cu asigurarea fondurilor necesare si respectarea recomandarilor de ordin organizatoric si tehnic privind identificarea ecvinelor conform legislatiei in vigoare, asigurarea trasabilitatii ecvinelor vii, a produselor si subproduselor derivate si controlul circulatiei acestora, mentionate in prezentul plan.

CAPITOLUL II: Definirea bolii si a termenilor tehnici utilizati

1.AIE este o boala specifica solipedelor, produsa de un lentivirus cu actiune complexa: imunodepresiva, eritropenica, trombocitopenica si proliferanta asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizata prin febra remitenta si intermitenta, anemie, cardiopatie si oboseala la efort, diateza hemoragica, slabirea rezistentei la infectii, care de cele mai multe ori provoaca moartea.

Perioada de incubatie variaza intre 1-3 saptamani pana la 90 de zile, iar infectia se produce dominant pe cale orizontala, in special pe cale hematogena, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace si instrumentar chirurgical care nu au fost dezinfectate si sterilizate.
Boala evolueaza sporadic, enzootic, iar in unele zone epizootie, dar forma obisnuita de manifestare este cea cronica, animalele contaminate ramanand purtatoare si eliminatoare de virus pentru multi ani. Dupa contaminare apar modificari clinice, imunologice, hematologice si morfologice.
Sursa primara de infectie este reprezentata de caii bolnavi, in special anemolatenti, care pot fi purtatori si excretori de virus timp de 15-18 ani. Un rol extrem de important in transmiterea bolii revine vectorilor reprezentati de insectele hematofage.
La pierderile economice determinate de taierea obligatorie a animalelor bolnave si a descendentilor acestora se adauga costul ridicat al actiunilor de dezinfectie si dezinsectie, precum si masurile sanitar-veterinare restrictive privind circulatia ecvinelor.
2.in sensul prezentului plan, termenii si sintagmele de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a)ecvina - orice animal din familia ecvideelor, inclusiv cal, asin, catar, bardou, ponei, zebra;
b)adapost - constructie destinata cresterii animalelor;
c)animal bolnav de AIE - animal din familia ecvideelor, infectat cu virusul AIE, la care se inregistreaza seroconversie, asociata sau nu cu modificari hematologice - eritropenie, hemoglobina scazuta, trombocitopenie, cresterea VSH - sau morfopatologice;
d)animal infectat cu virusul AIE - animal la care se declanseaza o reactie imuna de aparare de tip umoral - seroconversia;
e)animal dintr-o specie sensibila la AIE - orice ecvina care poate contacta boala in mod natural sau dupa inocularea experimentala a virusului cauzal;
f)animal receptiv la AIE- animal care prezinta pe suprafata celulelor limfoide receptori antigenici capabili sa cupleze virusul AIE;
g)animal suspect de infectie cu virusul AIE- animal dintr-o specie sensibila, care a intrat in contact cu alte animale suspecte sau bolnave;
h)anemolatent - cal infectat la care boala evolueaza asimptomatic, cu accese febrile slabe, dar care ramane purtator si excretor de virus mai multi ani;
i)asanare - complex de masuri tehnice si administrative prin care se actioneaza in perioada dintre declararea si stingerea unui focar de boala conform legislatiei in vigoare;
j)asanarea prin depopulare totala - metoda de combatere aplicata in exploatatii de ecvine, in care efectivul de animale este sacrificat in totalitate, actiune urmata de dezinsectie si/sau dezinfectie conform protocolului;
k)asanarea prin extractie - masura de combatere aplicata in exploatatii in care s-au diagnosticat animale pozitive pentru AIE; animalele diagnosticate cu AIE sunt identificate, izolate, marcate, dirijate la abator, cu respectarea protocolului de dezinfectie si dezinsectie; animalele ramase in viata vor putea parasi exploatatia dupa efectuarea, la un interval de 3 luni, a doua teste ID cu rezultate negative;
l)compartiment - una dintre incaperile unui adapost in care se cresc animale;
m)dezinfectie - procesul de distrugere a microorganismelor patogene prin aplicarea unui produs biocid pe o suprafata curatata in prealabil;
n)dezinsectie - aplicarea procedurilor menite sa elimine vectorii potentiali ai agentului infectios de boala;
o)exploatatie indemna - exploatatie de ecvine libera de AIE;
p)efectiv contaminat cu virusul AIE - exploatatie in care s-au diagnosticat ecvine bolnave sau suspecte, supusa masurilor restrictive sanitar-veterinare;
q)exploatatie de ecvine - herghelie, depozit de armasari, hipodrom, statiune de monta, ferma specializata de selectie si productie, centru de colectare, targ, exploatatie nonprofesionala, gradina zoologica, circ;
r)suspiciune - aparitia oricarui semn clinic care sugereaza o anumita boala la o specie susceptibila, care, impreuna cu un grup de date epidemiologice, permite previzionarea unei boli;
s)focar de AIE - exploatatia in care s-a diagnosticat AIE;
t)operatie de dezinfectie - actiune de dezinfectie a unuia sau mai multor obiective, efectuata intr-un focar de boala;
u)ELISA - examen serologic pentru diagnosticarea AIE recomandat de Manualul de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, ultima editie; probele care au avut rezultat pozitiv la testul ELISA se vor retesta pentru confirmare prin testul Coggins;
v)test Coggins - tehnica de diagnostic serologic: testul de imunodifuziune in gel de agar, conform recomandarilor Manualului de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, ultima editie;
w)trasabilitate - componenta esentiala a programului de control si eradicare a AIE, care reprezinta modalitatea de a stabili istoricul bolii, pe baza unui sistem modern de control care cuprinde animalul bolnav si sursa infectarii acestuia, animalele sanatoase cu care a venit in contact, vectorii animati si neanimati implicati in transmiterea infectiei;
x)regiune indemna - teritoriul unui judet in care toate exploatatiile de ecvine sunt libere de AIE;
y)regiune contaminata cu AIE - teritoriul unui judet unde sunt diagnosticate cazuri de AIE si unde se aplica masurile de eradicare a bolii si restrictionare a circulatiei ecvinelor;
z)unitate epidemiologica - un animal sau un grup de animale expuse la actiunea unui agent patogen, ca urmare a coexistentei intr-o exploatatie.

CAPITOLUL III: Diagnosticul AIE

1.Modul de prelevare, ambalare, etichetare, transport si pastrare a probelor

Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul si pastrarea probelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primara, ambalare si transport al probelor destinate examenelor de laborator in domeniul sanatatii animalelor.
2.Metode de diagnostic

Diagnosticul AIE se bazeaza pe utilizarea unui complex de masuri care se regasesc in Manualul de teste de diagnostic si vaccinuri pentru animale terestre al Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, ultima editie.

CAPITOLUL IV: Trasabilitate

1.Autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta teritorial urmareste:

a)identificarea tuturor posibilitatilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sanatoase;
b)circuitul subproduselor - piei, par, sange etc. - provenite de la animalul suspect sau bolnav, de la materia prima la produsul finit.
Avandu-se in vedere mecanismele complexe implicate in transmiterea infectiei cu virusul AIE pe orizontala si pe verticala, in aplicarea programului de supraveghere si combatere a bolii se tine seama de:
a)contaminarea prin vecinatate, care presupune prezenta agentului etiologic in mediul apropiat - exploatatii si efective de animale invecinate - pe o raza de 200 de metri, permitand introducerea lui intr-un efectiv indemn, prin insecte hematofage etc.;
b)contaminarea prin introducere de animale din efective si exploatatii contaminate prin cumparare, transfer temporar, donatii etc.;
c)contaminarea pe verticala se realizeaza prin utilizarea in activitatea de reproductie a materialului seminal sau a armasarilor potential infectati cu virusul AIE si transmiterea transplacentara a infectiei de la mama la fat.
2.Obiectivele trasabilitatii Obiectivele trasabilitatii sunt urmatoarele:

a)stabilirea istoricului exploatatiei, care vizeaza descrierea profilului, modalitatile de infiintare si antecedentele sanitar-veterinare - statusul epidemiologie;
b)identificarea efectivelor: origine, identitate si sisteme de identificare, evolutie, miscari;
c)identificarea factorilor de risc implicati in transmiterea pe orizontala si pe verticala a bolii.

CAPITOLUL V: Declararea si notificarea oficiala a AIE

Anuntarea si declararea oficiala a AIE se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI: Combaterea AIE

1.Masuri care se impun in cazul suspicionarii bolii

Orice suspiciune de AIE este anuntata de medicul veterinar de libera practica imputernicit responsabil cu supravegherea efectivelor in exploatatia respectiva, prin mijloace uzuale de comunicare - telefon, fax, e-mail - la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Daca o exploatatie are unul sau mai multe animale suspecte de infectie sau animale care prezinta semne clinice de boala, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta teritorial notifica suspiciunea de AIE si recolteaza probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator.
Imediat ce suspiciunea de infectie a fost notificata, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta teritorial instituie masuri de supraveghere sanitara veterinara a efectivului de ecvine in care s-a inregistrat suspiciunea, precum si masuri de restrictie, dispunand:
a)identificarea tuturor ecvinelor in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea in aplicare a directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 7 iunie 2008, in cazul in care nu sunt identificate;
b)izolarea ecvinelor suspecte de infectie de restul efectivului;
c)efectuarea dezinsectiilor;
d)interzicerea deplasarii ecvinelor in alte locuri decat abatorul;
e)notificarea suspiciunii de AIE la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
f)efectuarea anchetei epidemiologice de catre medicul veterinar oficial, in care se mentioneaza obligatoriu:

(i)aprecierea duratei de timp de cand AIE ar fi putut exista in efectiv, inainte de suspectarea si notificarea oficiala - analiza epidemiologica in amonte;
(ii)originea posibila si identificarea legaturilor cu alte efective suspecte sau contaminate.
Masurile precizate nu pot fi ridicate pana ce suspiciunea de AIE nu este infirmata prin buletin de analiza eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat si agreat.
2.Masuri aplicate in cazul confirmarii bolii

Imediat ce laboratorul de diagnostic oficial confirma prin buletin de analiza existenta AIE la ecvine vii, taiate sau moarte, exploatatia intra in supravegherea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. AIE poate fi diagnosticata:
a)in herghelii, depozite de armasari, statiuni de monta, hipodromuri, circuri de animale, gradini zoologice;
b)in exploatatii nonprofesionale;
c)la ecvine aflate la pasune;
d)la animale aduse in targuri, baze de achizitii, centre de colectare, concursuri, expozitii sau in alte locuri cu aglomerari temporare de animale;
e)in abatoare;
f)in timpul transportului.
3.Masurile care se impun in focar

Imediat ce boala a fost confirmata si notificata, autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta teritorial pune sub supraveghere sanitara veterinara exploatatia in care s-au inregistrat animale bolnave si instituie masurile de restrictie, procedand dupa cum urmeaza:
a)efectueaza ancheta epidemiologica;
b)declara boala conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, cu modificarile ulterioare, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate cu litera A in marime de 10 cm pe copita membrului anterior stang;
c)stabileste planul de masuri sanitar-veterinare privind combaterea si asanarea bolii;
d)identifica toate ecvinele in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 504/2008, in cazul in care nu sunt identificate;
e)notifica Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
f)interzice deplasarea ecvinelor in alte locuri decat abatorul;
g)ucide si distruge ecvinele cu semne clinice de AIE;
h)sacrifica ecvinele diagnosticate pozitiv pentru AIE in maximum 10 zile de la eliberarea buletinului de analiza;
i)supune toate ecvinele cu varsta de peste 6 luni ramase in exploatatie testarii serologice individuale prin imunodifuziune in gel de agar, cu asigurarea stricta a trasabilitatii probei; miscarea acestora este permisa numai in conditiile in care, dupa eliminarea animalelor diagnosticate cu AIE, se efectueaza doua teste la interval de 3 luni, iar rezultatele acestora trebuie sa fie negative; in cazul in care au trecut 3 luni de la testare, miscarea animalelor este permisa numai dupa efectuarea unui nou test, la care s-au obtinut rezultate negative, inainte de miscare;
j)interzice comercializarea ecvinelor vii provenite din efective contaminate.

Transportul animalelor la abator se realizeaza numai cu certificat sanitar-veterinar eliberat de autoritatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor competenta teritorial si cu pasaport.
Dupa debarcarea animalelor, mijloacele de transport vor fi dezinfectate.
in cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE se aplica masuri de restrictie pana cand nou-nascutul ajunge la varsta de 6 luni. Atunci mama se elimina, iar nou-nascutul se testeaza de doua ori la interval de 3 luni.
Exploatatiile contaminate devin libere de AIE daca:
(i)animalul care a reactionat pozitiv paraseste exploatatia numai pentru taiere, sub supravegherea autoritatilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente teritorial;
(ii)dupa eliminarea din efectiv a animalelor pozitive, restul animalelor din exploatatie, in varsta de peste 6 luni, trebuie sa prezinte doua rezultate negative la testele serologice efectuate la interval de 3 luni;
(iii)s-au efectuat dezinfectia si dezinsectia in cazul exploatatiilor comerciale si dezinsectia in cazul exploatatiilor nonprofesionale.

CAPITOLUL VII: Dezinfectia si dezinsectia in cazul AIE

1.in exploatatiile comerciale

1.1.Asanarea AIE in exploatatiile in care s-a declarat boala se realizeaza prin doua procedee, in functie de gradul de infectie al exploatatiei, respectiv prin extractie sau prin depopulare totala.
1.2.in asanarea prin extractie se aplica dezinfectia:

a)de necesitate partiala, pe masura eliminarii ecvinelor, pe locul acestora si inca a doua locuri, din stanga si din dreapta acestora, precum si a suprafetelor de grajd aferente acestor locuri;
b)de necesitate generala, dupa eliminarea ultimului animal bolnav din obiectiv; dezinfectia de necesitate generala vizeaza toate obiectivele interioare.
1.3.in asanarea prin depopulare totala se aplica dezinfectia de necesitate generala, dupa eliminarea ultimului animal din unitate, care vizeaza toate obiectivele interioare si exterioare; pentru fiecare tip de obiectiv se utilizeaza dezinfectantul adecvat, conform recomandarilor producatorului.
1.4.Dezinsectia de necesitate se realizeaza in mod obisnuit odata cu dezinfectia, dupa scoaterea animalelor din obiective (in padocuri, curti, la pasunat sau mutate in obiective supuse masurilor de dezinfectie) si dupa efectuarea curateniei mecanice. Se aplica atat in asanarea prin extractie, cat si in cea prin depopulare totala si se repeta la interval de 10-14 zile.
2.in exploatatiile nonprofesionale

Dezinsectia se efectueaza de doua ori la interval de 10-14 zile, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale.

CAPITOLUL VIII: Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii si ridicarea masurilor de restrictie

Stingerea focarului de AIE se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 6/2010.
Notificarea stingerii bolii si ridicarea masurilor de restrictie se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, cu modificarile ulterioare.
Stingerea oficiala a bolii si ridicarea masurilor de restrictie se realizeaza dupa eliminarea animalelor bolnave, testarea celor ramase in exploatatiile infectate si dupa efectuarea dezinsectiilor si/sau dezinfectiei conform prevederilor prezentului plan.

CAPITOLUL IX: Masuri de prevenire a reaparitiei AIE in teritoriile in care boala a fost eradicata

Pentru prevenirea reaparitiei cazurilor de AIE in teritoriile indemnizate trebuie respectate urmatoarele masuri:
a)identificarea tuturor ecvinelor;
b)controlul circulatiei ecvinelor;
c)introducerea de ecvine provenite numai din efective indemne de AIE;
d)respectarea perioadei de carantina profilactica pentru ecvinele importate;
e)testarea serologica a ecvinelor aflate in perioada de carantina, conform legislatiei in vigoare;
f)interzicerea folosirii la monta a armasarilor care au actionat in statiuni temporare de monta, daca nu au fost examinati serologic dupa reintoarcerea lor in herghelie din statiunile temporare de monta;
g)materialul seminal, ovulele/embrionii importati sa provina de la animale libere de AIE;
h)respectarea prevederilor programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;
i)prelevarea probelor de sange sa se efectueze cu ace de unica folosinta, pentru fiecare animal in parte;
j)instrumentarul folosit in interventii chirurgicale sa fie sterilizat;
k)materialul seminal utilizat la monta artificiala sa provina de la armasari sanatosi;
l)actiunile de vanzare-cumparare sa se efectueze numai daca ecvinele provin din exploatatii libere de AIE in ultimele 3 luni; in cazul in care au trecut 3 luni de la testare, miscarea animalelor este permisa numai dupa efectuarea unui nou test, la care s-au obtinut rezultate negative, inainte de miscare.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 400 din data de 16 iunie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul