updated 8:59 AM UTC, Mar 30, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 6 din 11 februarie 2010

ORDIN nr. 6 din 11 februarie 2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale
Vazand Referatul de aprobare nr. 274 din 4 februarie 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 2 si 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicata,
tinand cont de prevederile art. 63 lit. b), c), i) si m) si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti au obligatia de a actiona operativ pentru stingerea cat mai rapida si eficienta a focarelor in cazul bolilor notificabile; interventia rapida si eficienta in stingerea focarelor constituie o conditie esentiala in stoparea raspandirii bolilor la animale.

Art. 2

Stingerea oficiala si ridicarea restrictiilor in cazul focarelor de boli prevazute in anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 79/2008, la care exista legislatie specifica, se efectueaza conform prevederilor legislative existente, respectiv regulamente, directive, decizii, ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, planuri de contingenta, manuale operationale.

Art. 3

in maximum 60 de zile de la declararea oficiala a focarului de boala, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor lua masuri urgente pentru stingerea oficiala a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CE nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finantarea comunitara a interventiilor de urgenta si a combaterii anumitor boli ale animalelor mentionate in Decizia 90/424/CEE a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu amendamentele ulterioare, astfel:
a)animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar in exploatatie nu mai exista animale din speciile receptive pentru respectiva boala de peste 6 luni;
b)animalele diagnosticate pozitiv au fost eliminate din efectiv, iar animalele receptive ramase in exploatatie au fost testate cu rezultat negativ sau imunizate activ pentru boala respectiva, potrivit programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului intr-o perioada cel putin egala cu perioada de incubatie a bolii conform Codului terestru de sanatate animala al Organizatiei Mondiale de Sanatate Animala (OIE);
c)in cazul in care sunt eliminate din exploatatii doar animalele diagnosticate pozitiv pentru anemia infectioasa ecvina, animalele care raman vor putea fi destinate sacrificarii exclusiv pe teritoriul national sau vor putea parasi exploatatia, dupa efectuarea la un interval de 3 luni a doua teste Coggins cu rezultate negative.

Art. 4

(1)Ridicarea restrictiilor ca urmare a stingerii oficiale a focarelor vor avea in vedere respectarea si aplicarea tuturor masurilor de combatere, tinandu-se cont de agentul cauzal al infectiei, tipul exploatatiei, posibilii vectori transmitatori ai bolii si de orice alte elemente relevante specifice bolii.
(2)in cazul confirmarii la animalele domestice a antraxului, tuberculozei, paratuberculozei si brucelozei, stingerea oficiala a focarelor se realizeaza cu obligativitatea efectuarii curateniei mecanice si a doua decontaminari efectuate la interval de 14 zile.
(3)Pentru decontaminare se vor folosi substante biocide autorizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si incluse in Registrul national al produselor biocide.
(4)in cazul bolilor ce pot fi diseminate prin intermediul insectelor hematofage, in activitatea de combatere a bolii sunt necesare efectuarea la interval de 10-14 zile a doua dezinsectii eficiente pentru stadiile larvare si de adult.
(5)in cazul tuberculozei bovine este recomandabil ca gunoiul de grajd sa fie distrus prin ardere sau ingropare. in cazul in care este folosit ca ingrasamant, acesta trebuie colectat pe o platforma special amenajata, pulverizat cu un decontaminant eficient fata de Mycobacterium tuberculosis si mentinut 6 luni inainte de a fi imprastiat pe un teren ce urmeaza a fi cultivat. Se interzice imprastierea acestuia pe pasuni. imprastierea gunoiului de grajd se va face in conditii de vreme buna, iar echipamentul utilizat trebuie dezinfectat inainte si dupa utilizare.

Art. 5

in cazul in care sunt eliminate din exploatatii doar animalele diagnosticate pozitiv, animalele care raman vor putea parasi exploatatia, cu exceptia sacrificarii, dupa minimum 42 de zile in cazul brucelozei, dupa minimum 30 de zile in cazul rabiei si dupa minimum 15 zile in cazul antraxului, in conditiile mentionate la art. 3 lit. b).

Art. 6

O copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficiala a bolii se transmite la Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 7

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 9

Nerespectarea prezentului ordin se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 12 din Norma sanitara veterinara privind masurile generale de prevenire si control al rabiei la animale domestice si salbatice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pct. 7.1 al cap. VII din Planul pentru eradicarea accelerata a anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 686/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 99 din data de 12 februarie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul