updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

ORDIN nr. 8 din 16 februarie 2010

ORDIN nr. 8 din 16 februarie 2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007
Vazand Referatul de aprobare nr. 98 din 20 ianuarie 2010, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,
tinand cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. I

Norma sanitara veterinara privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7
(1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabilesc numarul de personal de specialitate necesar fiecarei unitati mentionate la pct. I din anexa nr. 1, in functie de specificul activitatii acesteia, de capacitatea de productie, fluxul tehnologic si de sistemul de organizare.
(2) Personalul de specialitate care efectueaza controale oficiale in unitatile inregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucreaza, depoziteaza si/sau distribuie alimente de origine animala isi desfasoara activitatea in subordinea directa a sefului serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti.
(3) seful serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vizeaza prezenta personalului de specialitate si documentul justificativ prevazut in anexa nr. 3."

2.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9
Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in primele 5 zile lucratoare ale lunii curente, inainteaza unitatilor documentele de plata pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat in luna precedenta, care contin sumele stabilite pe baza documentului justificativ intocmit si semnat de personalul de specialitate din unitate si de reprezentantul legal al unitatii si vizat de seful serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

3.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12
in prima zi lucratoare a lunii, personalul de specialitate din unitate intocmeste si inainteaza sefului serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal prevazut la pct. II din anexa nr. 1 pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfasurata de personalul de specialitate in unitate, pentru luna precedenta, si care constituie actul oficial in baza caruia directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmeste formalitatile de plata pe care le transmite la unitate."

4.La articolul 14, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14
Personalul de specialitate care realizeaza controlul oficial sanitar-veterinar in unitatile prevazute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic si administrativ directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin seful serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si are, in principal, urmatoarele obligatii:"

5.La articolul 14, litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) intocmeste si inainteaza directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin seful serviciului/biroului de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la termenele si in conditiile stabilite de aceasta, situatiile si documentele solicitate, precum si pe cele prevazute de reglementarile in vigoare;"

6.in anexa nr. 3, sintagma "sef serviciu/birou de igiena veterinara si epidemiologie sau, dupa caz, sef serviciu inspectie si control din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se inlocuieste cu sintagma "sef serviciu/birou de igiena veterinara si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti"

Art. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 116 din data de 22 februarie 2010
Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul