updated 11:27 AM UTC, Sep 26, 2023 Europe/Bucharest

Ordinul 82/2020

Ordinul 82/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul 82/2020 din 2020.05.26

Status: Acte în vigoare 

Versiune de la: 26 mai 2020 

Intră în vigoare:

26 mai 2020 An

Ordinul 82/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Dată act: 6-mai-2020

Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.388/710 din 12.03.2020, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor şi Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1.La anexa nr. 3 litera D, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare

- lei/unitate -

"1

Carne, lapte şi produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui

376

Exploataţie de producţie a laptelui

10

Activităţi de vânzare directă a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, cu excepţia vânzării directe a laptelui crud prin intermediul automatelor

10

Automat de vânzare a laptelui crud

50

Centru de colectare a vânatului sălbatic

250

"

2.La anexa nr. 5 litera B, după numărul curent 25 se introduc douăzeci şi patru de noi numere curente, numerele curente 26-49, şi nota de subsol*), cu următorul cuprins:

"

Nr. crt.

Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice

UM

Tarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM

26.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

1.220

27.

Transportator animale vii

unitate

219

28.

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

309

29.

Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

523

30.

Unităţi specializate care asigură servicii DDD

unitate

363

31.

Exploataţie comercială de bovine*)

unitate

416

32.

Exploataţie comercială de ovine*) Exploataţie comercială de caprine*) Exploataţie comercială de ecvidee*)

unitate

416

33.

Exploataţie comercială de porcine - creştere şi îngrăşare

unitate

470

34.

Exploataţie comercială de porcine - reproducţie, selecţie şi îngrăşare

unitate

630

35.

Exploataţie comercială de păsări - găini ouătoare

unitate

523

36.

Exploataţie comercială de păsări - găini rase grele de reproducţie, broiler, alte păsări de curte*)

unitate

470

37.

Staţie de incubaţie de tip industrial

unitate

363

38.

Exploataţie apicolă comercială

unitate

282

39.

Exploataţie de iepuri şi animale de blană

unitate

282

40.

Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai

unitate

282

41.

Exploataţie didactică şi experimentală

unitate

470

42.

Baze de achiziţii pentru animale vii

unitate

416

43.

Centre de colectare animale vii

unitate

470

44.

Exploataţie de carantină

unitate

416

45.

Exploataţie de origine

unitate

416

46.

Puncte de control

unitate

416

47.

Târguri de animale vii

unitate

309

48.

Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii

unitate

309

49.

Biobază pentru animale de experienţă

unitate

363

____

*)În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; pui eclozaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari."

Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Robert-Viorel Chioveanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 26 mai 2020

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Iulian Vieru

DVM, MSc, Medic primar veterinar

Studii: Master Administrarea Afacerilor FEAA-UAIC, Postuniversitară M&M Academia Română, FMV-USAMV Iași
Practică: 28 ani: medic veterinar, antreprenor, formator, lector, consultant, fondator, editor.

Website www.veterinarul.ro
Mai multe din această categorie: « Ordinul 63/2020 Ordinul 86/2020 »