Autentificare

Legislatie .EU

Regulamentul delegat UE 2020/689 - Programe boli

Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele privind supravegherea, programele de eradicare si statutul de indemn de boala pentru anumite boli listate si emergente, care se aplica incepand cu 21 aprilie 2021

Regulamentul UE 2016/429 - Legea sanatatii animalelor

 
Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor si de modificare si de abrogare a anumitor acte din domeniul sanatatii animalelor („Legea privind sanatatea animala"), care se aplica incepand cu 21 aprilie 2021.

DIRECTIVA 2008/71/CE

DIRECTIVA 2008/71/CE A CONSILIULUI din 15 iulie 2008 privind identificarea si inregistrarea porcinelor

REGULAMENTUL (CE) NR. 21/2004

REGULAMENTUL (CE) NR. 21/2004 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovinasi caprinasi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE

REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000

REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI SI AL PARLAMENTULUI EUROPEAN din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului

DIRECTIVA 96/93/CE

DIRECTIVA 96/93/CE A CONSILIULUI din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor si a produselor animaliere

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European si al Consiliului Text cu relevanta pentru SEE

Pe 11 martie a intrat in vigoare interzicerea completa privind testarea pe animale pentru produsele cosmetice

Pe 11 martie a intrat in vigoare interzicerea completa privind testarea pe animale pentru produsele cosmetice

Terminarea testarii pe animale pentru produsele cosmetice a fost un proces lung. Comisia Europeana a adoptat astazi o comunicare, care confirma angajamentul Comisiei de a respecta termenul limita stabilit de Consiliu si de Parlamentul European in 2003 si descrie modul in care intentioneaza sa sprijine cercetarea si inovarea in domeniul metodelor alternative in timp ce se promoveaza bunastarea animalelor in lumea intreaga.

Cuvinte cheie:

Regulamentul (UE) nr. 122/2013 al Comisiei privind stabilirea, instituirea unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor

Regulamentul (UE) nr. 122/2013 al Comisiei
din 12 februarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1950/2006 de stabilire, in conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, a unei liste a substantelor esentiale pentru tratamentul ecvideelor

Cuvinte cheie:

DIRECTIVA 2009/8/CE

DIRECTIVA 2009/8/CE din 10 februarie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice in furajele nevizate

DIRECTIVA 2008/82/CE

DIRECTIVA 2008/82/CE din 30 iulie 2008 de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate sustinerii functiei renale in cazul insuficientei renale cronice
Abonează-te la acest feed RSS