updated 11:50 AM UTC, May 12, 2023 Europe/Bucharest

Studiu de caz: Exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta achizitiilor in cazul unei microintreprinderi

Valabil la 7.09.2011 - O microintreprindere platitoare de TVA are ca domeniu de activtate consultanta pentru afaceri. Intr-un astfel de caz, ce restrictii se aplica asupra deductibilitatii TVA? In concret, se va deduce TVA de pe orice facturi (chiar si de protocol sau pentru consumabilele aferente intretinerii sediului social)?

Microintreprinderea inregistrata in scopuri de TVA isi poate exercita dreptul de deducere a TVA in limitele si conditiile stabilite la art. 145-1471 din Codul fiscal. TVA aferenta achizitiilor este deductibili in urmatoarele conditii:
 
1. Sunt indeplinite conditiile legale pentru deducerea TVA din perspectiva destinatiei bunurilor.
 
Art. 145 din Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
   a) operatiuni taxabile;
   b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
   c) operatiuni scutite de taxa,cu drept de deducere precum exportul, livrarile intracomunitare, livrarile de bunuri, transportul aferent unui export de bunuri si altele asemenea;
   d) operatiuni bancare si de asigurare scutite, pentru care se poate exercita dreptul de deducere, cand clientul este stabilit in afara Comunitatii sau cand aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri ce vor fi transportate intr-un stat din afara Comunitatii;
   e) transferul total sau partial de active, daca taxa s-ar fi aplicat acestui transfer.
 
Astfel, deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor este conditionata de necesitatea acestora pentru nevoile firmei.TVA aferenta achizitiilor este deductibila daca acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 145 din Codul fiscal. Implicit, nu se acorda dreptul de deducere a TVA-ului datorat sau achitat pentru bunurile sau serviciile care nu vor fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii economice.

In cazul in care societatea achizitioneaza bunuri sau servicii pe care, in momentul achizitionarii, intentioneaza sa le foloseasca in scopul desfasurarii activitatii sale economice, TVA-ul achitat pentru achizitiile respective este deductibil. Daca, ulterior, societatea schimba destinatia bunurilor, acestea urmand a fi folosite in scopuri personale sau in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica, operatiunea va fi tratata ca o livrare si respectiv o prestare catre sine.
In cazul bunurilor mobile corporale sau in cazul bunurilor imobile, taxa dedusa va fi ajustata corespunzator.
 
2. Nu exista nicio excludere sau limitare a dreptului de deducere. In baza art. 145 alin. (5) nu sunt deductibile:
   a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate.
   b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.
 
- conform art. 1451 in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce TVA aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
   a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
   b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
   c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
   d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
 
3. Sunt indeplinite conditiile legale pentru deducerea TVA-ului aferent achizitiilor, prevazute la art. 146 din Codul fiscal. Potrivit acestuia, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155;
   b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevazute la art. 1551 alin. (1);
   c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize;
   d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie TVA ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;
   e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri, sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1);
   f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis in statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1).
 
Daca sunt indeplinite conditiile mai sus mentionate societatea isi poate exercita dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor.
 
In acest sens, punctul 6 alin. (15 lit. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul microintreprinderilor sau al persoanelor impozabile care nu trebuie sa depuna situatii financiare anuale conform prevederilor legale;
 
Potrivit art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile le determinarea profitului impozabil in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
 
Astfel cum prevede art. 155 alin. (2) din Codul fiscal, persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
 
Asadar, in cazul cheltuielilor de protocol, TVA aferenta achizitiilor care depasesc plafonul stabilit la titlul II din Codul fiscal, se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale.
Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. TVA colectata se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care societatea va depune sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. Obligatia colectarii TVA pentru depasirea cheltuielilor de protocol, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele, revine si microintreprinderilor care se incadreaza in prevederile Titlului IV1 din Codul fiscal.
 
Potrivit art. 128 alin. (8) lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu constituie livrare de bunuri acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin norme.
 
Punctul 6 alin. (14) din normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabileste ca bunurile acordate in mod gratuit pentru scopuri legate de desfasurarea activitatii economice a persoanei impozabile cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decat cele prevazute la lit. a) sau
b), pentru care persoana impozabila poate face dovada ca sunt strans legate de desfasurarea activitatii sale economice. In aceasta categorie se cuprind, fara a se limita la acestea, bunurile pe care persoana impozabila le acorda gratuit angajatilor sai si care sunt legate de desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt, de exemplu: masa calda pentru mineri, echipamentul de protectie si uniformele de lucru, pentru contravaloarea care nu este suportata de angajati, materiale igienico-sanitare in vederea prevenirii imbolnavirilor. Nu se incadreaza in aceasta categorie orice gratuitati acordate propriilor angajati sau altor persoane, daca nu exista nicio legatura cu desfasurarea in conditii optime a activitatii economice, cum sunt: cotele gratuite de energie electrica acordate persoanelor pensionate din sectorul energiei electrice, abonamentele de transport acordate gratuit pentru diverse categorii de persoane si altele de aceeasi natura.
 
In consecinta, acordarea in mod gratuit de bunuri pentru scopuri legate de desfasurarea activitatii economice  nu constituie livrare de bunuri iar societatea nu are obligatia de a colecta TVA la acordarea acestora daca poate face dovada ca bunurile acordate sunt strans legate de desfasurarea activitatii sale economice.

Sursa:infotva.manager.ro

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul