updated 11:51 AM UTC, Sep 28, 2023 Europe/Bucharest

Zilierii au obligatia sa anunte veniturile obtinute?

Intrebare: Referitor la zilieri as dori sa stiu daca somerii, persoanele intrate in concediu de crestere si ingrijire copil sau pensioanarii pot fi incadrati ca si zilieri. In ceea ce priveste contributiile as dori sa stiu daca zilierii au obligatia sa anunte veniturile obtinute din astfel de activitati.

Raspuns: Nici Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, nici Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul comun 1930 (MFP)/1439 (MMFPS)/2011 nu contin prevederi cu privire la posibilitatea somerilor, persoanelor in concediu pentru crestearea copiilor sau pensionarilor de a desfasura activitati ocazionale in calitate de zilieri si, implicit, de a obtine venituri in aceasta calitate.

In lipsa reglementarii prin actele normative specifice privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, posibilitatea de a realiza venituri suplimentare este reglementata de legislatia care se refera la aceste domenii.

In ceea ce priveste somerii, art. 34 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca una dintre conditiile necesare pentru ca somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) sa beneficiaze de indemnizatie de somaj este aceea de a nu realiza venituri cu exceptia veniturilor din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare.

Conform dispozitiilor art.15 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prin activitati autorizate potrivit legii se intelege activitatile economice desfasurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale.

Activitatea desfasurata ca zilier nu presupune o atare autorizare, zilierul fiind persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar conform definitiei date de art. 1 lit. a) din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Asadar, pentru a beneficia de indemnizatie de somaj una dintre conditii este aceea de a nu realiza venituri sau de a realiza venituri din activitati autorizate potrivit legii mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare, care este de 500 lei potrivit art. 33 indice 1 din Legea 76/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, somerii nu pot cumula indemnizatia de somaj cu veniturile realizate in calitate de zilieri pentru activitati necalificate ocazionale (acestea nefiind echivalente cu activitatile economice autorizate, potrivit legii), indiferent ca depasesc sau nu valoarea indicatorului social de referinta de 500 lei.

In ceea ce priveste persoanele aflate in concediul pentru cresterea copilului, contractul individual de munca al acestora se suspenda potrivit art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii , republicat, iar incepand cu data de 01 mai 2011 in registrul general de evidenta a salariatilor se va inscrie si perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, respectiv perioada in care persoana se afla in concediul pentru cresterea copilului.

Art. 12 alin. (2) din OUG 148/2005, act normativ care reglementeaza drepturile persoanelor care au nascut pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, prevede ca plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Noua reglementare in materia concediului pentru cresterea copilului, OUG 111/2010, care se aplica persoanelor ce nasc incepand cu data de 01 ianuarie 2011, prevede la art. 16 alin. (2) lit. i), ca plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

In baza art. 6 din Legea 52/2011 pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri se datoreaza impozit pe venit.

Asadar, plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda pe timpul cat beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului din desfasurarea activitatilor ca zilier, aceste activitati fiind impozitate in conformitate cu art. 6 din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Prin urmare, persoanele care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului nu pot cumula aceste venituri cu cele obtinute din activitatea prestata ca zilier.
In ceea ce priveste pensionarii nu specificati categoria de pensionari, asa incat mentiunile le vom face in raport de pensionarii beneficiari ai pensiei pentru limita de varsta.

Astfel art. 118 alin. (1) din Legea 263/2010 prevede ca in sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
a)pensionarii pentru limita de varsta;
b)nevazatorii;
c)pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
d)copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).

Asadar, aceste categorii de pensionari pot cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie. Cu atat mai mult, intr-o interpretare logica bazata pe argumentul ╬ôça fortiori╬ôç, se putea sustine ca aceste categorii de pensionari pot cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea nu este obligatorie, cum sunt veniturile obtinute de zilieri.

In concluzie, in ceea ce priveste pensionarii beneficiari ai pensiei pentru limita de varsta, nu existe vreo interditie in ceea ce priveste posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile obtinute din desfasurarea activitatii ca zilier.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea 52/2011 , activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.

Alin. (2) din acelasi articol mentioneaza ca pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

Insa potrivit art. 6 din aceeasi lege, plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului, iar cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, pentru venitul rezultat din activitatea prestata de zilier nu se datoreaza contributii nici de cater zilier, nici de catre beneficiar, insa se datoreaza impozit pe venit.

Potrivit art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare.

Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica.
Impozitul se calculeaza de catre beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei 16% asupra remuneratiei brute zilnice.

Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice, iar virarea la bugetul de stat a impozitului se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se plateste venitul.
Asadar, venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului.

Prin HG 1397/2010 s-a stabilit modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Art. 3 alin. (1) din HG 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" stabileste ca persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-Romania.

La art. 296 indice 3 lit. g) din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Asadar, in calitate de platitor de venituri asimilate salariilor, beneficiarul muncii desfasurate de zilier are obligatia declararii veniturilor obtinute de zilieri prin formularul 112 "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

In concluzie, impozitul pe veniturile zilierilor se declara in formularul 112.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

Vă rugăm să comentați articolul utilizând formularul de mai jos. Va mulțumim.
Echipa Veterinarul.Ro

Suntem o revista independenta, non-profit si liberi sa inovam fara compromisuri

Editam pentru abonati Revista Veterinarul Stiinta si Practica cu peste 1300 de pagini de stiinta si practica veterinara ce insumeaza 800 de articole scrise de cei peste 200 de practicieni +  Revista Veterinarul Business - publicatie online de marketing, management si finante pentru veterinari; pe website sunt peste 20 000 de articole, index veterinar cu peste 3000 de produse, unicul director veterinar multimedia, unica platforma specializata cu instrumente de marketing si management veterinar;  unicul serviciu de SMS Alert; - fiind singurii care promovam intens medicii veterinari romani.

In plus, editam primele doua reviste digitale dedicate proprietarilor de animale de companie si celor de animale de renta scrise in integralitate de medici veterinari romani.  

Vino alaturi de noi si urmareste noutatile pe toate website-urile asociatiei. 

www.veterinarul.ro - website dedicat exclusiv medicilor veterinari cu următoarele publicatii acreditate de CMVRO cu 15 punte, respectiv:

  • Revista Veterinarul Stiinta si Practica - online si tiparita
  • Revista Veterinarul BUSINESS - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul PET - online pentru medici veterinari
  • Revista Veterinarul FERMA - online pentru medici veterinari

www.pet.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul Pet pentru proprietarii de animale.

www.ferma.veterinarul.ro website dedicat Revistei Veterinarul FERMA pentru proprietarii de animale.

www.cursuri.veterinarul.ro - website dedicat platformei de cursuri online acreditate de CMVRO dedicate exclusiv medicilor veterinari.

 

Website www.facebook.com/revistaveterinarul