Miercuri, Noiembrie 29, 2023

Website dedicat exclusiv  ♥️ medicilor veterinari  ♥️

Pentru ca se apropie sesiunea 2012 de depunere a proiectelor, publicam o serie de intrebari si raspunsuri legate de posibilitatile de finantare din fonduri europene pentru medicii veterinari.

1. Un medic veterinar poate beneficia de fonduri nerambursabile pentru sprijinul acordat prin Masura 312?

DA - Este eligibil pentru finantare medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar. Avand in vedere conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru investitii de modernizare.


2. Ce forma de organizare a activitatii este eligibila?

Orice forma de organizare a activitatii medicale veterinare respect Societate Comerciala, Persoana Fizica Autorizata, Intreprindere Individuala, Cabinet Medical Veterinar inregistrat la Colegiul Medicilor Veterinari

Va recomandam CMVI.


3. Este necesar sa fie functional cabinetul?

DA - cabinetul medical veterinar trebuie sa existe fizic.


4. Unde trebuie sa isi desfasoare activitatea: in spatiul rural sau se poate si in orase?

Se aproba proiecte doar pentru cabinetele medicale veterinare din comune si sate. Nu pentru zona periurbana sau satele apratinand de orase. Mai mult, atat sediul social cat si sediile secundare trebuie sa fie in mediul rural.


5. Ce autorizatii sunt necesare?

TOATE - Cabinetul medical veterinar trebuie sa aiba toate autorizatiile si inregistrarile legale pentru functionare respectiv: autorizatia/inregistrarea santiara veterinara (din partea CMVI sau alta forma daca va exista la data depunerii cererii), autorizatiile de la DSV (sanatate publica) Pompieri, Mediu sau ori ce alta autorizatie este solicitata.


6. Trebuie sa fie toate taxele la zi?

DA - Absolut toate taxele si impozitele trebuie sa fie platite la zi, graficul platilor de rambursare a creditelor bancare trebuie sa fie corect respectate si platite conform acestora. Se solicita cazierul fiscal al firmei/cabinetului si al persoanei responsabile. Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal, sa nu aiba inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor, daca are datorii catre banci.


7. Se solicita si cazieru fiscal si judiciar al administratorului?

DA - Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal, sa nu aiba inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor, daca are datorii catre banci.


8. Se pot depune proiecte de firmele/cabinetele nou infiintate?

DA - este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.


9. Este necesar sa fii proprietarul cabinetului/spatiului?

DA sau un act doveditor care sa se conformeze urmatoarei reguli: "Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. In cadrul acestei masuri este permis dreptul de folosinta asupra cladirilor precum si asupra terenurilor, in conditiile legii."


10. Este necesar sa ai toti banii de proiect la inceput?

Nu - Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura co-finantarea proiectului.
Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finantare sursa cofinantarii. Documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare) pot fi:
a) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii Cererii de Finantare, in cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) si prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
b) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii in cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, insotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;
c) Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca,in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data inchiderii licitatiei de proiecte;
d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si contractul de credit vizat de banca, in cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
e) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii.


11. Cu ce bani se platesc consutantii?

Fiecare consultant are politica proprie. Ca principiu se stabileste un avans si decontare pe masura ce avanseaza evolutia proiectului. Consultantul poate fi platit si prin proiect, cheltuielile de proiectare fiind eligibile integral. Deci daca va intelegeti cu proiectantul el poate castiga proiectul si poate sa isi ia banii din proiect.


12. Ce investitii pot face prin proiect?

Orice investitie doriti in modernizarea si dotarea cabinetului. Noi va recomandam totusi sa nu faceti proiecte pentru constructii sau reparatii cabinet. Costa cat nu face. Este mult mai ieftin sa realizati singuri aceste cheltuieli decat prin proiect. De ce? Pai calculati cat va costa: autorizatii de constructii, autorizatii de la toate organismele pentru spatiu construit, diriginte de santier, firma autorizata de proiectare, firma autorizata de constructie, licitatie constructor, licitatie materiale, etc etc.

Ce va recomandam insa: realizati proiecte de modernizare prin dotarea cabinetului. Cumparati toate echipamentele de care aveti sau veti avea nevoie. Este cel mai usor ieftin si convenabil. O singura licitatie, o singura plata sau maxim 2-3 si gata proiectul. Toate costurile sunt reduse la minim.

Se accepta inclusiv - Investitii necorporale (software, patente, licente etc.)


13. Pot cumpara masina?

DA - doar ca aceasta masina este utilitara si este necesara pentru bunul mers al proiectului. Nu poate fi cumparata singura ca "vreau masina" Ea este necesar sa fie doar utilitara si in cazul nostru ambulanta veterinara. Trebuie sa aiba toate caracteristicile si dotarile de utilitara: cel mult doua portiere (uneori se accepta cu 4 cu argumente solide) doua scaune (cel mult 4 cu argumente) bena sau posibilitati de transport echipamente specifice activitatii medicale veterinare. ATENTIE: se va cere spatiu de garare al autovehicolului cu dovada proprietatii sau folosintei.


14. Ce sume se aproba?

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70%
• 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi

Valoarea maxima a sprijinului va fi de:

• 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;
• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
• 200.000 Euro/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru
persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individual


15. Care este contributia personala?

Valoarea nerambursabila a proiectului este de 70% din total proiect fara TVA si 30% este contributia proprie a beneficiarului.


16. Care sunt criteriile de selectie?

- Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare in ultimii 3 ani;
- Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiti;
- Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat;
- Proiecte derulate de femei/ tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor (daca aplicantii sunt constituiti ca persoana fizica autorizata PFA/ intreprindere individuala/ societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica (pentru urmatoarele categorii de solicitanti: persoana fizica autorizata (PFA) cu varsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului si societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu varsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
- Start-up-uri (micro-intreprinderi nou infiintate- vezi definitia din dictionar);
- Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;


17. Selectia este tot una cu evaluarea?

Nu - prin selectie se stabileste ce proiecte sunt eligibine si indeplinesc conditiile stabilite prin Ghidul finantarii care mai apoi pleaca catre evaluare - acordarea de puncte.


18. Care este sistemul de punctaj al proiectelor?

15 puncte
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finantare – Sectiunea C – Finantari nerambursabile – solicitate si/ sau obtinute.
Se va puncta criteriul daca perioada de timp dintre data Notificarii beneficiarului cu privire la platile efectuate pentru investitia similara si data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.
Se puncteaza criteriul automat daca solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani.
Activitati similare inseamna acelasi tip de investitie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru mestesuguri si aplica si prin FEADR tot pe mestesuguri, atunci nu primeste punctaj, iar in cazul in care aplica pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).


10 puncte

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro investiti in functie de tipul si data infiintarii solicitantului):
Pentru micro-intreprindere de tip start-up-uri cat si pentru micro- intreprinderile in functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel putin un loc de munca raportat la 25.000 euro.
Formula:
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou create<=25000 Euro, proiectul primeste punctaj,
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou create>25000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate si punctul 3.2 pentru solicitantii care completeaza Memoriul justificativ) si pe baza formulelor de calcul prezentate.
Atentie! in cazul proiectelor care prevad achizitia de masini/ utilaje care necesita conducator - la o masina/ un utilaj se va lua in considerare un om/ schimb (conform numarului de schimburi prevazute in SF/ MJ).


maxim 10 pct

Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat.
Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (descrierea proiectului) si se aplica pentru proiectele care-si propun crearea sau dezvoltarea de activitati mestesugaresti, iar in cazul modernizarilor, si in baza documentului 15.1, respectiv, declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata de primarul localitatii respective (numai pentru PFA/ intreprindere familiala/ intreprindere Individuala), doar pentru meseriile traditionale artizanale - pentru reprezentantul legal/ beneficiar.
Activitate mestesugareasca – vezi definitia din dictionar.
Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii masurii care isi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activitati mestesugaresti, de artizanat.
Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei aferenta activitatilor mestesugaresti in valoarea totala eligibila a proiectului


20 puncte
Proiecte derulate de femei/ tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor.
Verificarea se face in baza actului de identitate pentru:
Persoana fizica care declara ca se va autoriza in persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala.
Persoana fizica autorizata (PFA), cu varsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului;
Societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu varsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
intreprindere individuala, intreprinzator persoana fizica cu varsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
Medic titular care isi exercita profesia in cadrul unui cabinet medical individual, cu varsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
Medic veterinar cu drept de libera practica, organizat ca PFA si care functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu varsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare.
In cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc in formele de organizare si conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la acest criteriu indiferent de varsta acesteia.

10 puncte
Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare.


19. Cum se face monitorizarea?

Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin investitie atat la faza de implementare a proiectului cat si in perioada de monitorizare si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii. In caz ca, la verificarea cererilor de plata, sau in perioada de monitorizare, se constata ca aceste conditii nu se respecta, platile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.


20. Ce cheltuieli din proiect nu se deconteaza (nu sunt eligibile)?

Cheltuieli:
• Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
• Achizitionarea de teren/ cladiri;
• Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport in numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala, prevazuta prin proiectul pentru care se solicita sprijin;
• Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu exceptia TVA nedeductibila, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
IMPORTANT! TVA este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile:
    - nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA);
    - TVA este nerecuperabila;
    - este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA de la bugetul de stat sau din alte surse).
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
• Contributia in natura;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
• Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a Studiilor de Fezabilitate;
• Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.

21. De unde se pot descarca documentele necesare?

De pe siteul FADR link: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1972&;lang=RO
De pe website-ul nostru mai jos:

Ultima actualizare a acestor documente:09.02.2012

Nr. Crt. Tip document Nume document Limbă document Dimensiune document Durată descărcare la 56K / 128K Descărcare
1 pdf Ghidul Solicitantului M312_Versiunea 05 din Martie 2011 RO 738 KB 2mn / <1mn
2 Anexa 1 - CEREREA DE FINANTARE Masura 312_VERSIUNEA 6.3 RO 2,171 KB 6mn / 3mn
5 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 RO 192 KB <1mn 1mn="" span="">
6 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe B RO 571 KB 2mn / <1mn
7 Anexa 2 - STUDIUL de FEZABILITATE M312 Anexe C RO 275 KB <1mn 1mn="" span="">
8 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 RO 165 KB <1mn 1mn="" span="">
9 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe B RO 572 KB 2mn / <1mn
10 Anexa 3 - MEMORIUL JUSTIFICATIV M312 Anexe C RO 275 KB <1mn 1mn="" span="">
11 Anexa 4.1 - Declaratie privind micro-intreprinderile RO 140 KB <1mn 1mn="" span="">
12 Anexa 4.2 - Declaratie privind firme in dificultate RO 94 KB <1mn 1mn="" span="">
13 Anexa 4.3 - Declaratie privind Declaratie privind respectarea regulii de cumul RO 74 KB <1mn 1mn="" span="">
14 Anexa 4.4 - Angajament autorizare PF RO 57 KB <1mn 1mn="" span="">
15 Anexa 5 - CONTRACTUL de FINANŢARE si ANEXELE Specifice pentru Masura 312 - Octombrie 2011 RO 843 KB 3mn / <1mn
16 Anexa 6 - FORMULARE de PLATA M312 - versiunea 14 RO 127 KB <1mn 1mn="" span="">
18 Anexa 7 - FISA MASURII 312 RO 2,076 KB 6mn / 3mn
19 Anexa 8 - Lista Actelor normative utile M312 RO 37 KB <1mn 1mn="" span="">
20 Anexa 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M312 RO 995 KB 3mn / 2mn
21 Anexa 9A - Lista codurilor CAEN RO 221 KB <1mn 1mn="" span="">
22 Anexa 10 - Categorii de beneficiari eligibili M312 RO 56 KB <1mn 1mn="" span="">
23 Formular C 1. 5 Nota explicativa pentru modificarea contractului RO 45 KB <1mn 1mn="" span="">
24 Model scrisoare de confort RO 153 KB <1mn 1mn="" span="">
25 Ordinul MADR nr. 567 din 2.09.2008 - Schema de ajutor de minimis RO 14,726 KB 36mn / 16mn
26 MODEL pentru ADRESA de INSTIINTARE RO 31 KB <1mn 1mn="" span="">
27 Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural RO 64 KB <1mn 1mn="" span="">

 

Orice intrebare aveti va rugam sa le scrieti la comentarii si va vom raspunde in text prin completarea acestuia..

Ultimele apariții editoriale

Suntem deosebit de încântați să vă prezentăm ultimele apariții editoriale publicate sub sigla Revistele Veterinarul acreditate de Colegiul Medicilor Veterinari din România cu 15 puncte